بیانات امام خمینی در دیدار با هیأت فلسطینی به سرپرستی یاسر عرفات

تاریخ: 1357/11/29

قوای شیطان در برابر نیروی ایمان و وحدت کلمه ملت تاب مقاومت نیاورد

بسم الله الرحمن الرحیم
انقلاب ما هر چه هم که قوه های مادیش کم باشد، این معنویت اسباب پیشرفت می شود و لهذا یک قدرت شیطانی عظیمی که پشتوانه او و پشتیبان آن ابرقدرت ها بودند و آن ها مجهز به همه جهازات شیطانی بودند و ملت ما مشت داشت و خون، این مشت و این خون غلبه کرد بر تمام این قدرت های شیطانی و برابرقدرت ها که قبل از این غلبه، به شاه پشتیبانی می کردند و اظهار وفاداری می کردند واین قوت ایمان ملت بما باعث شد که با مشت و خون بر همه اینها غلبه کرد و رمز این پیروزی بعد از اینکه قوت ایمان در کار بود و همان قوت ایمان باعث شد که آن رمز حقیقی که عبارت از وحدت کلمه ملت ما در این امر بود، موجب غلبه شد. این ثوره چون اسلامی بود و انسانی، به مثل برق در تمام اقطار ایران از آن دهکده های دور افتاده تا مرکز سرایت کرد و همه اقشار ایران. و به واسطه همین وحدت کلمه بود که نتوانست این قوای شیطانی مقاومت کند و سنگر را یکی پس از دیگری تحویل داد. و البته الان مشکلات ما خیلی زیاد است، مملکت ما را غارت کردند و همه آثار تمدن را اینها واژگونه در این مملکت پیاده کردند، با اسم تمدن بزرگ فرهنگ ما را عقب زدند و به اسم پیشرفت، کشاورزی ما را بکلی از بین بردند و به اسم آزادی، آزادی های تمام مطبوعات ما و محل تبلیغاتی ما را مختنق کردند ویک مملکت آشفته ای الان به ارث به ما رسیده است که همه جای آن خراب است و باید از سر از نو ساخت لکن به فضل خدا چون مطلب، مطلب الهی است و آن طور که من احساس می کنم خداوند اراده اش تعلق گرفته است که مستضعفین را غلبه بدهد تمام اقشار ملت همراهند که با مشکلات ما مبارزه کنند و ما مشکلاتمان را انشاءالله به واسطه همت ملت مان رفع خواهیم کرد.

ما همواره در کنار ملت فلسطین خواهیم بود

و من از خدای تبارک و تعالی می خواهم که ملت برادر ما فلسطین را بر مشکلات خودش غلبه دهد. ما با آنها برادر هستیم و من از اولی که این نهضت قبل از 15 سال که ابتدای این نهضت بود، راجع به فلسطین همیشه درنوشته ها و گفته ها راجع به فلسطین و راجع به جنایاتی که اسرائیل در آن حدود کرده است، همیشه متذکر می شدم و الان هم انشاءالله بعد از اینکه ما از این غائله فارغ بشویم

صحیفه نور جلد 5 صفحه 93

همانطوری که آن وقت در کنار شما بودیم و حالا هم در کنار شما هستیم و امیدواریم که همه با هم مثل برادر با مشکلات مقابله کنیم. من از خدای تبارک و تعالی عزت اسلام و مسلمین و رجوع قدس به برادران خودمان را می خواهم.
یاسر عرفات خطاب به امام: من از بدبختی آنجا متولد شدم یا از خوشبختی آنجا متولد شدم و آنجا وطن من است، این جزء تقدیر بوده که در آنجا متولد شدم. این معنایش این نیست که بیت المقدس من مسؤولش هستم، مسؤول آزاد کردنش، همه شما هستید. مسؤولیت شما بعد از این پیروزی بزرگ در ایران بیشتر از مسؤولیت من است که در بیت المقدس متولد شدم. من غیر از خونی که دارم چیزی ندارم که در راه آزادی قدس بدهم ولی شما با این پیروزی بزرگ، همچون امکانات، سیل عظیمی را در اختیار دارید و شما باید کار کنید تا همه در قدس نماز بخوانید. (انشاءالله) پرچم فلسطین چنانکه در ایران بر افراشته شد، هرگز نخواهیم گذاشت که در فلسطین بر افراشته نگردد. از پیروزی شما مطلب مهمی گفت بگین که: (دوران تاریکی در اسرائیل پیش آمده.)
امام :انشاءالله
یاسر عرفات :اینک زلزله در گرفته و زلزله به ما نزدیک شده و یا رسیده و (مارمیت اذرمیت ولکن الله رمی) من در جواب دایان و بگین به آنها گفتم که تو می توانی بروی یک پشتیبانی انتخاب بکنی و تکیه به آمریکا بدهی ولی من هم می توانم پشتیبان پیدا کنم و این پشتیبان را پیدا کرده ام و تکیه به ملت ایران به رهبری حضرت آیت الله العظمی موسوی الخمینی دادم.

