نامه سرگشاده امام خمینی به هویدا

تاریخ: 1346/01/27

نامه سرگشاده امام خمینی به هویدا

بسم الله الرحمن الرحیم
لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم
جناب آقای هویدا لازم است نصایحی به شما بکنم و بعضی از گفتنی ها را تذکر دهم، چه مختار در پذیرش آن باشید یا نه. در این مدت طولانی که به جرم مخالفت با مصونیت آمریکائی ها که اساس استقلال کشور را در هم شکست، از وطن دور هستم و برخلاف قانون شرع و قانون اساسی در تبعید به سر می برم، مراقب مصیبت هائی که به ملت مظلوم و بی پناه ایران وارد شود، بوده ام و از آنچه به این ملت اصیل از ظلم دستگاه جبار می گذرد کم و بیش مطلع شده و رنج برده ام.
موجب کمال تأسف است که نغمه ناموزون اصلاحات شماها تقریباً از حدود تبلیغات رادیو و روزنامه های غیر آزاد و بعضی نوشته های مشحون به گزافه تجاوز ننموده و هر روز بر فقر و بیچارگی ملت افزوده می شود و ورشکستگی بازار و بازرگانان محترم روزافزون است. نتیجه این همه هیاهو و تبلیغات سر تا پا گزاف، بازار سیاه برای اجانب است و ملت را به حالت فقر و عقب افتادگی به اسم ملت مترقی، نگهداشتن است. حکومت پلیسی شما و اسلاف شما به خواست آنان که می خواهند ملل شرق به حال عقب افتادگی باشند، حکومت قرون وسطائی، حکومت سرنیزه و زجر و حبس، حکومت اختناق و سلب آزادی، حکومت وحشت و قلدری است. به اسم مشروطیت، بدترین شکل حکومت استبداد و خودسری و با نام اسلام، بزرگترین ضربه به پیکر قرآن کریم و احکام آسمانی است. با اسم تعالیم عالیه اسلام، یک یک احکام اسلام را زیر پای گذاشته و اگر خدای نخواسته فرصت یابید، خواهید گذاشت و با گزافه دعوی تعالی و ترقی، کشور را به حال عقب افتادگی نگه داشته اید. اینها حقائق تلخی است که باید دنیا را مطلع کنم و انگشت روی بعضی بگذارم تا آنها که غافل هستند یا تغافل می کنند، احساس وظیفه کنند و از ریاکاری ها و سالوس بازی های شما گول نخورند.
جشن های غیر ملی که به نفع شخصی در هر سال چندین مرتبه تشکیل می شود و در هر مرتبه مصیبت های جانگداز برای اسلام و مسلمین و ملت فقیر پای برهنه ایران به بار می آورد، یکی ازآنهاست. با سرنیزه پلیس از مردم بیچاره بی پناه، خرج های گزاف آنها گرفته می شود. یکی از جشن ها که من نمی توانم اسم روی آن بگذارم جز هوس و شهوت، بازی با احساسات ملت، گفته می شود چهارهزار میلیون ریال خرج شده است که نصف آن از خزانه ملت و نصف دیگر بی واسطه از بازار و غیره

صحیفه نور جلد 1 صفحه 133

با زور و ارعاب اخاذی شده، خون دل فقرا خرج نامجوئی و خود کامگی است و تا این ملت در این حال است و به وظیفه خود و حقوق خود آشنا نشده است، هر روز برای شما عید و شادی و برای ملت بدبختی و نکبت است. توأم با این جشن های نامیمون آنقدر هتک نوامیس مسلمین و اسلام بوده است که قلم را عار است از ذکر آن. شما در کاخ های مجللی که هر چند سال تغییر مکان داده و با میلیون ها تومان خرج های گزاف که تصورش برای ملت ممکن نیست، نشسته اید و مخارج آن را از کیسه این ملت بدبخت اخاذی نموده اید و ناظر فقر و گرسنگی ملت و ورشکستگی بازار و بیکاری جوانان فارغ التحصیل هستید، ناظر وضع اختلال فلاحت و زراعت، اختلال وضع بازار و تسلط اسرائیل بر شؤون اقتصادی کشور بلکه به طوری که گزارش داده اند دخالت اسرائیل در فرهنگ می باشد، ناظر فقدان ضروریات اولیه زندگی در غالب دهات نزدیک به مرکز، چه رسد به دهکده های دور افتاده، از قبیل آب آشامیدنی سالم حمام و وسایل بهداشت هستید، ناظر ترویج فساد اخلاق، سلب امانت و دیانت در اعماق دهکده ها هستید، ناظر تشکیل صندوق به اسم تعاون و اخاذی و غارتگری مأمورین از دهقان گول خورده و پشیمان هستید و بالاخره ناظر حبس ها و ارعاب ها و تهدیدهای غیر قانونی هستید و در خوشی و عیاشی و بازی های خجلت آور غوطه خورده و به قبرستانی که نامش ایران است فاتحه می خوانید. چطور وجدان خود را راضی می کنید برای حکومت زودگذر اینقدر چاپلوسی از اجانب کرده، ذخائر ملت را به رایگان یا به مقداری ناچیز تسلیم آنها نموده و ظلم و ستم به زیردستان یعنی ملت بدبخت می کنید؟ چرا راضی می شوید حکومت خود، ملت خود و مملکت اسلام را عقب افتاده به دنیا معرفی کنید؟ نقض قانون اساسی سند عقب افتادگی است. رفراندم غیر قانونی و در عین حال قلابی سند عقب افتادگی است. آزاد نگذاشتن ملت برای انتخاب وکیل و نصب اشخاص معلوم الحال به دستور دیگران، بی دخالت ملت دلیل ضعف و عقب افتادگی است.
شماها می دانید اگر ملت سرنوشت خود را در دست بگیرد، وضع شماها این نحو نیست و باید تا آخر کنار بروید و اگر ده روز آزادی به گویندگان و نویسندگان بدهید، جرائم شما بر ملا خواهد شد، قدرت آزادی دادن ندارید (الخائن خائف) . سلب آزادی مطبوعات و دیکته کردن سازمان به اصطلاح امنیت سند عقب افتادگی است. هر چندی جشن گرفتن برای اموری که در کشورهای دیگر اسمی از آن نیست با تحمیل خرج های کمرشکن به ملت، سند دیگری است. تسلیم به خواست های دولت پوشالی اسرائیل و به خطر انداختن اقتصاد مملکت، سند ضعف و نوکری است و سند خیانت به اسلام و مسلمین است. اعطاء مصونیت به اجانب، سند بزرگ عقب افتادگی و بی حیثیتی و تسلیم بی قید و شرط است. شما می دانید با تصویب این طرح چه خیانتی به این مملکت و اسلام کرده اید و چه ضربه ای به استقلال این مملکت زده اید؟ البته مخالف این طرح، خائن و مستحق تبعید است !!
آقای هویدا نطق اسف انگیزی که مع الاسف طبع شده است متضمن بعضی اعترافات است که به اساس استقلال کشور لطمه می زند که اینجانب از تذکرش عار دارم، چرا جلوگیری از طبع و نشر این کتابها نمی کنید؟ عمداً با حیثیت این کشور بازی می کنید یا نمی توانید با این مغزهای معیوب

