پیام امام خمینی به ملت ایران به مناسبت وقایع تبریز

تاریخ: 1357/11/25

پیام امام خمینی به ملت ایران به مناسبت وقایع تبریز

بسم الله الرحمن الرحیم
به اهالی شجاع و مبارز سرتاسر کشور، پس از تشکر از مساعی جمیله آنان که با همت خود و انقلاب اسلامی پیروز شدند، لازم است تذکر بسیار مهمی را بدهم:
ملت شجاع ایران! محمد رضا پهلوی، شکست نهائی را خورد و در کشور پایگاهی ندارد. ارتش و سایر قوای انتظامی به ملت پیوستند و وفاداری خود را اعلام نمودند لکن بعضی عناصر فاسده و منحرفه، دست و پا می کنند که شاید بتوانند با ایجاد اغتشاش و هرج و مرج به مقاصد شوم خود که باز بودن دست ستمگران و رواج چپاول بیت المال و برگرداندن قدرت اجانب برای سلطه بر مقدرات کشور است، برسند. اینان که بر خلاف مسیر انقلاب اسلامی راهی در پیش گرفته و قیام علیه حکومت اسلامی نموده اند، خائنانی هستند که با ماسک های فریبنده دست به ایجاد اخلال نموده اند.
بر ملت مسلم شجاع است که اینان را با قدرت الهی خود دفع کنند و مجال معارضه را از آنان سلب نمایند. از قرار مسموع در تبریز بعضی وابستگان به رژیم فاسد دست به اخلال نظم زده اند. بر اهالی محترم آذربایجان و خصوصاً تبریز است که با تمام قوا برای سرکوبی آنان قیام کنند و همانند تهران به این حرکات مذبوحانه خاتمه دهند. البته ارتش و سایر نیروهای انتظامی با ملت است و بر همه است که دست به دست داده، این زباله ها را که پس مانده رژیم پهلوی است دفع نمایند.
عزیزان من! همت شجاعانه نمائید و قدرت اسلامی الهی خود را به این بی خبران از خدا و خائنین به ملت نشان دهید که حق پیروز است و خدا با شماست.
والسلام علیکم و رحمة الله
روح الله الموسوی الخمینی