بیانات امام خمینی در میان گروهی از اهالی تبریز

تاریخ: 1358/01/07

مردم آذربایجان همیشه در رأس قیامها بوده اند

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
برادران تبریزی من! خوش آمدید، عزیزان من! به منزل خودتان آمدید. من نسبت به همه شما خدمتگزارم، من به همه شما محبت دارم، شما همه برادران من، فرزندان من هستید. من از مجاهدات شما در این نهضت تشکر می کنم. من از گرفتاری هایی که برای ملتمان و خصوصاً آذربایجان پیش آمده است متأسفم. من می دانم که در دوره سابق بر ملت ما، بر شما چه گذشت.
ملت ما بحمدالله قیام کرد و آذربایجان همیشه در رأس قیام ها بود، پیشقدم بود در قیام ها و در این نهضت هم بحمدالله آذربایجان پیشقدم بود. خداوند آذربایجان را برای ما حفظ کند. خداوند ملت ما را همه با هم پیوند بدهد.

وحدت کلمه و اتکال به خدا رمز پیروزی است

ما همه برادر هستیم و همه با هم باید باشیم. رمز پیروزی ما همین وحدت کلمه و هم پیوستگی ما به هم بود. رمز پیروزی ما توجه به خدای تبارک و تعالی و پاسداری اسلام بود. این رمز را حفظ کنید، این وحدت را حفظ کنید، این همبستگی را حفظ کنید، این توجه به اسلام را حفظ کنید. خداوند شما را پیروز کند بر همه امور.

همه با هم با اتکال به خدا و قطع مابقی ریشه های فساد،نهضت را تداوم بخشید

ما الان باز پیروزی مطلق بر ایمان حاصل نشده است. ما نصف راه را رفتیم. الان مملکت ما باز آشوب است، آشفته است. مفسدین در اطراف مملکت شلوغکاری می کنند. باید به همت شما جوان ها، هر کدام در هر جا که هستید، مرزهای این مملکت را حفظ کنید، دست خرابکارها را کوتاه کنید. شما بودید که پیروزی را تا اینجا رساندید و شما باید باشید که پیروزی را به آخر برسانید. دولت ما تنها نمی تواند این کار را انجام بدهد، روحانیون ما تنها نمی توانند این کار را انجام بدهند، باید همه با هم باشند، دولت با ملت، ملت با دولت. الان دولت دیگر دولت اسلامی است دولت سابق نیست که دولت

صحیفه نور جلد 5 صفحه 214

طاغوتی بود. دولت اسلامی است. دولت از خود شماست و شما از خود دولت هستید. ارتش از خود شماست و شما از خود ارتش هستید. ارتش باید پشتیبان شما باشد، شما باید پشتیبان ارتش باشید. همه باید با هم این نقیصه هایی که الان در ایران هست پر کنیم. همه باید با هم برادر باشیم. همه باید با هم این نهضتی که تاکنون حاصل شده است به آخر برسانیم. اگر خدای نخواسته این نهضت سستی پیدا بکند و ما برویم دنبال کار خودمان و بی تفاوت بشویم راجع به مقدرات مملکت خودمان، من خوف آن را دارم که خدای نخواسته باز مسائل سابق برگردد یا خدای نخواسته آن خیانت و جنایت هابه مملکت ما برگردد. ما باید همه با هم باشیم و همه با هم این نهضت را به پیش ببریم، اینکه به واسطه وحدت کلمه ما و اتکال به خدای تبارک و تعالی اتکال به قرآن مجید، ما این نهضت را به آخر برسانیم، و این ریشه های فاسدی که در مملکت ما بقیه اش باقی مانده است تا یک حدودی، اینها را بکلی از بیخ و بن در آوریم، و مملکت در دست خود شما، برای خود شما، مقدرات مملکت به دست خود شما باشد، برای خود شما باشد.

حدود و ثغور خود را حفظ و مانع تبلیغات سوءمفسدین شوید

من از خدای تبارک و تعالی پیروزی شما را خواستارم و من از شما خواهشمندم که تشریف ببرید به محل خودتان و در آنجا حفظ کنید حدود و ثغور خودتان را و حفظ کنید همه جهات خودتان را و نگذارید که اشخاص مفسد در بین جامعه پیدا بشوند و تبلیغات سوء بکنند.
ما امیدواریم که امر کردستان هم با صلح و صفا آرام بگیرد، و همه ما با هم برادر باشیم. ما با کردستانی ها هم برادر هستیم، با آذربایجان هم برادر هستیم، با همه حدود و ثغور اینجا برادر هستیم و همه با هم می خواهیم که یک مملکت اسلامی با احکام اسلامی باشد که به هیچ کس جور نشود، به هیچ کس ظلم نشود، حکومت نتواند تعدی بکند، ارتش نتواند تعدی بکند، همه با هم باشیم و همه با هم پیش برویم، خدای تبارک و تعالی شما جوان ها را برای ما حفظ کند، و شما برادرها را برای ما نگهداری کند.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته