بیانات امام خمینی در جمع گروهای از زنان شجاع قم

تاریخ: 1357/12/15

همراهی و شرکت فعالانه زنان در نهضت، پیروزی اسلام را بیمه کرد

بسم الله الرحمن الرحیم
درود بی پایان بر بانوان ایران، سلام بر شما خواهران محترم، رحمت خدا بر شما شیردلانی که به همت والای شما اسلام از قید اسارت بیگانه بیرون آمد. شما خواهران عزیز و شجاع دوشادوش مردان پیروزی را برای اسلام بیمه کردید. من از شما زنان ایران و قم تشکر می کنم. خداوند و امام عصر از شما راضی باشد. شما با بچه های کوچک خودتان در خیابان ها آمدید و با تظاهرات پر شورتان از اسلام پشتیبانی کردید. من اخبار قم و سایر شهرها را می شنیدم. من اخبار خیابان چهار مردان قم را می شنیدم. من ازشجاعت های زنان ایران و قم و سایر شهرها احساس غرور می کنم. شما زنان دلیر در این پیروزی پیشقدم بودید و هستید، شما مردان را تشجیع کردید، ما همگی مرهون شجاعت های شما زنان شیردل هستیم.
اسلام نظر خاصی نسبت به شما زنان دارد. اسلام در زمانی در جزیره العرب ظهور کرد که زنان حیثیت خودشان را از دست داده بودند. اسلام آنان را سربلند و سرافراز کرد. اسلام آنان را با مردان مساوی کرد. عنایتی که اسلام به زنان دارد، بیشتر از عنایتی است که به مردان دارد.
در این نهضت، زنان حق بیشتری از مردان دارند. زنان مردان شجاع را در دامان خود بزرگ می کنند. و قرآن کریم انسان ساز است و زنان نیز انسان ساز. اگر زنان شجاع و انسان ساز از ملت ها گرفته شوند، ملتها به شکست و انحطاط کشیده می شوند.

زنان باید در مقدرات اساسی مملکت و سرنوشت خویش سهیم باشند

قوانین اسلام همه به صلاح زن ومرد است. زن باید در مقدرات اساسی مملکت دخالت کند. شما همانگونه که در نهضت نقش اساسی داشته اید و سهیم بوده اید، اکنون هم باز باید در پیروزی سهیم باشید و فراموش نکنید که هر موقع که اقتضا کند، نهضت کنید و قیام کنید. مملکت از خود شماست، انشاءالله شما باید مملکت را بسازید. زنان در صدر اسلام با مردان در جنگ ها هم شرکت می کردند. ما می بینیم و دیدیم که زنان همدوش مردان بلکه جلوتر از آنان در صف قتال ایستادند، خود و بچه های خود و جوانان خودشان رااز دست دادند و باز هم مقاومت کردند. ما می خواهیم، زن به مقام

صحیفه نور جلد 5 صفحه 154

والای انسانیت برسد. زن باید در سرنوشت خودش دخالت داشته باشد. دوره اختناق می خواست زنان جنگجوی ما را ننگ جو بار آورد ولی خدا نخواست. اینها می خواستند با زن مثل یک شیئی - مثل یک چیز مثل یک متاع رفتار کنند ولی اسلام زن را مثل مرد در همه شوون (همانطوری که مرد در همه شوون دخالت دارد) دخالت می دهد. همه ملت ایران، چه زنان و چه مردان باید این خرابه ای که برای ما گذاشته اند بسازند. ایران با دست مرد تنها درست نمی شود. مرد و زن باید با هم این خرابه را بسازند.
و اما مسأله ای که باید توجه داشته باشیم این است که زنانی که می خواهند ازدواج کنند، از همان اول می تواند اختیاراتی برای خودشان قرار دهند که نه مخالف شرع باشند و نه مخالف حیثیت خودشان، مثلاً می توانند از اول شرط کنند که اگر چنانچه مرد فساد اخلاق داشت و یا اگر بدرفتاری با زن کرد، زن وکیل باشد در طلاق. اسلام برای زنان حق قرار داده است. اسلام اگر محدودیتی برای زنان و مردان قائل شده است، همه با صلاح خودشان بوده است. اسلام همانگونه که حق طلاق را برای مرد قرار داده است، این حق را برای زن هم قرار داده است که در وقت ازدواج شرط کند که اگر با من چه کردی و چه کردی، من وکیل باشم در طلاق و اگر این شرط را کرد، مرد دیگر نمی تواند او را معزول کند.اگر مردی با زنی بد رفتاری کرد، در اسلام او را منع کند و اگر گوش نکرد، او را حد می زند و اگر گوش نکرد، مجتهد زن را طلاق می دهد.
خداوند همه شما را با عزت و سلامت و سعادت، با ایمان کامل، با تربیت و فرهنگ صحیح قرین کند.
سلام بر شما بانوان عزیز و محترم