پاسخ امام خمینی به نامه اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا

تاریخ: 1346/01/01

با وجود تمام بلیات، بیداری ملت از خواب چند صدساله مایه سربلندی است.

بسم الله الرحمن الرحیم
اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا
مرقوم آقایان محترم ایدهم الله تعالی از گزارش دهمین جلسه سالانه اتحادیه و رونوشت مکتوب به طلاب محترم علوم دینیه ایدهم الله تعالی واصل و موجب مزید تقدیر و امید گردید.
اینجانب در این لحظات آخر عمر و دست به گریبان بودن با مشقت ها و بلیات فراوان همه جانبه و نگرانی های جانفرسا از اخبار ناگوار ایران و روز افزون بودن رنج ها و بلیات وارده بر ملت نجیب مسلمان و برادران دانشجوی قدیم و جدید و وضع رقت بار عمومی و فقدان وسایل اولیه زندگی در بسیاری از نقاط و طغیان فساد و بی فرهنگ در دستگاه جبار و اشاعه فحشا و بی عفتی خصوصاً در مرکز کشور و عقب افتادگی فرهنگی و اجتماعی و سیاسی با لاف های پوچ فریبکار و مهار کردن منحرفان و استعمارطلبان، مراکز علم و مساجد و محافل مسلمین و مراسم حج بیت الله الحرام را و سست کردن عقاید اسلامی به واسطه سپاه های معلوم الحال و صرف بیت المال بر ضد مصالح اسلام و ملت و تاراج درآمدها و ذخایر ملی و از همه بالاتر سلطه بی چون و چرای دول استعمارگر راست و چپ و عمال خبیث صهیونیستی آنها بر جان و مال ملت و ناامنی عمومی ناشی از سازمان به اصطلاح امنیت و حبس ها و تبعیدها و اعدام های بدون مجوز و غیر قانونی جابرانه و شکنجه ها و تعزیرهای وحشیانه غیر انسانی و دیگر مصیبت ها، از اینکه احساس می کنم طبقات جوانان غیور دانشجوی قدیم و جدید داخلی کشور و خارج و روشن ضمیران سایر طبقات ملت شریف مسلمان ایدهم الله تعالی از خواب گران چند صد ساله که به نغمه های خواب آور عمال خبیث استعمار بر ملت ها غلبه کرده بود، بیدار شده اند و در فکر چاره هستند و از پیوستگی دانشجویان مدارس قدیم و دانشگاه ها و همکاری آنها و سایر طبقات بیدار در این نهضت مقدس اسلامی که به خواست خداوند متعال منتهی به قطع ایادی اجانب و استعمارخواهان و غربزدگان خواهد شد، احساس مسرت و سربلندی می کنم.

صحیفه نور جلد 1 صفحه 130


پیوستگی ملت اساس و زیر بنای شکست نهائی چپاولگران.

این پیوستگی، قدم اول است که به رغم اجانب و نوکران چشم و زبان بسته آنها، در راه آزادی ملت های زیردست برداشته شده و اساس و زیر بنای شکست نهائی چپاولگران و عمال خبیث کسانی است که با تبلیغات مسمومه سالیان دراز شما برادران و فرزندان ملت را مانند دشمنان ستمگر ملت های ضعیف، بر مرکب آمال به تاخت و تاز و بند کشیدن ملل اسلامی و مکیدن خون آنها با کمال امنیت و آرامش خاطر اشتغال داشتند.

گرایش ملت به اسلام، آتیه درخشانی را نوید می دهد.

اکنون که می بینم شما فرزندان عزیز شاهراه اساس را یافته و بر پایه وحدت اسلامی به هم پیوسته اید و نور تابناک قرآن مجید (دستور آزادی ملل ضعیف و راهنمای چگونگی نهضت مردان تاریخ و پیمبران پاک در هر عصری بر ضد ستمگران و استثمار و استعمار پیشگان) بر قلب شما پرتو افکنده است، به خود نوید می دهم که به خواست خدای بزرگ آتیه درخشان زندگی نزدیکی در انتظار ملل مظلوم است.

از پا ننشینید تا خفتگان را بیدار سازید.

بر شما جوانان روشنفکر است که از پا ننشینید تا خواب رفته ها را از این خواب مرگبار برانگیزانید و با فاش کردن خیانت ها و جنایت های استعمارگران و پیروان بی فرهنگ آنها غفلت زده ها را آگاه نمائید و از اختلاف کلمه و تفرقه و هواهای نفسانی که راس همه فسادهاست احتراز کنید و به خداوند تبارک و تعالی روی نیاز آورید که شما را در این راه هدایت فرماید و با جنود فوق طبیعت کمک کند. (انه قال ولی قد یر قال الله تعالی و قدس والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله مع المحسنین) .
از خداوند متعال قطع ایادی اجانب و عمال آنها و توفیق و تایید کسانی که در راه اهداف عالیه قرآن کریم و اسلام عزیز همت گماشته و مردانه قیام کرده اند خواستارم.
والسلام علیکم و رحمه الله وبرکاته
روح الله الموسوی الخمینی