بیانات امام خمینی در جمع گروهی از مردم

تاریخ: 1358/01/15

با عشق و علاقه در انتخاب وکلای متدین، فاضل و امین بکوشید

بسم الله الرحمن الرحیم
از خداوند تعالی توفیق شما آقایان را خواستارم. به همت شما زن و مرد، کوچک و بزرگ، جمهوری اسلامی برقرار شد و تقریباً اتفاق آراء بود از - بیست هزار - بیست میلیون رأی، 150 هزار، صدو چهل و پنج هزار نفی بود، آن هم یک تقلباتی در صندوق ها شده بود، منجمله در قم یک زن تقلب کرده بود و قریب نیم ساعت قبل از شروع کردن، تقلب کرده بود، از کرمانشاه هم بعضی گفتند آمدند - که تقلب شده است، والا آراء همه باید با جمهوری اسلامی باشد اگر چنانچه سایر اقشار مملکت حتی منحرفین از اسلام هم بدانند که اسلام چیست، بدانند که برنامه اسلام چه هست همه - شان به اسلام روی می آورند، مگر آنهائی که دست نشانده امریکا یا سایر ابرقدرت ها هستند. اینهائی که الان در ایران مشغول فتنه هستند اینهااز اسلام هیچ اطلاع ندارند و به حسب آنطوری که من می فهمم اینها مرتبط به آمریکا هستند ولو اینکه اسمشان برخلاف است و ملت ما باید اینها را رد بکنند و اعتنائی به آنها نکنند و خودشان در همین سیل جمعیت ایران منحل خواهند شد. شما جوان ها و شما مرد وزن انشاءالله در انتخاباتی که در پیش داریم برای مجلس مؤسسان که قانون اساسی جمهوری اسلامی را آنها باید تصویب کنند، همانطور که رو آوردید با عشق و علاقه به جمهوری اسلامی ورأی دادید بر جمهوری اسلامی، در آنجا هم باید با عشق و علاقه در هر شهری، در هر استانی، با عشق و علاقه تعیین کنید اشخاص فاضل و اشخاص امین را، اشخاص متدین امین فاضل را برای اینکه بروند در مجلس مؤسسان و قانون اساسی جمهوری اسلامی را تصویب کنند. انشاءالله خداوند به شماها و همه ملت ما خیر و عافیت عنایت کند و انشاءالله بتوانیم برنامه اسلام را پیاده کنیم. الان لفظ امت، لفظ جمهوری اسلامی است، باز معنایش نیامده است. ما باید راه هائی را طی کنیم تا متحوای جمهوری اسلامی در ایران پیاده بشود. دعا کنید انشاءالله موفق بشویم و اسلام را زنده کنیم و احکام اسلام را زنده کنیم. خداوند به همه شما توفیق و سعادت عنایت کند.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته