بیانات امام خمینی در جمع گروهی از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

تاریخ: 1357/12/14

خداوند چهره نورانی شما پاسداران را به نور جمال خویش روشنتر فرماید

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
من همیشه دعاگوی شماها، دعاگوی تمام اقشار ملت، دعاگوی پاسداران انقلاب بوده ام و انشاءالله خواهم بود. خداوند این چهره نورانی را به نور جمال خودش روشنتر فرماید، خداوند شما پاسداران را عزت و عظمت عنایت فرماید، خداوند شماها را با سعادت عادت و سلامت نفس در این دنیا و با سعادت های بزرگ و رحمت بزرگ خودش در آخرت محشور فرماید.
شماها قشر جوان بودید، قشر جوانی که از همین توده، نه در طبقه بالا که همه چیز ما را آنها به باد دادند و نه آنهایی که در خارج فرار کردند یا بودند و اموال این ملت را به یغما بردند، شما جوانهایی که در متن توده، در متن جامعه بودید منت بر ما دارید، همه منت اسلام را دارند، ما منتی بر اسلام نداریم، اسلام منت بر ما دارد، قرآن منت بر ما دارد لکن من منت از شما میکشم. شما جوانهای قدرتمند، شما جوانهای با ایمان، شما جوانهای با قدم ثابت، این پیروزی را تحصیل کرده اید. من خدا می داند در مدرسه که بعد از کی دو روز متوجه شدم به این عکس هائی که از جوانهای مادر مدرسه هست که البته این، بعضی از آن شهیدان ما هستند، خدا میداند که در قلب من چه میگذرد و من چقدر متأسفم، متاثرم. اینها جوانهای خود ما هستند، اینها فرزندان من هستند، این جوان های برومند برای اسلام شهید شدند، خداوند آنها رابا صاحب اسلام محشور فرماید.
ما متاسفیم از این کشتارها، از این وحشی گری هایی که رژیم منحوس کرد، لکن متشکریم که خون ما، خون جوانهای ما در راه اسلام ریخته شد. اسلام از این شهیدها خیلی داشته است، از این عزیزها خیلی داشته است و شما جوانها مثل جوانهای صدر اسلام به اسلام خدمت کرده اید. اسلام داشت منسی می شد، اسلام را داشتند منهدم می کردند قرآن را داشتند زیر چکمه هااز بین می بردند، قیام شما جوانهای ایران، قیام شما ملت ایران که قیام الهی بود، نهضت الهی بود، قرآن را زنده کرد، اسلام را زنده کرد، حیات تازه به اسلام بخشید.

صحیفه نور جلد 5 صفحه 140


لزوم ادامه جهاد تا استقرار کامل جمهوری اسلامی

و من امیدوارم که از این به بعد باز همه ما، همه ما مجاهدت کنیم تا جمهوری اسلامی را مستقر کنیم در این مملکت و دست اجانب را همانطوری که تا حالا قطع کرده ایم، از این به بعد هم نگذاریم سلطه پیدا کنند بر ما و نخواهیم گذاشت. ما اجازه نخواهیم داد که دولت های ابرقدرت در مقدرات مملکت ما دخالت کنند، در ارتش ما دخالت کنند، در فرهنگ ما دخالت کنند، در اقتصاد ما دخالت کنند. گذشت آنوقت که اینها بدون چو ن و چرا دخالت میکردند در این امور.
امروز ملت ما زنده است، امروز جوانهای برومند ما زنده اند، ایستاده اند، اینها بودند که ثابت کردند که توپ و تانک اثر ندارد در مقابل ملت، در مقابل ایمان. ایمان به خدا، ایمان به مبادی اسلامی بود که شما را پیروز کرد. عزیزان من ایمان خودتان را قوی کنید، گمان نکنید که قدرت مادی این کار را کرد،روی حساب قدرت مادی، قدرت های آنان میلیون ها برابر شما بود، روی حساب دنیایی نباید شما غلبه کنید، آنها باید با یک یورش شما را از بین ببرند لکن همه حساب هائی که حسابگرها می کردند باطل شد و خودشان هم تصدیق کردند که این نهضت موافق با هیچ حسابی نبود، پیروزی موافق با هیچ حسابی نبود آنها حساب های مادی را دارند، حسابهای دنیایی را میکنند و البته روی حساب مادی و روی حساب دنیایی، یک جمعیت فاقد همه چیز، یک جمعیتی که نه ارتش دارد، نه اسلحه دارد، نه نظام دارد، هیچیک از اینها (را) ندارد، بر یک ارتشی که همه چیز داشت، بر یک ابر قدرتهایی که همه چیز داشتند غلبه کرد، این حساب معنوی است نه حساب مادی، روی حساب مادی درست نیست. آنها که حساب هایشان روی مادیات است و روی دنیا ست باید بیایند بگویند که روی چه حسابی این ملت غلبه کرد بر همه ابرقدرت. کارتر که از اول پشتیبانی خودش را اعلام کرد و با هیاهو، با نطق ها، با حرفها پشت سر هم اعلام پشتیبانی کرد، آنهایی که گفتند ما اسلحه آوریم، ما کشتی هایمان می آید در آب های شما (آوردند هم بعضی را) و ما چه خواهیم و چه خواهیم کرد، کجا رفتند؟ آنها فهمیدند که مسئله، مسئله مادیات نیست، باید بفهمند این را، نمی دانم می فهمند یا نه، باید این مطلب را بفهمند که همه ابرقدرتها پشتیبانی کردند، پشتیبانی از محمد رضا کردند. خود او هم دارای همه چیز بود الا انسانیت، الا شرف.

رمز پیروزی نهضت، ایمان ثابت و وحدت کلمه بود

روی موازین مادی، روی موازین عادی باید با یک یورش، ما از بین رفته باشیم، باید همه ما یک لقه آنها باشیم، لکن قدرت ایمان، پشتیبانی خدای تبارک و تعالی، اتکال به ولی عصر (سلام الله علیه) شما را پیروز کرد. برادران من از یاد نبرید این رمز پیروزی را، این وحدت کلمه ای که در تمام اقشار ایران پیدا شد، معجزه بود، کسی نمی تواند این را ایجاد کند، این معجزه بود، این امر الهی بود، این وحی الهی بود نه کار بشر، رمز پیروزی شما اول ایمان ثابت و بعد وحدت کلمه، این دو مطلب را حفظ کنید، ایمان خودتان را قوی کنید، شما یک موجود مادی نیستید (آنهائی که انسان را یک موجود

صحیفه نور جلد 5 صفحه 142

مادی می دانند، انسان را مثل سایر حیوانات می دانند) شما یک موجودی هستید که هم جهت مادیت دارید و بالاتر، جهات معنویت. شما دارای یک نفس قدوسی هستید، شما دارای یک نفس مجرد هستید که اگر چنانچه در خدمت اسلام، در خدمت خدای تبارک و تعالی باشید آن نفس شما، نفس طاهر، زکی و سعادتمند است و هر جا که بشود و هر طور که بشود آن نفس زکیه سعادتمند، سعادتمند است، در شکست ها سعادتمند در مردن سعادتمند است. مردن انسان، انسان طاهر، اول زندگی انسانی اوست، اینجا زندگی حیوانی است، زندگی محدود است. آن زندگانی انسانی غیر محدود مال یک عالم غیر محدود است. اگر تصفیه کردید، اگر نفس خودتان را تطهیر کردید، اگر اعمال خودتان را با قرآن کریم وفق دادید، با احکام اسلام وفق دادید، اگر اخلاق خودتان را، اخلاق قرآن کردید، اگر نفس خودتان را تصفیه کردید، باک از هیچ چیز نداشته باشید، مردن چیز سهلی است، چیز مهمی نیست، این است که حضرت امیر سلام الله علیه مولای همه، می فرمود که من به موت آنقدر انس دارم که بیشتر از انسی که بچه به پستان مادرش دارد. برای اینکه او فهمیده بود که دنیا چیست و ماوراء چیست، فهمیده بود که موت یعنی چه، موت حیات است، ما شهید دادیم لکن شهیدان ما زنده اند، پیش خدا زنده اند، آنجا رزق می خورند، ابدی هستند آنها و ما هم از خدا می خواهیم که موفق به شهادت بشویم، یک آن است و سعادت همیشگی، زحمت یک آن، سعادت همیشگی دنبالش، سعادت همیشگی.

برای دوام خدماتتان، مقصد را الهی کنید

اگر بخواهید به اسلام و ملت خودتان خدمت بکنید، اگر بخواهید خدمت شما دوام داشته باشد، اگر بخواهید خدمت شما پیش خدای تبارک و تعالی اجر داشته باشد، مقصد را مقصد الهی کنید، برای خدا قدم بردارید، مجاهده را برای خدا بکنید. پاسداری را برای خدا بکنید.
شما زحمت خیلی می کشید، زحمت خیلی کشیدید، شما به اسلام حق دارید، لکن جهاد کنید، جهاد نفس کنید. این شب زنده داری ها که الان مجاهدین ما دارند می کنند، در این دل های شب با خدای تبارک و تعالی مناجات کنید، از خدا بخواهید که شما را توفیق بدهد و توفیق شهادت بدهد، توفیق عزت بدهد، شهادت عزت شماست، شما نترسید از هیچ چیز و شما طبقه ملت که حقیقت ملت شما هستید، واقعیت ملت عبارت از همین توده است، همین کارگر و صانع و بازاری و این صنف اداری و کشاورز و اینها توده حقیق ملت است، آنها که چپاول ها را کردند ورفتند از ملت ما نیستند، شما از هیچ چیز نترسید که با قدرت ایمان بر همه مشکلات انشاءالله غلبه خواهد شد.
البته الان می دانید که انقلاب است، و این را بدانید که در تمام انقلاباتی که از اول عالم واقع شده است تا حالا، انقلابی به این سرعت و به این کم ضایعه ای نبوده است. ما شهید دادیم، بسیار هم دادیم، لکن در مقابل آنها که قیام کردند و میلیون ها آدم از آنها کشته شده است، خرابی ها برایشان واقع شده است،ایران بحمدالله در تحت حمایت ولی امر (سلام الله علیه) ضایعاتش کم و عایداتش زیاد. بالاتر از این عایده چیست که یک رژیم 2500 ساله ظلم را که ریشه هایش در اعماق این مملکت رفته

صحیفه نور جلد 5 صفحه 143

بود شما کندید در ظرف چند ساعت؟ البته مقدماتش طولانی بود لکن آنوقت که قیام حقیقی شد و آنها خواستند کودتا بکنند، کودتا می خواستند بکند، این کودتا بود، شما شکستید در ظرف چندین ساعت و همه چیز را فرو ریختید. آنها هر چه داشتند، هر چه خواستند خرابی کردند، هر چه توانستند خرابی کردند، خرابی کردند و رفتند و مملکت ما را به باد دادند و رفتند.

برای حل مشکلات متفق شوید که (دست خدا با جماعت است)

الان ما یک خرابه در دستمان است. شما پنجاه و چند سال با دیکتاتوری ها، با اختناق، و با بی ارزشیی که به شما دادند شما را هیچ حساب می کردند ،ساختید، تحمل کردید، حالا باید باز برای ساختن تحمل کنید، گمان نکنید که دولت یا عرض می کنم قشری از دولت بتواند، قشری از ملت بتوانند این خرابه ها را بسازند، این کار همه است، همه ملت، همه ملت مکلف هستند. اینهایی که گاهی یک نغمه ای می گویند، یک چیزی میگویند. (پس چه شد، چرا؟) اینها می خواهند تفرقه بیندازند. (چه شد) یعنی چه؟ بیشتر از این چه شود؟ ملتی که تمام ابرقدت ها را با مشت کوبید، باز چه شد؟ ملتیکه یک دستگاه جابر را که 2500 سال بر این مملکت حکومت جابرانه کردند، زیر خاک کرد، باز چه شد؟ چه شد باید گفت؟ البته مشکلات داریم، الان ما مشکلاتمان زیاد است لکن همه باید دست به هم بدهیم تا حل مشکل بکنیم، من نمی توانم، روحانیت هم نمی تواند، دولت هم نمی تواند، هیچ قشری از از اقشار نمی توانند لکن (یدالله مع الجماعه) خدای تبارک و تعالی با جماعت است، جماعت رویهم وقتی که اتفاق بر یک امری کردند خدای تبارک و تعالی پشتیبان آنهاست و ما حس کردیم این مطلب را، ذوق کردیم این مطلب را که این جماعت ایران که باهم شدند خدا پشتیبان آنها بود و الان هم هست.
کاری نکنید که عنایت خدا، خدای نخواسته کم بشود، کاری نکنید که برای ولی عصر (عج) ایجاد نگرانی بکنید،تفرقه نداشته باشید باهم، با هم تفرقه اندازی نکنید،باهم باشید همه، همه با هم، جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی، همه با هم. و من امیدوارم که تحقق جمهوری اسلامی و توفیق ما و توفیق شما به اینکه یک همچو عدل اسلامی را مستقر کنیم گرفتاری همه ما رفع بشود، گرفتاری کارمندها رفع بشود، گرفتاری کارگرها رفع بشود. دولت ما، همه، درصدد این هستیم که یک زندگی صیحیح خوب برای کارمندها و برای طبقه ضعیف،برای این مستضعفینی که سالهای طولانی تحت فشار بودند ،برای این کارمندانی که در کارخانه ها، کارگرانی که در کارخانه ها کارکنند،برای کشاورزها،برای همه.

ان اکرمکم عندالله اتقیکم

اسلام برای همه است، اسلام از توده پیدا شده است و برای توده کار می کند، اسلام از طبقه بالا پیدا نشده است. پیغمبر اکرم (ص) از همین جمعیت پائین بود، از همین بین جمعیت پا شد و قیام کرد. اصحاب او از همین مردم پائین بودند، از طبقه سوم بودند، آن طبقه بالا مخالفین پیغمبر اکرم (ص) بودند،

صحیفه نور جلد 5 صفحه 144

از همین توده پیدا شده است و برای همین جمعیت، همین ملت قیام کرده است و به نفع همین ملت احکام آورده است، (ان اکرمکم عندالله اتقیکم) . خدای تبارک و تعالی به طبقات نگاه نمی کند که این طبقه بالاست، این نخست وزیر است، این اعلیحضرت همایونی است، این نمی دانم چه است، این سردار است، این چطور است. نزد خدای تبارک و تعالی، اینها هیچ مطرح نیست. در اسلام، تقوا مطرح است. آنکه تقوا دارد، هر که تقوایش زیادتر است، پیش خدا کرامتش زیادتر است. آن کارمندی که در کارمندیش تقوا دارد، آن نخست وزیری که در نخست وزیریش تقوا دارد، تقوای سیاسی دارد، آن وزرائی که تقوا دارند، در کارهائی که می کنند متقی هستند، با خدا هستند، آن رئیس جمهور که تقوا دارد الهی ست. اینها کریمند و اگر خدای نخواسته تقوا در کار نباشد، همه از نظر خدا منفی اند. آن روزی که بر ملت تقوا پیدا بشود ملت برومند است، کریم است، پیش خدا اکرم است (ان اکرمکم عندا لله اتقیکم) استثنا ندارد. پیغمبر اکرم (ص) برای اینکه اتقای ناس بود، اکرم ناس بود. امیر المومنین (ع) برای اینکه بعد از رسول الله (ص) اتقی الناس بود، اکرم ناس بود. نسب و سبب، این حرف ها توی کار نیست، تقوا در کار است، تقوا داشته باشید تا بر همه مشکلات غلبه بکنید، با خدا باشید و از هیچ چیز باک نداشته باشید، اتکال به خدا بکنید و با هیچ چیز و از هیچ چیز نترسید.

