پاسخ امام خمینی به آیت الله نجفی

تاریخ: 1343/09/01

پاسخ امام خمینی به آیت الله نجفی

بسم الله الرحمن الرحیم
حضرت آیت الله آقای نجفی دامت برکاته
به عرض عالی می رساند: مرقوم محترم که حاکی از سلامت وجود شریف و حاوی مراتب محبت و مودت بود، موجب تشکر گردید. سلامت و سعادت جنابعالی را از خداوند متعال خواستار است. بحمداله حال این جانب خوب و هیچ نگرانی نیست. خداوند متعال هر چه مقدر فرموده صلاح، اوست. از خداوند تعالی توفیق رضا به قضای الهی را خواستار است. سلامتی و موفقیت آن جناب را از خداوند تعالی خواستار است.
روح الله الموسوی الخمینی