پیام امام خمینی به امت مسلمان ایران برای پایان دادن به اعتصابات

تاریخ: 1357/11/25

پیام امام خمینی به امت مسلمان ایران برای پایان دادن به اعتصابات

بسم الله الرحمن الرحیم
ملت شریف و شجاع ایران! اکنون که به فضل الهی و به یمن مقاومت ها و پایداری های سرسختانه شما مردم غیور، پایگاه های رژیم سلطنت استبدادی و حکومت ضد اسلامی خاندان پهلوی و پایه های استعمار نو و کهنه، یکی پس از دیگری درهم ریخته شده اند و دولت موقت انقلاب اسلامی به عنوان اولین قدم در راه تحقق اهداف انقلاب مقدس اسلامی، مستقر گردیده است، لازم می داند که از عموم مردم ایران، از کارگران، کارمندان، بازاریان، پیشه وران دانشگاهیان و فرهنگیان دعوت نماید که از روز شنبه 28 بهمن 57 (19/ع 1/99) اعتصابات خود را پایان داده و فعالیت ها و کارهای خود را آغاز نمایند.
وضع مملکت در اثر وسعت بی سابقه فساد گردانندگان رژیم محمدرضا پهلوی، خیانت ها و غارتگری ها و همچنین به دلیل ضرورت استمرار اعتصابات همگانی به عنوان حربه ای در دست ملت برای در هم شکستن قدرت مقاومت رژیم سابق، به جائی رسیده است که باید بلافاصله دست به کار سازندگی های اساسی زد. ادامه اعتصابات و تاخیر در انجام یک سلسله اقدامات سیاسی و اقتصادی ضروری و فوری، احتمالاً شرایطی را ممکن است بوجود بیاورد که دشمنان داخلی انقلاب اسلامی و اجانبی که با از بین رفتن رژیم سابق، منافع خود را از دست رفته می یابند، دست به تحریکات زده و احیاناً بهره برداری های ضد اسلامی و ضد ملی بنمایند. لذا مملکت باید از دوران اعتصاب و سرسختی و محرومیت هائی که به منظور سرنگونی نظام استبدادی بر خود تحمیل کرده بود بیرون آمده، چرخ های حیاتی و اقتصادی و انتظامی خود را با قدرت و سرعت و بازدهی چندین برابر در جهت تولید و اصلاح به راه اندازند و به ترمیم خرابی ها و احیای برکات و تولیدات بپردازد.
دخالت های خودسرانه و کارشکنی در دستورات و نظامات دولت موقت انقلاب اسلامی، باعث هرج و مرج می باشد. لذا باید با کمال دقت و هوشیاری و صحبت، با دولت موقت اسلامی همکاری همه جانبه نموده و از دستورات و رهنمودها اطاعت و از اقدامات دولت پشتیبانی قاطع نمائید. عدم تمکین از دولت موقت، کارشکنی در اجرای برنامه های دولت انقلابی به منزله مخالفت با انقلاب اصیل اسلامی محسوب شده و محرکین و عاملین آن به عنوان عناصر ضد انقلابی به مردم معرفی خواهند شد تا خود ملت همانطور که رژیم ضد انقلابی شاه را سرنگون ساخت، تکلیف این عناصر ضد انقلابی را معلوم نماید.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته
روح الله الموسوی الخمینی