بیانات امام خمینی در جمع گروه تبلیغات قم

تاریخ: 1358/01/05

قم، مرکز نشر فرهنگ تشیع

بسم الله الرحمن الرحیم
من خوشحالم که بعد از سالهای طولانی در میان شما رفقا، جوانان هستم. من همیشه در فکر ایران و در فکر وطن خودم، قم، بودم و هستم و دعاگویم. شما می دانید که قم مرکز تشیع از زمان حضرت صادق سلام الله علیه، حدود آن زمان مرکز تشیع بوده است و از قم تشیع به سایر جاها رفته است. علم هم از قم به جاهای دیگر منتشر شده است و بحمدالله شجاعت و زحمت در راه اسلام و فداکاری هم از قم منتشر شد. قم مرکز همه برکات است، خدا شماها قمی ها را برای ما حفظ کند و همه ایران را برای همه.

تبلیغ و شرکت فعالانه تمامی اقشار در امر رفراندم سرنوشت ساز

می دانید که ما باز راه های طولانی داریم و در این راه طولانی همه با هم باید شرکت داشته باشیم تا بتوانیم کار را انجام بدهیم و به انجام برسانیم. باید در رفراندم تبلیغ کنید که همه کس، همه قشرها، زن و مرد، از جوان شانزده ساله تا پیرمرد در این رفراندم شرکت کنند. زن ها شرکت کنند. هیچ کس اهمال نکند. این سرنوشت ما در این رفراندم تحقق پیدا می کند، یا اسلام انشاءالله و یا خدای نخواسته غیر اسلام، یا جمهوری اسلام و یا خدای نخواسته طرح های دیگری که شیاطین ممکن است این طرح ها را داشته باشند. باید مردم ایران عموما و شما جوان ها در قم پاسداری کنید از این صندوق هائی که گذاشته می شود که مبادا یک کسی تصرف بیجا کند، خیانت بکند. من از خدای تبارک و تعالی توفیق شماها را می خواهم.

سوء استفاده های تبلیغاتی طاغوت از دستگاه های سمعی و بصری

شما باید بدانید که این دستگاه هائی که الان اسم بردید و بعضی از شما یا شما مشغول آن هستید، اینها دستگاه های آموزشی باید بشود. در زمان طاغوت همه این دستگاه ها، دستگاه هائی بود که جوان های ما را خواب می کرد، ملت ما را بیهوده روشی تبلیغ می کرد، همه را می خواست از سرنوشت خودشان غافل کند، در صورتی که سینما برای این مقاصد شومی که اینها در این مدت

صحیفه نور جلد 5 صفحه 210

طولانی طرح ریزی کردند نبوده. اینها چیزهائی است که آموزشی است. رادیو و تلویزیون یک دستگاه آموزشی است، سینما یک دستگاه آموزشی است، باید دستگاه ها را به طور مسالمت، به طور صحیح، به طور سلیم اداره کرد.

عمده ترین مساله، اصلاح و رشد معنویات مملکت است

من از خدا می خواهم که از این به بعد ایران، یک ایران منزه باشد. یک ایرانی باشد که همانطور که انشاءالله مادیاتش اصلاح می شود، معنویاتش اصلاح بشود. عمده معنویات یک مملکت است. ما را از معنویات دور کرده اند، نگذاشتند رشد معنوی بکنیم و من از خدا می خواهم که معنویات ما را رشد بدهد، توجه ما را به خدای تبارک و تعالی.

رمز پیروزی نهضت، اتکال به الله و حفظ وحدت کلمه

پیروزی ما برای این بود که همه رو به خدا کردند و پیروزئی که قدرت اسلام است حفظ کنیم و وحدت کلمه را. گمان نکنید که حالا تمام شد مطلب و دوباره برگردید به حالات اولیه، خیر، تمام نشده است و الان باید وحدت را حفظ کنید واین نهضت را با گرمی، این نهضت را با تمام قوا حفظ کنید. خداوند همه شما را سعادتمند کند، دنیا و آخرت همه شما را تعمیر کند. سلام بر شما.