بیانات امام خمینی در جمع گروه فلسطینی و اسقف کاپوچی

تاریخ: 1358/01/13

وحدت کلمه و اتکال به خدا عامل غلبه ملت بر طاغوت

بسم الله الرحمن الرحیم
من از شما تشکر می کنم که برای تفقد از من و از ملت مستضعف ما به ایران آمدید تا از نزدیک وضع نهضت ما را ببینید. شما اگر در زمان سلطنت طاغوتی آمده بودید وضع را طور دیگر می دیدید، خیابان های ما را از کشته ها فرش می دیدید، زندان های ما را از مستضعفین و از علما و از روشنفکران مملو می دیدید، مطبوعات ما را در حال سانسور و اختناق می دیدید، ملت ما را زیر بار ظلم و جور می دیدید. مأمورین شاه در همه شوون مملکت ما دخالت می کردند و مأمور بودند از طرف اجانب و از طرف ابرقدرت ها خصوصاً آمریکا که با ملت ما آن کنند که کردند. ملت ما را در حدود پنجاه و چند سال این پدر و پسر به خاک و خون کشیدند. شما اگر در آنوقت آمده بودید به ایران، ایران را یک قتلگاه عمومی می دیدید و تمام ایران را یک زندان عمومی می دیدید. الان آمده اید که ملت ما بحمدالله با بیداری، اتکال به خدای تبارک و تعالی، وحدت کلمه بر طاغوت پیروز شد. بر طاغوتی که تمام قدرت ها را داشت و تا دندان مسلح بود و از اجانب استظهار می کرد و آنها پشتیبان او بودند و ملت ما هیچ نداشت جز قوه ایمان و اراده آهنین. با وحدت کلمه وقدرت ایمان ما برابر قدرت ها غلبه کردیم و آنها را به عقب راندیم. شما در وقتی آمدید که ما بحمدالله جمهوری اسلامی را به رأی عمومی رساندیم. شما در وقتی آمدید که ملت ما به اکثریت قریب به اتفاق رأی به جمهوریت اسلامی دادند و از آن پیرمردهای هشتاد ساله، معلولین، اشخاصی که در بیمارستان ها بودند، اشخاصی که با چرخ می آوردند آنها را پای صندوق، همه و همه رأی دادند بر جمهوریت اسلام، این نبود جز اینکه ملت ما اسلام را برای خودش یک پایگاه آزادی و استقلال می داند و لهذا باعشق و علاقه به آن رأی بدهند. شما در وقتی وارد شدید به مملکت ما که آثار آن دیکتاتوری ها مرتفع شده است، اگر در آنوقت آمده بودید چیزهای عجیب می دیدید و الان که آمده اید در امان، بین برادرهای خودتان آمده اید و هیچ کس به شما تعرض نمی کند. در آن زمان امکان نداشت که شما پیش من بیائید یا این برادرهای دیگر پیش من بیایند،امکان نداشت که یک اجتماعی ما داشته باشیم، امکان نداشت که بتوانیم صدای خودمان را درآوریم، شکایت خودمان را به عالم برسانیم و لهذا ما در خارج از مملکت خودمان شکایت های خودمان را به

صحیفه نور جلد 5 صفحه 241

عالم رساندیم. ما در پاریس در صورتی که من میل نداشتم در آنجا باشم لکن حوادث طوری شد که در پاریس ما مسائل خودمان را به تمام عالم رساندیم و زیر پای اینها را سست کردیم. شما در وقتی آمدید که ما بحمدالله به پیروزی رسیدیم و اعلام کردیم جمهوریت اسلام را.

