بیانات امام خمینی در جمع پزشکان و کارکنان بیمارستان سوم شعبان

تاریخ: 1357/11/20

همه چیز در نظر خدا محفوظ است

بسم الله الرحمن الرحیم
آقایانی که در بیمارستانها هستند بیشتر از سایر مردم مصیبتها را دیده اند، حتی از آنهایی که در خیابانها بوده اند. آنهائی که در خیابان بوده اند، دیده اند که جوانی تیر خورد و افتاد لکن آنها بالای بستر او بوده اند، دیده اند چه گذشته است، پدر و مادر او آمده اند لابد، اگر گذاشته باشند بیایند، آمده اند در بیمارستان و شما حال آنها را دیده اید، مصدومین را، مجروحین را، آنهائی را که کشته شده اند و برده اند که شما هم ندیده اید، همه در نظر خدا محفوظ است.
گناه این ملت این بود که می خواستند که اجانب در مملکتشان تصرف نکند، گناهشان این بود که می خواستند آزاد باشند، اختناق نباشد، می خواستند غارتگرها را بیرون بکنند، اینها گناه این ملت بود که به روی آنها اینطور مسلسلها را کشیدند و حالا هم دست بر نمی دارند، همین چند روز هم باز در شهرستانها از این کارها بوده است.

سرکوبی ملت با حربه (ملیت) !

اینها هر روزی با یک صورت، یعنی عمال اجانب در پرده ها و در چهره هایی هستند، اینها عمالشان را ممکن است بیست سال، سی سال به صورت یک آدم ملی در آورند و بر ملت معلوم نباشد که این چه کاره است، وقتی که چهره، چهره واقعی پیدا شد آنوقت ملت می فهمد چه بوده. یک نفر سی سال، بیست سال در چهره ملیت بوده است، در چهره دیانت بوده است آنوقتی که آن محفوظ بوده است این و نگه داشته اند این را برای یک روزی، یک روزی که احتیاج دارند که با حربه ملیت، ملت را بکوبند مثل امروز. امروز با حربه ملیت و رفتن سر قبر دکتر مصدق ملت را دارند می کوبند، چنانچه شریف امامی با حربه صلح آمد و ملت را کوبید. اینها با این حربه آمدند - و این ملت که الان دارد صدایش - دیروز سر تا سر مملکت، تمام مملکت، یک صدا می گفتند که ما دولت جدید را می خواهیم، اینها را ملت حساب نمی کنند، ملت این است که امریکا بشناسد که او ملت است، اگر آمریکا تثبیت کرد ملیت یک کسی را، آن هم تثبیتش به این است که منافع او را تأمین بکند، والا آن اشخاصی که می گویند ما ملی هستیم و ما مطیع ملت هستیم و به آراء ملت احترام می گذاریم، دیروز این آراء ملت

صحیفه نور جلد 5 صفحه 68

نبود؟ دیروز چند میلیون مردم فریاد کردند، اینها ملت نیستند باز هم آن ملتی که باید در نظر آمریکا و عمال آمریکا باشد، اینها نیستند. این ملت آنهائی هستند که می گویند باید همه چیز را داد به آمریکا، همه چیز را داد به خارجیها.

خزائن این ملت را خالی و مملکت را تباه کردند

شما که در بیمارستانها بودید می دانید که به این ملت چه گذشت، شما یک گوشه اش را می دانید، بیمارستانهای دیگر هم گوشه های دیگرش را می دانند، بسیاریش هم از چشم شماها و سایر برادرهای شما مخفی بوده است، چنانچه دزدیهائی که اینها کردند، خیانتهائی که اینها کردند از چشم ماها اکثرش مخفی است و ما نمی دانیم اینها چه کردند.
آقا من یک قصه ای را برایم نوشتند یا در مجله دیدم یادم نیست الان، که یکی از خواهرهای این محمدرضا در خارج یک ویلائی خریده است که قیمت او را من الان نمی دانم چقدر بود لکن نوشته بود که شش میلیون دلار خرج گلکاری آن ویلاست، اینها یک همچو کارهائی کرده اند و ما بی اطلاعیم و نمی دانیم چیست. شش میلیون دلار یعنی تقریباً 32 میلیون تومان خرج گلکاری!! اینها برداشتند هر چه ما داشتیم رفتند، ارتشبدهایشان چقدر بردند و خودش و عائله اش چقدر بردند و خزائن ملت را خالی کردند و یک مملکت خراب و ویران گذاشتند و رفتند.
خداوند انشاءالله شماها که زحمت کشیدید برای این ملت و تعب کشیدید، خوب من می دانم که کسی بالای سر یک کسی که مظلوم است و کتک خورده است و مجروح شده است دارد می میرد (شاید در حضور شما بسیارشان مرده اند) من می دانم به شما چه گذشته است، خدا هم می داند، شما اجرتان با خداست، خدا می داند که شما چه کشیده اید و خداوند جبران خواهد کرد. انشاءالله خداوند به همه شما سلامت بدهد. رفقا همه تشریک مساعی کنید در این امور، در این نهضت متحد بشوید. اگر در این نهضت شکست بخورید، تا آخر شکست خورده اید. همه با هم باشید، همه با هم تشریک مساعی بکنید تا اینکه پیروزی برایمان حاصل بشود.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته