دستور امام خمینی برای تشکیل کمیته های امداد

تاریخ: 1357/12/19

دستور امام خمینی برای تشکیل کمیته های امداد

بسمه تعالی
جناب عمادالاعلام و ثقه الاسلام آقای آقاشیخ مهدی کروبی دامت افاضاته
به جنابعالی مأموریت داده می شود که به اتفاق آقایان حاج حبیب الله عسگر اولادی و آقای حاج حبیب الله شفیق در تشکیل کمیته های امداد در تهران و شهرستان ها اقدام لازم را نموده و حسابی تحت همین عنوان امداد باز کرده و وجوهی که تعیین شده، در حساب مزبور واریز نموده و با حسن تدبیر کمیته های مزبور را سرپرستی کنید.
روح الله الموسوی الخمینی