دستورات اسلام جامع کلیه ابعاد مادی و معنوی بشریت

در جمهوریت اسلام تمام آزادی ها هست، اسلام برای نجات بشر آمده است. چنانچه مسیح، حضرت مسیح برای نجات بشر آمده بود و سایر انبیا برای نجات بشر آمده بودند. اسلام علاوه بر اینکه بشر را در روحیات غنی می کند در مادیات غنی می کند. اسلام دین سیاست است قبل از اینکه دین معنویات باشد. اسلام همانطوری که به معنویات نظر دارد و همانطوری که به روحیات نظر دارد و تربیت دینی می کند و تربیت نفسانی می کند و تهذیب نفس می کند، همانطور به مادیات نظر دارد و مردم را تربیت می کند در عالم که چطور از مادیات استفاده کنند و چه نظر داشته باشند در مادیات. اسلام مادیات را همچو تعدیل می کند که به الهیات منجر می شود. اسلام در مادیات به نظر الهیات نظر می کند و در الهیات به نظر مادیات نظر می کند. اسلام جامع ما بین همه جهات است و شما در روزی وارد شدید که ما به حکومت خودمان رسیدیم و همانطور ی که اسلام معنویات را داشت و در صدر اسلام حکومت را هم داشت الان هم به خواست خدای تبارک و تعالی ما با معنویاتی که اسلام دارد روبرو هستیم و مطیع هستیم و در مادیات و در حکومت هم یک حکومت اسلامی، یک حکومت عدل که حکومت ها تابع مردم باشند و حکومت ها برای مردم باشند، نه مردم برای حکومت ها. حکومت اسلامی حکومتی است که برای مردم خدمتگزار است. باید خدمتگزار باشد. در اسلام ما بین اقشار ملت ها هیچ فرق نیست. در اسلام حقوق همه ملت ها مراعات شده است، حقوق مسیحیین مراعات شده است، حقوق یهود و زردشتیین مراعات شده است، تمام افراد عالم را بشر می داند و حق بشری برای آنها قائل است، تمام عالم را به نظر محبت نگاه می کند، می خواهد عالم مستضعفین نجات پیدا کنند، می خواهد تمام عالم روحانی بشوند، تمام عالم به عالم قدس نزدیک بشوند. اسلام برای نجات مردم بشر آمده است که از این علائق جسمانی آنها را رها کند و به روحیات برسد.

پیروزی ملل مستضعف و نجات قدس در سایه وحدت کلمه و اتکال به خدا

من از خدای تبارک و تعالی خواهانم که تمام مستضعفین عالم را به حوایج خودشان برساند. من از خدای تبارک و تعالی خواهانم که مستکبرن را بیدار کند. آنهایی که ظلم می کنند، آنها را بیدار کند و الا به دست ملت های مستضعف نابود کند. خداوند همه ما را توفیق عنایت کند و من از خدای تبارک و تعالی می خواهم که همانطوری که ملت ما به وحدت کلمه، با وحدت کلمه، و با اتکال به خدای تبارک و تعالی پیروز شد و خودش را از بند این خاندان و اشخاصی که آنها را، این خاندان را ترویج می کردند و تأیید می کردند نجات داد، برادران فلسطینی ما را هم خداوند تعالی نجات بدهد لکن عمده

صحیفه نور جلد 5 صفحه 242

وحدت کلمه آنهاست و عمده اتکال به خدای تبارک و تعالی. رمز پیروزی ما با وحدت کلمه ملت و اتکال به خدای تبارک وتعالی و قوت ایمان بود. قوت ایمان در ملت ما طوری بود که شهادت را سعادت می دانستند و دنبال شهادت بودند و خوف از مرگ نداشتند ولهذا مشت های اینها بر تانک ها غلبه کرد. باید ملت های دیگر، ملت فلسطین وحدت کلمه پیدا بکنند و اتکال به خدای تبارک وتعالی. این رمز پیروزی در هر جا پیدا بشود، پیروز خواهند شد. باید ملت عزیز فلسطین ما با وحدت کلمه و اتکال به خدای تبارک و تعالی، توجه به روحانیت، توجه به معنویت، توجه به خدای تبارک و تعالی کنند تا پیروز شوند. من از خدای تبارک و تعالی خواهانم که ملت های مستضعف همه پیروز شوند.

ما اسرائیل غاصب را محکوم می کنیم

من از سال های بسیار طولانی شاید بیست سال قبل نسبت به فلسطین و نسبت به اسرائیل و نظرهای خودم را کراراً گفته ام و حالا هم می گویم، ما اسرائیل را محکوم می کنیم. اسرائیل غاصب و در محلی که آمده است به طور غصب آمده است و قدس باید نجات پیدا بکند و اسرائیل را براند. دول عربی باید با هم اجتماع کنند و اسرائیل را از زمین های خودشان برانند و دست مستعمرین را کوتاه کنند. من از خدای تبارک و تعالی خواهانم که به این آمال ما برسیم و ما و شما در قدس هم را ملاقات کنیم.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته