بیانات امام خمینی در جمع گروهی از معلمان کشور

تاریخ: 1357/11/19

اینکه ما برای خدا کار کنیم، خود پیروزی است

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
من با اینکه حالم مقتضی نیست لکن چند کلمه به شما خانمها و آقایان عرض می کنم. خدای تبارک و تعالی می فرماید که، به پیغمبر اکرم امر می فرماید (قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا الله) می فرماید که به این امت بگو که من فقط یک موعظه به شما دارم و آن موعظه این است که قیام کنید برای خدا، نهضت کنید برای خدا، اگر چنانچه نهضت، نهضت الهی باشد این پیروزی در آن هست، چه به حسب ظاهر ما شکست بخوریم باز پیروزیم، اگر شکست نخوریم هم پیروزیم، برای اینکه ما برای خدا کار کردیم، وقتی برای خدا چیزی شد، این پیروزیست خودش و اگر چنانچه قیامی که بکنند قیام شیطانی باشد، روی هواهای نفس باشد، روی هواهای شیطانی باشد، این شکست است چه به حسب ظاهر پیروز بشود یا نشود. مثل آن مقابله حضرت امیر با معاویه است، این دو لشگر مقابل هم ایستادند یکی طاغوت و لشگر طاغوت بود، یکی لشگر خدا بود، اگر پیروز شده بود حضرت امیر و کسانی که همراه او بودند، پیروز بود، اگر شکست می خورد باز پیروز بود. در صفین حضرت امیر، باید گفت که شکست نخورد، برای اینکه با حیله هائی که کردند نتوانستند کار را پیش ببرند ولی تا آخر این جند، جند الهی پیروزمند بود، سیدالشهدا (سلام الله علیه) کشته شد شکست نخورد، لکن بنی امیه را همچو شکست که تا آخر نتوانستند دیگر کاری بکنند، همچو این خون، آن شمشیرها را عقب زد که تا الان هم که ملاحظه می کنید باز پیروزی با سیدالشهداست و شکست با یزید و اتباع اوست.

بدانید که لشگر خدا همیشه پیروز است

در این نهضتی که شما ملت ایران زن و مرد، همه قائم به آن هستید، این نهضت برای خداست می خواهید که طاغوت را از بین ببرید، می خواهید که کسانی که ملت شما را تضعیف کرده اند و ملت شما را در تحت اختناق و فشار و چپاول در آورده نجات بدهید، می خواهید که حکومت خدا را در ایران ایجاد کنید، چه شکست بخورید و چه شکست بدهید پیروز هستید. ما اگر کشته بشویم به بهشت می رویم انشاءالله اگر برای خدا باشد و اگر بکشیم هم به بهشت می رویم، آنها اگر کشته بشوند جهنم

صحیفه نور جلد 5 صفحه 62

می روند اگر بکشند هم جهنم می روند. آن میزان، خدایی بودن یک امر و شیطانی بودن است، شیطان و جنود شیطان همیشه در شکستند و قرآن و خدا و لشگر خدا همیشه پیروز هستند.
دنیا یک جزء بسیار کمی است از عالم، دنیا یعنی آن چیز خیلی پست، عالم یک مرکبی است از ماوراء این طبیعت و این طبیعت، این طبیعت در آخر مرتبه وجود واقع شده است، پائین تر از همه مراتب است. اگر انسان با جهاد برای خدا از این دنیا برود یعنی از عالم پست به عالم بالا می رود، به عالم می رود که فوق این عوالم است و اگر شیطانی باشد، به اسفل السافلین می رود یعنی از این دنیا پست تر و از جهنم چاه عمیق است در چاه عمیق فرو می رود. اینهائی که لشگر شیطان هستند و تبع شیطان هستند، دارند پله پله طرف اسفل السافلین می روند. آنهائی که لشگر خدا هستند و برای خداست، دارند طرف بالا می روند، هر چه عمل بکنند عمل آنها، آنها را به بالا می برد و هر چه این طرف عمل بکند و شیطانی عمل بکند، عمل آنها، آنها را به پائین می برد.

تربیت کنید بچه ها را به تربیت الهی

مواظب باشید که اعمالتان، اعمال صالح باشد، قیامتان برای خدا باشد، اعمالتان برای خدا باشد. هر کدام بچه دارید تربیت کنید، تربیت الهی بکنید، تربیت شیطانی نکنید. هر کدام مدرسه می روید، چه به مدرسه که می روید تربیت الهی بشوید. هر کدام معلم مدرسه هستید، تربیت کنید بچه ها را به تربیت الهی، تربیتهای شیطانی را از آن دست بردارید.
من از شما که در اینجا آمده اید و زحمت کشیدید با این حالی که دارم تشکر می کنم و به شما دعا می کنم. امیدوارم که با این تشکلی که دارید، این وحدت کلمه ای که دارید که همه را با هم در یک محل جمع کرده است، ما را با شما در یک محل جمع کرده است، امیدوارم که وحدت روحی و وحدت عقیدتی داشته باشیم و همه در صف واحد به جلو برویم به سوی حکومت عدل الهی خداوند هم شما را حفظ کند و موفق باشید.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته