بیانات امام خمینی در جمع فرهنگیان و دانش آموزان قم

تاریخ: 1357/12/17

استعمار، عامل جدایی مدارس دینی و دانشگاه ها

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد
من برای اولین دفعه ای است که در این مدرسه وارد شده ام. دست های خائن اجنبی و عمال اجنبی ما را از شما جدا کردند، بین ما و شما اختلاف انداختند، آنها از این اختلاف نتیجه بردند و دیدند که از اتحاد جنبه های، قشرهای مختلف، آنها نمی توانند با این اتحاد نتایجی را که می خواهند ببرند. سالهای طولانی کوشش کردند مدارس دینی را از دانشگاه ها و دیگر قشرهای محصلین جدا کنند. ما باید بفهمیم این معنا را که این جدایی چه رنج ها به ما داد و این اتحاد چند صباح چه گنج ها به ما داد.
شما جوان ها، شما جوانهای محصل، سایر جوانها امید من هستید، نوید من هستید، امید من به شما توده جوان است، به شما توده محصل است. من امید این را دارم که مقدرات مملکت ما بعد از این به دست شما عزیزان بیفتد و مملکت ما را شما عزیزان حفظ کنید، من امید آن را دارم که شماها با علم و عمل، با علم و تهذیب نفس، با علم و عمل صالح، بر مشکلات خودتان غلبه کنید. تاکنون که این راه را آمدیم و با وحدت کلمه قشرهای مختلف این مملکت و با اتکال به ایمان و اعتماد به اسلام و قرآن کریم دست خائنین را قطع کردیم و اگر تتمه ای باشد قطع می کنیم انشاءالله.
لکن از حالا به بعد اشکالات بیشتر است، بیداری بیشتر می خواهد. از این زمان، زمان سازندگی این خرابه ای است که برای ما به جا گذاشته اند. شما بهتر می دانید که اینها به دانشگاه های ما، به دبیرستان های ما،به دبستان های ما چه خیانتها کردند، شماها می دانید که شماها را می خواستند عقب نگه دارند، نگذارند که یک انسان اسلامی و یک انسان با قدرت، یک انسان با هدف بار بیائید، تعلیمات از اول تعلیمات اعوجاجی، انحرافی و برنامه های انحرافی بود. می خواستند جوانهای ما را به عقب برانند تا استفاده های خودشان را بکنند، تا ما در همه چیز محتاج باشیم. در علم محتاج باشیم و در اقتصاد وابسته و محتاج باشیم.

صحیفه نور جلد 5 صفحه 179


ای فرزندان عزیز اسلام، رمز پیروزی ایمان و وحدت کلمه بود، آنرا حفظ کنید

شما جوانان که امید من هستید و نوید من هستید کوشش کنید و وحدت کلمه خود را حفظ کنید. ما را نگذاشتند با شما روبرو بشویم، در مدت عمر این دبیرستان، اول مرتبه ای است که من با شما روبرو می شوم اول مرتبه ای است که استادان و معلمان شما را از نزدیک می بینم، اول مرتبه ای است که شما جوانان عزیز را، فرزندان اسلام را از نزدیک زیارت می کنم.
ای امید من، ای امیدهای من، ای نویدهای من، ای فرزندان عزیز اسلام، رمز پیروزی را دریافتید، دریافتید که در این دو سال اخیر با وحدت کلمه ریشه استبداد، ریشه سلطنت استبدادی 2500 ساله را از بیخ کندید، دریافتید که نفتخواران مفتخوار را عقب زدید، دریافتید که با وحدت کلمه و وحدت غرض و هدف و آن ایمان و هدف اسلام، هدف جمهوری اسلام، دریافتید که این رمز، شما را به پیروزی رساند، این رمز را از دست ندهید، صف های خود را فشرده تر کنید، روابط خود را با همه قشرها خصوصاً با روحانیین زیاد کنید. شما آمال و آرزوی ما هستید، ملت ایران با این وحدت کلمه، آمال و آرزوی اسلام است، باید با وحدت کلمه همه چیزهایی که پیش آمده است حفظ کنید.

لزوم پشتیبانی از دولت اسلامی

از دولت موقت خودتان پشتیبانی کنید، مفسده جوها که می خواهند بهانه پیدا کنند و تضعیف کنند دولت اسلامی را، به دهان آنها مشت بزنید. تبعیت از دولت موقت اسلامی لازم است. این دولت موقت اسلامی، دولت اسلامی شرعی است. من اطمینان کامل به دولت دارم و شما هم پشتیبانی کنید از این دولت که آن مسائلی که به عهده او محول است، که یکی رفراندم است و از مسائل مهم وقت است و یکی گذراندن قانون اساسی جدید است، با آراء موکلین شما، تأسیس حکومت جمهوری اسلامی غایت آمال هم مسلمین، غایت فرمان خدای تبارک و تعالی.
باید از این حکومت پشتیبانی کنید تا بتواند در یک محیط آزاد، در یک محیط صحیح کارهایی که به او محول شده است انجام دهد. فضول هایی که در اطراف می خواهند با بهانه هایی تضعیف کنند حکومت را، باید بدانند که حکومت متکی بر ملت ضعیف نخواهد شد. این حکومت به تعیین کسی است که متکی به ملت است، این حکومت به تعیین و تصویب ملت است، به پشتیبانی از ملت است، باید او را بیشتر پشتیبانی کنید و مغرضین را که عمال اجانب هستند و می خواهند نگذارند حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی بر قرار بشود، آنها را از جامعه خودتان دور کنید یا نصیحت کنید.
شما در این زمانهای طولانی که نبودید و ما مواجه بودیم با گرفتاری های زیاد و به زمان های اخیر که بودید و مواجه شدید با مصیبت ها، تمام این مصیبت ها از اجانب و بود و تمام این جنایت ها به دست عمال اجانب بود. آنها می خواهند باز هم همان مسائل را با عمال خبیث خودشان در مملکت ما برقرار کنند، این خیالی است که آنها به سر خودشان می پزند که مملکت ما را باز با فرم دیگر به مصیبت های سابق بکشند. شما جوانان برومند، شما محصلین ارجمند که امروز هستید و نوید من هستید باید در هر جا

صحیفه نور جلد 5 صفحه 181

که هستید، در هر جائی از ایران که هستید باید بیدار باشید، با بیداری از حقوق خودتان دفاع کنید.

مسیر ما بر پائی جمهوری اسلامی است، نه یک کلمه کم، نه یک کلمه زیاد

حکومت اسلامی را که از حقوق شما دفاع می کند مستقر و برقرار کنید، به یاوه یاوه گویان گوش ندهید، به حرفهای قشرهایی که از اسلام هیچ بویی ندیده اند و با اسلام مخالفند، با آنها، به حرف های آنها گوش ندهید، آنها می خواهند ملت را منحرف کنند از مسیر خود، مسیر شما مسیر اسلام است، مسیر شما این است که جمهوری اسلامی را بپا کنید. من رأی به جمهوری اسلامی می دهم و از شما تقاضا دارم که رأی به جمهوری اسلامی بدهید نه یک کلمه کم، نه یک کلمه زیاد، جمهوری اسلامی. (جمعیت فریاد می زنند: صحیح است، صحیح است)
آنها که در نوشته هایشان از جمهوری دم می زنند، جمهوری فقط، یعنی اسلام نه، آنهایی که جمهوری دموکراتیک می گویند یعنی جمهوری غربی، جمهوری اسلامی نه، آنها می خواهند باز همان مصائب را با فرم دیگر برای ما به بار بیاورند. آنها اصلاً در این نهضت دخالت نداشتند، آنها که امروز به خیال خودشان می خواهند سر سفره آماده بنشینند، در این نهضت بهیچوجه دخالت نداشتند. این نهضت را شماها، این نهضت را طبقه محصل، طبقه کارگر، دهقان، بازاری، این نهضت را اینها به بار آوردند و اینها حق دارند. آنها که در خارج بودند و برای میوه چینی آمده اند و آنها که در صدرهای بالا نشستند و منظره ها را نگاه کردند یا کمک کردند به رژیم و حالا به صورت انقلابی در آمده اند، آنها را نپذیرید و نمی پذیریم، آنها که قلم مسموم را گرفته اند و بر خلاف اسلام چیز می نویسند و ملی و دموکراتیک و این حرف ها را به میان می آورند، از آنها نپذیرند.

ملت ما یکپارچه خواهان جمهوری اسلامی است

ما اسلامی را می خواهیم، ملت ما اسلام را می خواهد. (جمعیت فریاد می زنند: صحیح است، صحیح است) آنها که کوشش دارند نهضت ما را تضعیف کنند، دولت ما را تضعیف کنند تا نتوانیم، تا به خیال آنها نتوانیم در رفراندم موفق شویم، خیال خامی به سر خودشان می پزند. ملت ما یکپارچه، خواهان جمهوری اسلامی است. (جمعیت فریاد می زنند: صحیح است، صحیح است) .
ما باید آن چیزی که آمال ملت است دنبال کنیم. آن چیزی که ملت در چند سال است، در بیش از یک سال است که فریاد می زنند و از چندین سال است که دنبال او هستند، ما باید به فریاد این ملت گوش کنیم، قشرهای مختلف این مملکت باید به ندای ملت گوش کنند، ببینند ملت چه خواست و چه می خواهد. ملت در طول این یک سال و چند ماه اخیر در خیابان ها ریخت و فریاد کرد: آزادی، استقلال، جمهوری اسلامی.
ما باید تابع ملت باشیم، نباید قلم دست بگیریم و توی منزل بنشینیم و هر چه می خواهیم بنویسیم، صلاح نیست، این بر می گرداند آن مسائل و آن مصائب سابق را، خیانت است به ملت، کمونیست ها هم

صحیفه نور جلد 5 صفحه 182

باید جمهوری اسلامی بخواهند، اگر بخواهند برای این ملت کار بکنند و راست بگویند، همه باید جمهوری اسلامی را بخواهند (جمعیت فریاد می زنند: صحیح است، صحیح است) آن که علاقه به این ملت دارد، آن که علاقه به این کشور دارد، آنکه از اختناق خسته شده است، آن که مخالف این است که مملکت ما مستقل نباشد، آنکه استقلال مملکت را می خواهد، در هر مسلکی که هست باید دنبال ملت برود تا پیروز شود. باید دنبال همین قشر ملت، همین محصلین، همین محصلین علوم قدیمه و جدیده، همین بازاری، همین حمال، همین دهقان، همین کشاورز، همین کارگر، دنبال اینها بروند.
اینها کشته دادند، اینها خون دادند، اینها سهیم هستند، همه سهم مال اینهاست، نه مال من و شما که کنار نشستید و حالا قلم دست گرفتید، قلم ها را بشکنید، به اسلام پناه بیاورید، تبلیغات سوء را کنار بگذارید، تضعیف ملت را، تضعیف دولت را کنار بگذارید تا نتیجه ببرید، تا استقلال خودتان را حفظ کنید. من امیدم به شما جوانهای برومند، عزیز و سایر طبقات ملت است، من نوید پیروزی به شما می دهم، من نوید استقلال، من نوید عظمت، من نوید رفاه، من نوید معنویت، من نوید یک روح پاک، یک روح آزادمنش، یک روح مهذب به شما می دهم، به شرط آنکه همه با هم باشید و ما همه باهم به سوی جمهوری اسلامی و به سوی اسلام (جمعیت فریاد می زنند: صحیح است، صحیح است) . از خداوند تعالی عظمت، سلامت، عزت همه ملت اسلامی را می خواهم، از خداوند تعالی توفیق شما جوانان برومند عزیز را می خواهم.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته