اخطار مهم امام خمینی در مورد توطئه اشرار بیگانه پرست

تاریخ: 1357/11/30

اخطار مهم امام خمینی در مورد توطئه اشرار بیگانه پرست

بسم الله الرحمن الرحیم
در این موقع حساس که اشرار با نام های فریبنده مشغول توطئه بر ضدانقلاب اسلامی هستند و خطر برگشت اجانب با دست اینان بر سر چپاول کشور می رود، لازم است نیروهای انتظامی ملی فوراً به مراکز حفاظتی خود برگردند و با نیروی انتظامی، همکاری برای حفاظت شهر و مراکز حساس مربوط به شهر نمایند. اینان که دست به خرابی و اعمال ضد اسلامی و انسانی زده اند و کوشش دارند مراکز حساس را به نفع بیگانگان به دست بیاورند، باید بدانند که قدرت آنان بیش از قدرت شیطانی شاه و پشتیبان آنان نیست و در صورتی که به ملت نپیوندند و به طور معقول عمل نکنند، تکلیف را برای ملت شجاع ایران و تهران معلوم خواهم کرد. من تحمل این بی فرهنگی ها را نخواهم کرد، باید تمام اقشار به هر اسمی که هستند در تحت پرچم اسلام به فعالیت خود ادامه دهند و در غیر این صورت، قیام علیه حکومت انقلابی اسلامی است که جزای آن در قانون اساسی معلوم است. من حتی الامکان میل دارم تمام اقشار با هم با صدق و صفا رفتار نمایند ولی اجازه هرج و مرج نخواهم داد.
والسلام علی من التبع الهدی
روح الله الموسوی الخمینی