بیانات امام خمینی در دیدار با گروهی از ارامنه

تاریخ: 1357/12/07

بیانات امام خمینی در دیدار با گروهی از ارامنه

بسم الله الرحمن الرحیم
بگوئید به آنها این نهضت امیدوارم که برای همه مذاهب، اقلیت مذهبی که در ایران زندگی می کنند، برای همه خیر آورده باشد. ما می دانیم که همه اقشار ایران، چه مسلمین و چه غیر مسلمین در زمان حکومت این شاه و پدرش در زحمت و جور زندگی کردند. وما می دانیم که اسلام نسبت به اقلیتهای مذهبی همیشه احترام قائل بوده است حتی حضرت امیر (سلام الله علیه) در یک قضیه ای که خلخالی از پای یک زن ذمیه که یهودیه هم بوده است برده اند، می فرماید که من شنیده ام که یک همچو چیزی شده است که اگر انسان بمیرد سزاوار است. ما برای اقلیتهای مذهبی احترام قائل هستیم و اینها اهل ملت ما هستند، اهل مملکت ما هستند و من امیدوارم که حکومت عدل اسلامی برای آنها بسیار خوب باشد و آنها در پناه اسلام با زندگی مرفه، آزاد و به طور صحیح اینجا زندگی بکنند.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته