بیانات امام خمینی در جمع روحانیون، گروهی از ایرانیان و شورای منتخب بیمارستان های هلال احمر امارات متحده عربی

تاریخ: 1357/12/11

ظلم و تعدی و شکنجه های غیر قابل تصور رژیم شاه

بسم الله الرحمن الرحیم
من از آقایان که تحمل زحمت کردند و برای تفقد از من و اظهار همدردی با ملت به اینجا آمدند تشکر می کنم و سلامت همه را از خدای تبارک و تعالی خواهانم.
شما می دانید که ملت ایران در این پنجاه و چند سال تحت ظلم و تعدی این خاندان که هم آزادی خودشان را از دست داده بودند و هم استقلال کشور ما از دست ما رفته بود، می دانید که چه کشیدند ملت ما، سران ملت، طبقات مختلف، روحانیون، روشنفکرها، دانشگاهیها، بازاریها همه در رنج و عذاب بودند و چه اشخاصی که در زندانهای اینها کشته شد، با یک شکنجه های بسیار فجیع که ما الان نمی توانیم تصور آن شکنجه ها را بکنیم. متخصص شکنجه از اسرائیل آورده بودند که اسرائیلی ها تربیت کنند اشخاص شکنجه چی را و آنها شکنجه بکنند، بعضی از روحانیون را آنطوری که برای ما نقل کرده اند، پایش را اره کرده اند و بعضیها را روی تاوه گذاشتند و برق را متصل کرده اند، بو داده اند آنها را و - ما - اینهائی که به ما رسیده است از این قبیل است، لکن آنهائی که بعد خواهد کشف شد، خواهید فهمید که چه به روزگار این بدبختها و این ملت اینها آوردند.
از آنطرف مملکت ما را با اسم تمدن بزرگ، همه چیزش را به عقب زدند، فرهنگ ما، یک فرهنگ استعماری است که نمی گذارد بچه های ما تربیت و رشد پیدا کنند، بعد از تقریباً هفتاد سال مدرسه داشتن و سی و چند سال یا بیشتر، دانشگاه داشتن، معذلک اگر لوزه ای را بخواهند عمل بکنند، می گویند که باید برود به لندن عمل بکند، اگر یک کسی سینه اش مثلاً درد داشته باشد یا یک مرض چه، باید برود به خارج، برای اینکه نگذاشته اند نیروی جوان های ما رشد و تربیت پیدا بکند، الان من در این سفری که در پاریس رفتم که از جاهای مختلف برای ملاقات من آمدند، منجمله از اشخاصی که آمدند، اینهائی که در آلمان هستند، چهارصد نفر هستند ظاهراً برای نیروی اتمی آنجا رفته اند، اینها شکایات داشتند می گفتند اولاً ما را نمی گذارند که درست ما اطلاع پیدا کنیم از آن فنونی که هست و ثانیاً این برای ایران مضر است، برای اینکه این تا نفت تمام بشود، این هم تمام می شود. این جانشین

صحیفه نور جلد 5 صفحه 133

نفت است و این الان اگر درست بشود، تا نفت تمام بشود این تمام شده است بنابراین، این ضرر دارد برای ایران و علاوه ضررهای جانی دارد برای ملت ایران اینها را نگذاشتند درست تحصیل بکنند، آنی هم که می خواستند بکنند، اگر نیمه تمام بود، آن هم این بود چیزهایی که مضر به حال کشور ما بود. می دانید که کشاورزی ما را بکلی از بین بردند که الان ما احتیاج داریم در همه چیزها، همه حبوبات احتیاج به خارج داریم، دامداری ما را بکلی از بین بردند، مراتع ما را به خارجی ها دادند و یا به اجاره دادند یا همینطور دادند. جنگل های ما را ملی کردند، دست ملت را از آن کوتاه کردند و به خارجی ها دادند، اینها، الان شما هر جای این مملکت را دست بگذارید، خراب است یک خرابه را گذاشتند و هر چه ما داشتیم برداشتند و رفتند، الان این دولت و ما، وارث یک خرابه ای هستیم که همه چیز آن را از بین برده اند و باید از سر بنا بشود.

تاراج خزاین مملکت و ایجاد پایگاه برای امریکا

تبلیغات اینها این قدر بود که در همین خلیج تقریباً عقیده اش این بود که اگر شاه نباشد و دنیا به هم می خورد، در ایران هم بلی این تتمه اش باز هم، این تتمه اش حالا هم هست. اینها بعد می فهمند که اینها، (این خاندان) به سر ملت ما چه آورده است خزائن این ملت را اینها همه آن را چاپیدند و بردند. زمان رضا شاه چمدان های زیاد از جواهر پر کردند و در دریا وقتی که در کشتی نشستند و بردند او را، بین دریا یک چیزی را آوردند، یک بلمی آوردند، متصل کردند، رضا شاه را نشاندند توی آن، کشتی را با جواهرات بردند انگلستان، خورد و رفت.
این در زمان او بود، در زمان این هم قبل از اینکه برود همه چیزش را بسته بندی کردند و بردند از بین، جواهرات را بردند، همه چیز را تقریباً غارت کردند و رفتند، این مملکت، نفت مهمترین چیز این مملکت است، دارائی این مملکت است و باید نسلهای آتیه از این استفاده بکنند، اگر بیست سال دیگر این بود، دیگر نفت نداشتیم. خودش هم می گفت که نفت ما بیشتر از بیست و چند سال نیست، برای اینکه نفت را همینطور باز کردند لوله هایش را و دادند به غیر، در مقابلش چه گرفتند؟ برای امریکا که نمونه با رزش است، نفتها را دادند در مقابل آن پایگاه برای امریکا درست کردند، نه اینکه اسلحه به ما دادند، این صورت مسئله بود که اینها در مقابل نفت اسلحه به ما دادند اسلحه ای که به ما دادند، اسلحه ای است که ما نمی توانیم استعمالش کنیم. الان در مملکت ما کسی نیست که بتواند این اسلحه ها را استعمال کند، این اسلحه را دادند که پایگاه باشد که اگر یک وقتی با شوروی مثلاً اینها جنگشان شد، ایران پایگاه آنها باشد و پایگاه های زیاد درست کردند، هم نفت را بردند، هم به نفع خودشان عوض را دادند. هر دویش به جیب خود آنها رفته، اینها یک همچو خیانتی به این مملکت کردند و باز در خلیج می گوئید هستند اشخاصی که خیلی شاهد و ستند. دیگر حالا باید استخوان پوسیده او را بپرستند، این خائن ها باید استخوان پوسیده او را بپرستند این حال یک استخوان پوسیده ای است که نه امریکا قبولش کرده، نه همان رباط که هست، آنها هم می گویند که ما او را به شاهی قبول

صحیفه نور جلد 5 صفحه 134

نداریم و نمی تواند اینجا بماند، نه انگلستان قبولش کرد که بروند، همه ردش کردند خوب پس بیاید خلیج پیش این رفقایش.

آنچه که به درد همه ما می خورد اسلام و حقایق آن است

در هر صورت شما بدانید که اینها اینطور کردند و ملت ما، ملت غیور ایران تاب نیاورد و همه با هم با قدرت اسلام، با قدرت ایمان قیام کردند و با قدرت ایمان پیش بردند، این نهضت و این پیشتازی و این پیروزی، مرهون این طبقه جوان ایران، آن هم طبقه جوان درجه سه، طبقه جوان محروم، آنها، این مسئله را پیش بردند. این نهضت را پیش بردند و ما باید از آنها تشکر کنیم. در هر صورت این، شماها باید در محال خودتان که می روید نصیحت کنید اینها را که گذشت دیگر مطلب، دیگر شما حا هر چه هم فریاد کنید شاه، دیگر شاهی تو کار نیست، تا شما فریادش را بزنید، برگردید به اسلام. آن چیزی که به درد شما و به درد همه ما می خورد، اسلام و حقایق اسلام است، اسلام کافل همه جهات ما هست، دنیا را درست می کند، آخرت را درست می کند، سعادتمند می کند شما را.
خداوند انشا ء الله شما همه را توفیق بدهد و باز هم از شما تشکر می کنم که آمدید و من هم دیگر حالم مقتضی نیست که دیگر صحبت کنم. حالم مقتضی نیست.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته