بیانات امام خمینی در جمع نمایندگان زرتشتیان ایران

تاریخ: 1357/11/29

رفتار اسلام با اقلیتها، انسانی و عادلانه است

بسم الله الرحمن الرحیم
من از آقایان تشکر می کنم و آقایان، چنانچه همه اقلیت ها، مطمئن باشند که اسلام با اقلیت همیشه بطور انسانی، بطور عدالت رفتار کرده است و همه در رفاه هستند و اینها هم مثل سایر اقلیت ها جزئی از ملت ما هستند و ما و آنها با هم در این مملکت زندگی می کنیم انشاءالله. و رفاه همه حاصل خواهد شد و رمز این پیروزی که وحدت کلمه است باید حفظ بشود. ما در محل خودمان، شما هم در محل خودتان، سایر طبقات همین طور و همه کوشا باشیم که این ایرانی که الان دست ما داده اند و خرابه ای است همه با هم و با فعالیت همه دست به هم بدهیم و این ایران خراب را از سر بنا بکنیم.

شاه را محاکمه و بیت المال غارت شده توسط وی را ضبط خواهیم کرد

اینها تمام ذخائر ما را بردند، جواهرات ما را یک مقداریش را آن پدر برد و بیشترش را هم این پسر و اتباعش بردند و همین طور پول های اینجا را به بانک های خارج که میلیاردها پول از اینجا به بانک های خارج منتقل کردند که انشاءالله آن ها پس گرفته خواهد شد، و شاه را خواهیم خواند به ایران یا محاکمه خواهیم کرد او را غیابا و اموالش را ضبط خواهیم کرد برای اینکه آنها اموال نداشتند، این اموال، اموال ملت است. شما هم که زرتشتی هستید و همیشه و همیشه خدمتگزار این ملت و این مملکت بودید، باید به کار خودتان ادامه بدهید و وحدت کلمه را حفظ کنید. از خداوند تعالی توفیق همه ملت ایران را خواهانم.
والسلام و علیکم و رحمة الله و برکاته