در منطق اسلام شکست معنی ندارد

منطق، منطق صدر اسلام است که اگر بکشیم، بهشت می رویم و اگر کشته بشویم، بهشت می رویم . این منطق شکست ندارد. منطق دنیا نیست که اگر چنانچه بمیرند، یا به جهنم می روند یا به جائی بدتر از جهنم اگر باشد. منطق، منطق دین است. منطق، منطق اسلام است، منطق قرآن است. باک نیست وقتی که تقوا بود، وقتی با خدا بودیم باک نیست که مردم از ما اعراض کنند، دنیا پشت بر ما بکنند. باک نباید داشته باشیم برای اینکه خدا با شماست و اگر خدای نخواسته عنایت او برداشته شد، همه عالم هم که با شما باشند فایده ندارد. همه ابر قدرت ها با این مردیکه بودند فایده ندید، همه دولت های عربی هم بودند، حالا آمدند می گویند چه و چه. همان هائی که آنوقت برادر بودند، این راپشتیبانی می کردند، همه برگشتند، رویشان را برگرداندند و پشت به او کردند،الان آن وسط نشسته، همه دولت ها پشت کردند به او، همه ملت ها پشت کردند به او، عائله خودش هم پشت کرده است به او. شما خیال می کنید که الان این از دست همان عائله و داخله خودش خیالش راحت است؟ همان داخله پدرش را در می آورد، راحتی دیگر برایش نیست.

کسی که بر ضد خدا و احکام او قیام کند موفق به توبه نخواهد شد

آن کسی که بر ضد خدا قیام کند، بر ضد احکام خدا قیام کند، آن کسی که خیانت کند بر اسلام، خیانت کند بر مملکت مسلمین، عاقبتش این است و این عاقبت سهلی ست، عاقبت های بالاتری در کاراست. این الان بهشتش این است که در دنیا باشد با همه نکبت، این موفق به توبه نخواهد شد، من

صحیفه نور جلد 5 صفحه 145

نمی گویم نباید بشود امانخواهد شد. حضرت سجاد سلام الله علیه از قراری که منقول است به یزید یاد داد که از چه راه توبه کن. حضرت زینب فرمود: آخر به این، این موفق نمی شود به توبه، کسی که امام را بکشد موفق به توبه نمی شود، اگر موفق می شد به توبه صحیح، قبول می کرد خدا، لکن نمی شود، یعنی قلب جوری می شود، قلب انسان طوری می شود که دیگر برای انسان امکان ندارد آن قلب را از آن طبعی که برایش واقع شده است، از آن ظلمتی که برایش واقع شده است، بتواند نجات بدهد، نمی تواند اصلاً دعا کنید که انسان اینطور نشود، خداوند در قلب انسان مهر نگذارد، یک مهری که دیگر نتواند خودش هم هیچ کاری بکند.
خداوند به همه شما قدرت، سلامت، پایداری، پاسداری، پاسداری از انقلاب به همه شما عنایت کند. ما از این به بعد هم محتاجیم به شما، همه ما محتاج به خدا هستیم و ما محتاجیم به این قوا، ما محتاجیم به این جوان های برومند، جوان های سرتاسر ایران. شما پاسداران بحق اسلامید، شما مثل جوانهای صدر اسلام هستید، شما اسلام را نجات دادید، باید از این به بعد هم پاسداری کنید که این انقلاب به ثمر واقعیش برسد. خداوند همه شما را توفیق عنایت کند.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته