بیانات امام خمینی در میان جمعی از مهندسین و پزشکان

تاریخ: 1357/11/19

وحدت بین اقشار مختلف مردم از محسنات نهضت اسلامی

بسم الله الرحمن الرحیم
یکی از محسنات این نهضت اسلامی این بود که ما قبل از این با این چهره ها مواجه نبودیم، شما مشغول اعمال خودتان و ما هم مشغول کار خودمان بودیم و اینطور اجتماعات میسر نبود. نه شما ما را دیده بودید و نه ما شما را و نه مواجه شده بودیم که مطالبی که داریم با هم صحبت کنیم و این نهضت مقدس اسلامی که همه قشرها را فرا گرفت، این فرصت را داد که وسائل را مهیا کرد که ما با آقایان مواجه باشیم و بتوانیم مسائلی را پیش آقایان طرح بکنیم.
شما می دانید که گرفتاری ملت ایران از پنجاه و چند سال پیش از این تا حال چقدر بوده است و جرائم این پدر و پسر در این مملکت چقدر زیاد بود و همه اقشار این مملکت در اختناق و در زحمت بسر می بردند. از آن طرف دانشگاه ها، دانشکده ها، همه آنها، دانشسراها نمی توانستند کوشای وظیفه ای که محول به آنهاست بکنند و همین طور مهندسین و دیگر قشرها آزاد نبودند که مطالبی را که دارند بگویند و یا اعمالی را که می خواهند به نفع ملت است انجام بدهند.
ما مواجه شدیم در اروپا به بسیاری از محصلین که در آنجا هستند و بسیاری از آن ها که دولت فرستاده بود آن جا، منجمله مسئله انرژی اتمی که چهار صد نفر در آلمان هستند و اینها عده ای شان آمدند پیش ما و مطالبشان این بود که اولاً ما را عقب نگه داشته اند، نمی گذارند که ما ترقی علمی بکنیم و ثانیاً این انرژی اتمی برای ایران ضرر دارد، نه فایده. تا آنوقتی که این قابل کار است، در ایران نفت و گاز هست آنوقتی که نفت و گاز تمام بشود اینها قابل عمل نیستند و لهذا ضررهای مادی دیگر دارد و این تعمدی بوده است که از دستگاه دولتی شده است بر اینکه هم جوان های ما را عقب نگه دارند و نیروی جوانان ما را از بین ببرند و هم نگذارند که این مملکت ترقی بکند. با اسم مترقی کردن مملکت، مملکت را به عقب راندند. و انشاءالله امیدواریم که با همت همه اقشار مملکت بتوانید شما این مملکتی را که عقب رانده شده است و اینها رفتند، و اینجا را خراب کرده رفتند، بتوانید که همه با هم دست به هم بدهید، با وحدت کلمه، با وحدت فعالیت، ایران را از سر بسازید. معلم ها بچه های ما را تربیت کنند، یک تربیت صحیح، مهندسین ما کارهای نافع بجا بیاورند و همین طور سایر اقشار.

صحیفه نور جلد 5 صفحه 59


اگر آزاد و مستقل باشیم از همه ذخائر بهره مندیم

من از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم که همه ما را به وظایف ملی و اسلامی آشنا کند، و امیدوارم که دست اجانب از این مملکت کوتاه بشود که شما مملکت خودتان را خودتان اداره بکنید و خزائن مملکت شما مال خود شما باشد. مملکت ایران از ممالکی است که همه چیز دارد خودش لکن اینقدر خورنده دارد که به ملت نمی رسد آنقدر چپاولگر هست و بود که ملت دستش کوتاه بود از این ذخائر، ما همه چیز داریم هیچ چیز نداریم. همه چیز داریم که اگر آزاد باشیم، اگر مستقل باشیم. هیچ نداریم در این وضعی که زندگی می کردیم و من امیدوارم که دیگر از این به بعد اینطور زندگی نکنیم.

مسئولیت خطیر روشنفکران در پیشبرد نهضت و استقرار حکومت عدل

الان وقتی است که شما طبقه روشنفکر بیشتر از دیگران مواخذ هستید، بیشتر از دیگران باید کار بکنید، بیشتر از دیگران مسئول این مملکت و ملت هستید. همه شما باید هر چه فعالیت دارید اولاً در این راه نهضت، این نهضت را به پیش برانید تا اینکه به آخر برسد و مملکت شما مستقل بشود و این اختناق هائی که تا حالا بوده است تکرار نشود و ثانیا به استقرار یک حکومت عادل، یک حکومت عدل و مستند و مبتنی بر آراء خود ملت....