صحیفه نور جلد 1 صفحه 134

ادارک کنید؟ آیا علماء اسلام که حافظ استقلال و تمامیت کشورهای اسلامی هستند گناهی جز نصیحت دارند؟ آیا حوزه های علمی غیر از خدمت به اسلام و مسلمین و کشورهای اسلامی گناهی دارند؟ اجانب اینها را سد راه نفوذ خود می دانند و به اضمحلال آنها کمر بسته و شماها مجری احکام دیگران و محکوم دلار هستید. کوبیدن حوزه های علمیه و حمله مسلحانه به مدرسه فیضیه و صحن مطهر قم و کشتار دسته جمعی 15 خرداد جز خدمت کورکورانه به صاحبان دلار چه اسمی دارد؟ فشار به مراجع اسلام و علماء اعلام و محصلین حوزه های علمیه و تاخت و تاز به دانشگاه جز خدمت به اجانب چه نتیجه ای داشت؟ آنهانمی خواهند قرآن کریم و احکام آن حاکم بر ملل اسلام باشد تا ذخائر آنها را به یغما ببرند و کسی حرفی نزند و در عوض آنها را مصونیت دهد، آنها می خواهند ما در بین ملت آزاد باشیم و گویندگان ما آزاد باشند و شماها مع الاسف مأمور اجرا هستید، مأمور چشم و گوش بسته، مأمور بی چون و چرا. حوزه های علمیه، سپاه دانش و اخلاق و درستی بوده و هست به معنای واقعی، نه گزافه و صرف تبلیغ. شماها اگر دانش دوست هستید چرا حمله وحشیانه به مراکز دانش می کنید؟ چرا مدرسه فیضیه و دانشگاه را به خاک و خون می کشید؟ چرا محصلین علوم دینیه را یک روز راحت نمی گذارید؟ چرا با دانشجویان در خارج و داخل این نحو معامله می کنید؟!
آقای هویدا من وظیفه دارم شماها را نصیحت کنم، شماها از این ملت و در این آب و خاک پرورش پیدا کرده و صاحب عناوین شده اید، اینقدر با حیثیت این ملت بازی نکنید، به جای اینهمه گزافه و جنجال، خدمتی به این سر و پا برهنه ها کنید یا لااقل اینقدر با بهانه های مختلف آنها را رنج ندهید، از این کسبه بی بضاعت اینقدر اخاذی نکنید، اینقدر برای ارضاء شهوات دیگران به علماء ملت و محصلین و دانشجویان فشار نیاورید، با اسرائیل دشمن اسلام و مسلمین، آواره کننده بیش از یک میلیون مسلم بی پناه، پیمان برادری نبندید، عواطف مسلمین را جریحه دار نکنید، دست اسرائیل و عمال خائن آن را به بازار مسلمین بیش از این باز نکنید، اقتصاد کشور را به خاطر اسرائیل و عمال آن به خطر نیندازید، فرهنگ را فدای هوس ننمائید، از خدای بزرگ بترسید، دختران جوان گول خورده را به سربازخانه ها نبرید، به نوامیس مسلمین خیانت نکنید. آیا این حقیقت تلخ را که قبلاً انکار کردید و گوینده آن را مستحق تعقیب دانستید، حالا هم که عمل کردید انکار می کنید؟ آیا فجایع جشن بیست و پنجمین سال را و بی فرهنگی ها که در آن کردید منکر هستید؟
از قهر خدا بترسید، از قهر ملت بترسید، با احکام خدای تعالی به نام دین مترقی بازی نکنید، با اسم قرآن به احکام اسلام لطمه نزنید، با حوزه دینیه به اسم سرباز وظیفه پوچ بی فایده و با خدمتگزاران به فرهنگ و ملت، این نحو سلوک وحشیانه نکنید و بالاخره علماء امت را وادار نکنید که با شماها به طور دیگر سلوک کنند.
اینها شمه ای از فجایع شماهاست نسبت به دین و دنیای ملت و گفتنی زیاد است، می گویم شاید شماها تنبیه شوید و به خود آئید شاید مراجع اسلام و علما و خطباء گرامی احساس وظیفه کنند، شاید طبقه جوان و روشنفکر و اصناف مختلف بیدار شده احساس وظیفه کنند، شاید جوامع بشری و مدعیان

صحیفه نور جلد 1 صفحه 135

بشر دوستی احساس وظیفه کنند، شاید سازمان ملل و غیرآن، بیش از این به نفع کشورهای بزرگ راضی نشوند ملل ضعیف پایمال شوند، شاید هیأت حاکمه و دستگاه جبار تا دیر نشده به خود آیند. (ان ربک لبالمرصاد والله من ورائهم محیط)
والسلام علی من اتبع الهدی
روح الله الموسوی الخمینی