بیانات امام خمینی در روز ورود به قم

تاریخ: 1357/12/10

ثمرات شهادت های پی در پی و مبارزات حق طلبانه ملت ایران

اعوذ بالله من الشطیان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
من از عواطف شما ملت ایران تشکر می کنم، من شما ملت رنجدیده را فراموش نمی کنم. من از عهده تشکر شما بر نمی آیم. من از خدای تبارک و تعالی سلامت و سعادت ملت ایران را خواستارم.
ملت ایران با جان و خون خود اسلام را زنده کرد، تجدید حیات کرد برای اسلام و مسلمین کوشش های قریب سیصد ساله استعمار و اجانب را خنثی کرد. قریب سیصد سال اجانب تبلیغات کردند، تبلیغات بر ضد اسلام، تبلیغات بر ضد همه ادیان، تبلیغات بر ضد روحانیت. در زمان این پدر و پسر این تبلیغات اوج گرفت، این عمال اجنبی در این پنجاه و چند سال تمام حیثیات ملت ما را پایمال کردند، این پدر و پسر خیانت کرده اند که روی تاریخ را سیاه کرده است، این پدر و پسر جنایت هایی در ایران کرده اند که ما نمی توانیم عشر او، صد یک او را بیان کنیم. اینها ملت ما را به اسارت کشاندند، اینها خزائن ما را به یغما برده اند، اینها نیروی انسانی ما را از بین بردند. از همه مهمتر نیروی انسانی است. کوشش کردند که جوانهای ما را عقب نگه دارند، دانشگاه های ما را عقب نگه دارند، مدارس علمیه ما را نگذارند مشغول به کار خودشان باشند. من از شما ملت ایران و از شما قمی ها باید تشکر کنم که در این قیام یکی دو ساله اخیر تمام نقشه های آنها را بر آب کردید و عمال استعمار را از مملکت خودتان را ندید و بقیه ای که مانده اند، اینها هم خواهند رانده شد. دست استعمار را کوتاه کردید، منفعت خواهان را، چپاولگران بین المللی را دستشان را قطع کردید، خون دادید جوان دادید لکن خون و جوان شما به نفع اسلام و برای اسلام بوده. اسلام عزیزتر از آن است که ما خوف داشته باشیم که خونمان یا جوانانمان در راه او شهید شود، اسلام شهیدان زیاد داشته است امیرالمومنین سلام الله علیه شهید اسلام است و برای اسلام شهادت پیدا کرد. حسین بن علی (ع) در راه اسلام شهید شد ما باکی از شهادت نداریم، ما باکی از کشته دادن نداریم . شما ملت ایران که با خون خود، با جوان های خود، اسلام را بیمه کردید، دست اجانب را قطع کردید، شما بر همه ما منت دارید، من از همه شما منت می کشم، من خادم همه شما هستم، من نمی توانم شکر این نعمتی که به ما داده است و آن غیرتمندان ایران، سرتاسر ایران است، نمی توانم از عهده شکر آنها برآیم.

صحیفه نور جلد 5 صفحه 125


با همت عظیم اقشار ملت خرابی ها از سر آباد می شود

شما این راه را تا اینجا رساندید، اینها رفتند از ایران و یک مملکت خرابی و یک قبرستان های آبادی برای ما گذاشتند. قبرستان های ما را با قبرهای جوانهای ما آباد کردند و مملکت ما را خراب کردند. آشفتگی مملکت ما و از هم ریختگی مملکت ما طوری نیست که بتوان با یکی دو سال و با مدت قلیل جبران کرد. این محتاج به این است که همه ملت ایران دست به هم بدهند و با هم این خرابه را آباد کنند، ننشینند که دولت آباد کند، دولت نمی تواند آباد کند، ننشینند که روحانیت آباد کند، روحانیت تنها نمی تواند آباد کند. همه با هم، همه با هم از کشاورزی و کارگر تا صانع و ملا، تا روحانی و دانشگاهی، تا اداری و ارتش، همه با هم، همه با هم باید کمک کنند. این نهضت که تا اینجا رسیده است نیمه راه است، فقط دزدها را بیرون کردید، خرابکارها را بیرون کردید لکن خرابه مانده است، مهم برای خرابه است، مهم این است که این خرابه ای که برای ما گذاشته اند با همت والای شما، با همت عظیم ملت بزرگ ایران این خرابه از سر آباد شود.