خدا تکیه گاه است

امام: شاه هم تکیه کرده بود به آمریکا و انگلیس و چین و اسرائیل و همه اینها. لکن تکیه گاه ها سست است. آن تکیه گاهی غیر سست و سنگین است و مستحکم است که خدا باشد. خدا تکیه گاه است و من به ایشان و به ملت خودم و به ملت ایشان این توصیه را می کنم به اینکه همیشه خدا را در نظر داشته باشند و نظر به این قدرت ها نداشته باشند، اعتماد بر مادیات نکنند بلکه اعتماد بر معنویات بکند. قدرت خدا فوق همه قدرت هاست و لهذا ما دیدیم که یک ملتی که مستضعف بود و هیچ نداشت بر تمام قوا غلبه کرد و انشاءالله می کند و ما از هیچ چیز نمی ترسیم وقتی که با خدا باشیم برای اینکه اگر کشته بشویم و با خدا باشیم سعادتمندیم و اگر بکشیم هم سعادتمندیم.
یاسر عرفات: در سال گذشته نیروهای بزرگ اسرائیل به جنوب لبنان فرستاده شد برای کوبیدن

صحیفه نور جلد 5 صفحه 94

مردم فلسطین و مردم مسلمان جنوب لبنان. جنگجویانی که در برابر این واحدهای جنگی بزرگ مقاومت کردند از دو هزار تجاوز نمی کردند، در برابر آن ها 65 هزار سرباز اسرائیلی بود، چه نیروهای ذخیره پشت جبهه ونیروهائی که وارد معرکه کردند معتقد بودند که در 2 ساعت اینها را از بین می برند. خیلی به تنگنا افتادیم. من در نهایت شدت گفتم یا خدا اگر این مردم، این دسته از مردم کشته شوند تو را در این منطقه پرستنده ای نخواهد ماند و دیدم که پیروزی فرا رسید. آن آقای برژینسکی که گفت خداحافظ سازمان آزادیبخش تو رفتنی هستی، رفتی، دیدیم که خدا پیروزی بزرگی به ما عطا کرد، پیروزی در جنوب لبنان و یک سال از آن پیروزی نگذشته بود که پیروزی ما در جنوب لبنان پیروزی ساده و کوچکی بود، پس از گذشت یک سال بزرگترین پیروزی ها را به دست آوردیم اینجا (جاءالحق و ذهق الباطل ان الباطل کان ذهوقا.) ما ترس به دل دشمن افکنده ایم. وقتی بگین این حرف را می گوید که دوره تاریکی بر ما آغاز شده، خیلی معنا دارد، این دلیل وحشت شان است. کیسینجر وقتی گوید :بزرگترین حادثه ای که بعد از جنگ جهانی دوم اتفاق افتاده، این پیروزی انقلاب ایران بوده. حالا این خطرناک بودن پیروزی انقلاب اسلامی ایران برای آمریکا در چه رابطه است. اگر آمریکا در ایران اقداماتی را که در ویتنام انجام داده انجام ندهد، جنبش انقلابی ایران امتداد پیدا می کند تا به اسرائیل برسد. دیروز این را کیسینجر گفته. از این حرف می توانیم بفهمیم که چقدر خطرناک است برای مصالح آمریکا در منطقه و از زبان خود دشمن می شود فهمید که حقایق وضع ما چگونه است.
وقتی که من به بغداد آمدم، به سران کشورهای عربی در بغداد، حکام عرب گفتم که کمترین حرفی که از حکام عرب من شنیدم این بودکه شما چکار دارید به کار ایران، شما چکار دارید به آیت الله العظمی خمینی. این کمترین حرفی بوده که زدند. دیگران می گفتند که مصالح شما با وجود شاه تأمین می شود. شاه را داشته باشید مصالحتان شاید بهتر شود.آخرین بار در یک دیدار از کشورهای در خلیج چند روز پیش از پیروزی، شما در اینجا، در خلیج، حکام خلیج می گفتند که اطلاعاتی که به ما رسیده این است که بختیار پیروز می شود و آمریکائی ها بختیار را می توانند نگاه دارند در مقابل ایران.
امام خمینی: همه حساب هائی که دولت های بزرگ کرده اند، همه خطا از کار در آمد برای اینکه یک مسأله الهی بود.
یاسر عرفات: و مکروا و مکرالله خیرالماکرین.
امام: و این حساب ها که می کنند و بعدها می خواهند بکنند، آنها هم خطا از کار در می آید. (انشاءالله) .

صحیفه نور جلد 5 صفحه 95


یاسر عرفات: آنها می گویند زلزله ای به وجود آمده، ما می گوئیم که انفجار نور ظاهر شده. ما می گوئیم دورانی که امت ما و منطقه ما آزاد و مستقل باشد فرا رسید. مشکلات زیادی هست در پیش، ولی در عین حال خوشبین هستم به آینده و در برابر شما جهاد بزرگتر و کوشش خسته کننده تری در پیش است. جنگیدن و پیروز شدن. تجدید بنای جامعه سخت تر است. شاه اینجا را خراب کرده.
امام :ما امیدمان به خداست و مایوس از خدا نیستیم و بر مشکلات به امید خدا غلبه می کنیم و به مادیات این نظر را نداریم. غلبه را با مادیات نمی دانیم، غلبه با معنویات است و ما دامی که شعب ما به خدای تبارک و تعالی اتکال بکنند پیشرفت خواهند کرد و اگر خدای نخواسته انحراف پیدا شد زوال برای همه هست.
یاسر عرفات: من فکر نمی کنم که توطئه های دشمن پایان یافته باشد. وقتی که سیل حوادث را در نظر می گذرانیم به یقین می یابیم که دشمن ول نمی کند اینجور دژی به این آسانی سقوط بکند.
امام :او خواهد نکند لکن خدا بر خلاف او انشاءالله عمل می کند.
یاسر عرفات :اگر چه من الان می خندم، خنده بر لب دارم ولی قلبم خون چکد به علت کشتارهایی که در ایران شده.
امام :انشاء الله قلب شما هم فراخ می شود.
یاسر عرفات: خدا شاهد است که من در عمرم هیچ شادیی به خودم ندیدم مثل شادیی که به خودم دیدم وقتی که شما پیروز شدید.
امام خمینی: انشاءالله خداوند حفظ کند مسلمین را انشاءالله.
یاسر عرفات: در لبنان چون ممنوع است تیر هوایی زدن به عنوان شادمانی، بیش از یک سال است که در لبنان ممنوع است و مخصوصاً فرمانده کل نیروهای آزادیبخش فلسطین دستور داده اند هیچ کس هیچ فشنگی رابه هدر ندهد، به هیچ منا سبتی و همه لبنان سراسر آتش شد و ابوعمار برای اولین بار خودش 5 تیر به هوا زد و این قانون را شکست به عنوان شادمانی. دهکده های جنوبی لبنان، منطقه های شیعه نشین بی شک در بمباران هوائی، این دهکده های شیعه نشین را خواهند کوبید. بگین غمزده و غمگین است به علت حوادث ایران. خداوند انشاءالله جنوب را در برابر بمباران مهاجمان اسرائیل حفظ بکند. دولت های عرب نیروهایش را حفظ بکند.

صحیفه نور جلد 5 صفحه 96انشاءالله حضرت آیت الله العظمی خمینی و ملت ایران آنها را حفظ می کند.
امام: امیدواریم که خداوند حفظ کند.
عرفات: اسرائیل درست است که دوستانی دارد، ما هم برادران و دوستانی داریم.
امام خمینی: ما اعتمادمان به خدای تبارک و تعالی است.
یاسر عرفات: هفته گذشته دوران تازه ای بود.
امام: انشاءالله