بیدار باشید که مفسده جوها در کمین اند

بیدار باشید، هوشیار باشید، مفسده جوها در کمین اند، اجانب در کمین اند، آنها نخوابیده اند، شما نباید بخوابید، شما باید هوشیار باشید آنها مشغول نقشه هستند، از طریق های مختلف، با فرم های مختلف. آنها می خواهند حالا که رژیم منحط سلطنتی از بین رفت، با فرم های دیگر به میدان بیایند و باز همان منافع را تجدید کنند و باز همان چپاولگری را بکنند و باز همان اختناق را از سر بگیرند. ملت عزیز بیدار باشید. ما به هر چه دست می گذاریم خراب است. فرهنگ ما خراب است باید تجدید بشود. فرهنگ، فرهنگ استعماری است باید زیر و رو بشود، معلمان استعماری باید بروند، آنهایی که تاکنون در خدمت استعمار و رژیم سلطنتی بودند باید بروند، به جای آنها پاکدامن پاکدامن بیایند، دانشمندان پاکدامن بیایند. ما بسیار بسیار آشفتگی ها داریم. ما باید همه با هم به این آشفتگی ها خاتمه دهیم، به این خیانتها خاتمه دهیم. با هوشیاری و بیداری نهضت خود را از دست ندهید. اگر خدای نخواسته این نهضت رو به سردی برود، آمادگی برگشت همان مصائب را داشته باشید. اگر بخواهید ایران را نجات بدهید، اسلام را نجات بدهید، قرآن کریم را نجات بدهید، باید این نهضت را نگه دارید. در مواقع مقتضی تظاهر کنید، اجتماعات کنید. دیگر امروز تظاهرات، تظاهرات غیر آرام نیست. باید این نهضت محفوظ بماند، باید این ملت زنده بماند.

تفرقه افکنان و عمال اجانب را طرد و با یگدیگر اتحاد و تعاون داشته باشید

گذشت آن زمانی که یک پاسبان بر ما حکومت می کرد، گذشت آن زمان که یک استاندار بر ما حکومت می کرد، گذشت آن زمانی که یک ستاره دار بر ما حکومت می کرد. امروز همه در خدمت شما هستند، در خدمت اسلام هستند. این نعمت را قدر بدانید، سستی و سردی به خودتان راه ندهید، نگوئید

صحیفه نور جلد 5 صفحه 127

که او رفت و تمام شد، خیر، استعمار مطالعه کرده است، سیصد سال یا بیشتر مطالعه کرده، مطالعات روحیات شما را کرده است، مطالعه طوایف مختلف ایران را کرده است به این نتیجه رسیده است که باید اختلاف بیندازد بین طوایف مسلمین، اختلاف بیندازد، در هر شهر اختلاف ایجاد کند، با نغمه های مختلف شما را از هم جدا کند، روحانیت را از مسلمین جدا کند، دانشگاه را از روحانیون جدا کند، کارگر را از مردم و از روحانیون جدا کند. روحانیت در خدمت کارگر است. اسلام در خدمت مستضعفین است. اینها که دعوی میکنند که کاری نشده است، اینها برای تفرقه اندازی است. کار بسیار بزرگ شده است لکن بزرگتر هم مانده است. اگر کسانی درصدد تفرقه اندازی شدند، آنها را از خودتان طرد کنید، اجازه ندهید که حرف هایی بزنند که تفرقه بیاورد. کارگران بیدار باشند، اینها می خواهند عصر سابق را برگردانند. کشاورزان بیدار باشند، اینها می خواهند شما را باز به شکست کشاورزی بکشانند، شما کشاورزان که بزرگترین پشتیبان ملت هستید باید به کار کشاورزی خودتان ادامه بدهید. الان وقت کشت است کشت بهاره بکنید. شما کاسب ها و کسبه و تجار محترم در ارزاق عمومی با مردم مراعات کنید، گرانفروشی را کنار بگذارید، حس تعاون پیدا کنید، حس انسانیت پیدا کنید، ضعفا را مراعات کنید، تخفیف بدهید، از گرانی، از گرانقیمت کردن اجناس، از گرانفروشی اجناس اجتناب کنید. همه با هم باشید، برادرید شما، همه اقشار برادرند، همه با هم باشند، مراعات هم را بکنید. از آن چیزهائی که در این پنجاه سال در بین شما زیاد شد از قبیل دروغ گفتن، از قبیل خدعه کردن، از قبیل گرانفروشی، از اینها احتراز کنید. امروز سایه اسلام روی سر شماست. امام زمان به شما نظر دارد، پیغمبر اکرم به شما نظر دارد، خدای تبارک و تعالی پشتیبان شماست.

اسلام تأمین کننده احتیاجات مادی و معنوی انسان

ما بسیار کارها در پیش داریم که باید من بعضی از آنها را برای شما عرض کنم. من در این آخر که از تهران می خواستم بیرون بیایم، دستور دادم که تمام املاک و دارایی سلسله منحوس پهلوی و تمام دارایی آن اشخاص که وابسته به او بودند و این ملت را چاپیدند مصادره بشود. برای طبقه ضعیف مسکن ساخته بشود. سرتاسر ایران برای ضعفا مسکن سازیم، همین دارایی شاه سابق و خواهر و برادرش برای یک مملکت، برای آباد کردن یک مملکت کافی است. ما عمل می کنیم، حرف نمی زنیم. تمام کمیته هایی که در تمام اطراف ایران هست موظفند که آنچه به دست آمد از مخازن ایران، هر چه که اینها بردند و مخفی کردند و اتباع آنها بردند و مخفی کردند، آنها را که به دست آمده است. به بانکی که شماره اش را بعد تعیین می کنم تحویل بدهند که برای کارگرها، برای مستضعفین، برای بینوایان، هم خانه بسازند، هم زندگی آنها را مرفه کنند. ما علاوه بر اینکه زندگی مادی شما را می خواهیم مرفه بشود، زندگی معنوی شما را هم می خواهیم مرفه باشد. شما به معنویات احتیاج دارید. معنویات ما را بردند اینها. دلخوش نباشید که مسکن فقط بسازیم، آب و برق را مجانی می کنیم برای طبقه مستمند، اتوبوس را مجانی می کنیم برای طبقه مستمند، دلخوش به این مقدار نباشید، معنویات شما را، روحیات

صحیفه نور جلد 5 صفحه 128

شما را عظمت می دهیم، شما را به مقام انسانیت می رسانیم. اینها شما را منحط کردند، اینقدر دنیا را پیش شما جلوه دادند که خیال کردید همه چیز این است. ما، هم دنیا را آباد می کنیم و هم آخرت را. یکی از اموری که باید بشود همین معناست که خواهد شد. این دارایی از غنائم اسلام است و مال ملت است و مستضعفین. و من امر کرده ام به مستضعفین بدهند و خواهند داد و پس از این هم تخفیف های دیگر در امور خواهد حاصل شد لکن یک قدری باید تحمل کنید، به این نغمه های باطل گوش نکنید، آنها حرف می زنند ما عمل می کنیم، آنها شما را می خواهند دلسرد کنند از اسلام، اسلام پشتیبان شماست.

اخطار به مصادر امور، مبنی بر محو آثار طاغوت در مراکز و شؤونات مملکتی

ما پس از این راجع به بانک ها هم طرح هایی داریم که از این وضع رقت بار برگردد، از این وضع استعماری برگردد. ما باید تمام این کاخ های وزارتخانه را، وزارتخانه ها را، که میلیون ها، میلیاردها مال ملت در آن صرف شده است باید اینها تبدیل بشود به یک چیز معتدل اسلامی. این فرم، فرم خارجی است، فرم اجنبی است، فرم طاغوت است. در دادگستری کاخ درست شده است لکن دادگستری نیست، دادخواهی نیست، فقط کاخ است. کاخ ها باید برود، دادخواهی به جای آن بنشیند، بانک ها به تدریج باید تعدیل بشود و ربا بکلی قطع بشود. من باید به مصادر امور بگویم که، اخطار کنم که اینقدر ضعف نفس به خرج ندهید، دنبال این نباشید که فرم غربی پیدا کنیم. بیچارگی ما این است که دنبال این هستیم که فرم غربی پیدا کنیم، دادگستری ما دادگستری غربی باشد، قوانین ما، قوانین غربی باشد. اینقدر ضعیف النفس نباشید، ما قانون غنی داریم، ما قانون الهی داریم. آنهایی که فرم غربی را بر فرم الهی ترجیح می دهند اینها از اسلام اطلاع ندارند. آنهایی که می گویند نمی شود اسلام را در این زمان پیاده کرد، برای اینکه اسلام را نشناخته اند، نمی فهمند چه می گویند ما مبارزه با فساد را با دایره امر به معروف و نهی از منکر که یک وزارتخانه مستقل بدون پیوستگی به دولت، با یک همچو وزارتخانه ای که خواهد شد انشاءالله، مبارزه با فساد می کنیم، فحشا را قطع می کنیم، مطبوعات را اصلاح می کنیم، رادیو را اصلاح می کنیم، تلویزیون را اصلاح می کنیم، سینماها را اصلاح می کنیم. تمام اینها به فرم اسلام باید باشد. تبلیغات، تبلیغات اسلامی، وزارتخانه ها، وزارتخانه های اسلامی، احکام، احکام اسلام حدود اسلام را جاری می کنیم، خوف از اینکه غرب نمی پسندد نمی کنیم. غرب ما را خوار کرد، غرب روحیات ما را از بین برد ما را غربزده کردند، ما این غربزدگی را می زدائیم. ما با ملت ایران، با همراهی ملت ایران، با پشتیبانی از ملت ایران، تمام آثار غرب را، تمام آثار فاسده، نه آثاری که تمدن است، تمام اخلاق فاسده غربی را، تمام نغمات باطله غربی را خواهیم زدائید . ما یک مملکت محمدی ایجاد می کنیم. بیرق ایران نباید بیرق شاهنشاهی باشد، آرم ایران نباید آرم های شاهنشاهی باشد، باید آرم های اسلامی باشد. از همه وزارتخانه ها، از همه ادارات باید این شیر و خورشید منحوس قطع بشود. علم اسلام باید باشد. آثار طاغوت باید برود. اینها آثار طاغوت است، این تاج آثار طاغوت است، آثار اسلام باید باشد.

صحیفه نور جلد 5 صفحه 128


تضعیف دولت و ارتش، تضعیف اسلام است

آقا بیدار باشید دولت بیدار باش ملت بیدار باش! کم کم شما را دوباره نکشانند به آنجا. از الان ، از الان باید این مسائل حل بشود، البته تدریج هم می خواهد، تدریج دارد اما شروع می کنیم، ما شروع می کنیم، البته مهلت هم می دهیم به دولت، باید مهلت بدهیم. به این حرف هایی که زده می شود در اطراف که چه شد؟ چه کردید؟ چه خواهد شد به اینها گوش ندهید، اینها می خواهند تضعیف کنند دولت ما را. تضعیف دولت ما تضعیف اسلام است. دولت، دولت اسلام است. تضعیف ارتش ما تضعیف اسلام است. تضعیف نکنید. البته تصفیه می شود تمام ادارات، تصفیه می شود، تمام وزارتخانه ها تصفیه می شود، دزدها بیرون می روند، خیانتکارها بیرون می روند لکن همه خیانتکار نیستند، امنا باقی می مانند، عزیزند.
شما ملت ایران پنجاه و چند سال، آنقدری که جوان ما، یک قدری مسن های ما یادشان است یا بیست سال، آنکه همه شما تقریباً یادتان است صبر بر همه مصائب کردید تا صبرتان تمام شد، یک مقدار هم مهلت بدهیم که دولت کار خودش را بکند. البته بعضی انتصابات، انتصابات اشتباه بوده است، عمداً نبوده است، دولت عمداً خلاف نمی کند. بعضی انتصابات، انتصابات اشتباه بوده است و همین طور ستاد ارتش، رئیس ستاد خیانت عمدی نمی کند، نصب خائن را عمداً نمی کند، اشتباه ممکن است. هر جا اشتباه شد تذکر بدهید، تضعیف نکنید. آنهایی که می گویند شما باید اینها را تضعیف کنید یا تبلیغاتی می کنند که موجب تضعیف است، آنها خائنند، آنها می خواهند که دولت را تضعیف کنند، ارتش را تضعیف کنند تا از نو یک سازمان دیگری درست کنند که ملت و همه چیز ما را دوباره برگردانند به حال اول. بیدار باشید.

ملت خواهان جمهوری اسلامی و بیزار از شرق و غرب است

ما تا آخر نفس ایستاده ایم. من این - دو سال - یک سال، دو سال آخر عمر را وقف شما کرده ام. از شما می خواهم، از ملت می خواهم که این نهضت را نگه دارند تا تأسیس حکومت عدل اسلامی. از آنوقت تا حالا می گفتید تا مرگ این کذا نهضت ادامه دارد، حالا باید بگوئید تا اقامه حکومت اسلامی نهضت ادامه دارد. آنکه ملت ما می خواهد جمهوری اسلامی است نه جمهوری فقط، نه جمهوری دمکراتیک، نه جمهوری دمکراتیک اسلامی، جمهوری اسلامی. آنچه که من از شما ملت ایران می خواهم این است که بیدار باشید، خون عزیزان خودتان را هدر ندهید، کلمه دمکراتیک را از آن نترسید، از آنکه حذفش را بترسید، این فرم غربی است، ما فرم های غربی را نمی پذیریم. ما تمدن غرب را قبول داریم لکن مفاسدش را نمی پذیریم. آن که خون داده همین جوان، همین توده بوده است، آن که جوان داده است همین توده بوده است. یک دسته ای بیرون بوده اند، اشراف و اعیان هم بالاها نشسته بودند و شما خون دادید، شما جوان دادید، خانه های شما

صحیفه نور جلد 5 صفحه 130

را سوزاندند، آنکه شما می خواهید آن باید بشود، نه آنکه، آنهایی که از اروپا و خارج آمده اند می خواهند، نه آنکه اعیان و اشراف می خواهند، نه آنکه حقوقدان ها می خواهند، آنکه شما می خواهید میزان است، آن که خون داده باید حرفش را شنید، رأی او معتبر است.

تأمین آزادی در انتخاب نوع حکومت، برای همه مردم

روزنامه ها خودشان را اصلاح کنند، خیانت نکنند به اسلام و مسلمین، خون مظلومان ما را هدر ندهند، تبلیغات سوء را منعکس نکنند، توطئه ها را جلوگیری کنند لکن همه مردم در آراء آزاد. وقت رفراندوم اعلام شد رأی من حکومت جمهوری اسلامی است، جمهوری اسلامی است. هر کس و هر کس که تبعیت از اسلام دارد جمهوری اسلامی باید بخواهد لکن تمام مردم آزادند که آراء خودشان را بنویسند و بگویند، بگویند که ما رژیم سلطنتی می خواهیم، بگویند که ما برگشت محمد رضا پهلوی می خواهیم، آزادند بگویند که ما رژیم غربی می خواهیم، جمهوری باشد لکن اسلام نباشد. این آدمی که می گوید جمهوری باشد اسلام نباشد، باید پرسید که از اسلام چه دانی و چه دیدی؟ چه بدی از اسلام دیدی؟ باید به آن گفت که این اسلام است که طاغوت را قطع کرد، نه مردم. ایمان، ایمان طاغوت را قطع کرد، نه من و تو. از اسلام چه بدی دیدی؟ آن که می گوید ما جمهوری دمکراتیک می خواهیم یعنی جمهوری به فرم غرب، از اسلام چه بدی دیدید؟ چه می دانید از اسلام؟ اسلام تأمین آزادی، استقلال، عدل، اسلام شخص اول مملکتش با یکی از رعایا فرق نداشت بلکه پائین تر از او بود. در استفاده از مادیات. آزادی آراء در اسلام از اول بوده است در زمان ائمه ما علیهم السلام، بلکه در زمان خود پیغمبر آزاد بود، حرف هایشان را می زدند. حجت ما داریم، ما حجت داریم، کسی که حجت دارد از آزادی بیان نمی ترسد لکن توطئه را اجازه نمی دهیم. اینها حرف ندارند توطئه می کنند. ما آنها را دعوت کردیم، کسانی را وادار کردیم که دعوت کنند که اگر حرفی دارید بیایید در تلویزیون بگوئید، مباحثه می کنیم با هم، تا حالا حاضر نشدند.

پشتیبانی از حوزه های علمیه و حفظ همبستگی

من از عواطف ملت ایران و از عواطف هم وطن های خودم، قمی ها که من قبلاً گفته بودم که از قم علم منتشر می شود، از قم قدرت منتشر شد، قم نمونه بود و من مفتخرم که در قم هستم. من 15 سال یا قدری بیشتر از شما دور بودم لکن دلم اینجا بود، با شما بودم. شما غیرتمندان، شما پاک جوانان سرمشق همه شدید و الحمدالله تمام ملت ایران، سرتاسر ملت ایران با هم همصدا شدند و این قدرت الهی بود که طاغوت را شکست، این قدرت الهی بود که ابر قدرت ها را از بین برد و خواهد برد. ما دیگر اجازه نمی دهیم ابر قدرت ها دخالت در مملکت ما بکنند. از اختلافات دست بردارید رمز پیروزی ما اتحاد بود، همبستگی بود. از حوزه های علمیه تجلیل کنید، گوش به حرف هائی که می زنند و می خواهند شما را از حوزه ها جدا کنند، از مراجع جدا کنند، گوش ندهید. اینها غرض دارند. این

صحیفه نور جلد 5 صفحه 131

حوزه های علمیه است که اسلام را تا حالا نگه داشته است. اگر روحانیون نبودند از اسلام خبر نبود. آن که اسلام را زنده نگه داشته است در مواقع سیاه، در این زمانهای سیاه، همین روحانیین بودند. پشتیبانی کنید از اینها.

تقوا را نصب العین خود قرار دهید

حوزه های علمیه در هر جا هست، در هرجا حوزه های علمیه هم بیدار بشوند هر جا هستند، امروز روزی نیست که حوزه های علمیه مثل سابق عمل کنند سابق وضع دیگر داشت حالا وضع دیگر. حوزه های علمیه بیدار باشند. تقوا را، تقوا را نصب العین خود قرار بدهید. فضلا، طلاب علوم دینیه، تقوا، تقوا، تنزیه نفس، مجاهده با نفس. یک مجاهد با نفس می تواند بر یک امت حکومت کند. مجاهده کنید، تهذیب کنید، - بر - حوزه های خودتان را. همه باید تهذیب کنند خودشان را، همه ملت موظفند که تهذیب کنند. مکتب اسلام، مکتب تهذیب است. قرآن کتاب آدم سازی است اتکال به قرآن بکنید، تعلیم از تعالیم عالیه اسلام بگیرید. اسلام انسان درست می کند، همان که اجانب، ابرقدرت ها از این می ترسند، از انسان می ترسند، و اسلام را می کوبند چون مکتب انسان سازی است، از آدم می ترسند و مدارس و دانشگاه ها را می کوبند - اشاعه می دهند - آنجاها مرکزی باشد که آدم درست کند. یک آدم، یک ملت را درست می کند. رسول اکرم یک آدم بود، یک انسان کامل بود و یک عالم را تهذیب کرد. و یک فاسد، یک ملت را فاسد می کند. یک محمدرضا پهلوی، یک ملت را رو به فساد کشاند. خداوند تعالی به همه شما نصرت عنایت کند. خداوند تعالی اسلام را تقویت کند خداوند تعالی این روح نهضت را زنده نگه دارد خداوند تعالی این قدرت اسلامی را حفظ کند خداوند تعالی به مراجع و علماء ما عزت و عظمت عنایت کند خداوند تعالی به مراجع و علماء ما عزت و عظمت عنایت کند خداوند تعالی به ملت ما شجاعت عنایت کند.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته