مصاحبه امام خمینی با روزنامه تمپو از اندونزی

تاریخ: 1357/10/23

مصاحبه امام خمینی با روزنامه تمپو از اندونزی

سؤال: اندونزی بزرگترین کشور مسلمان است، جمعیت آن 125 میلیون است که 80 درصد آن مسلمان هستند، به همین جهت (جمهوری اسلامی) که شما در ایران در نظر دارید، برای اندونزی مورد توجه است. شکل این جمهوری چطور خواهد بود؟ جای کسانی که مسلمان نیستند یا به خدا اعتقاد ندارند در این جمهوری کجاست؟
جواب: آنچه مهم است ضوابطی است که در این حکومت باید حاکم باشد که مهمترین آنها عبارت است از اینکه اولاً متکی به آراء ملت باشد به گونه ای که تمامی آحاد ملت در انتخاب فرد و یا افرادی که باید مسؤولیت و زمام امور را در دست بگیرند، شرکت داشته باشند و دیگر اینکه در مورد این افراد نیز خط مشی سیاسی و اقتصادی و سایر شؤون اجتماعی و کلیه قواعد و موازین اسلامی مراعات شود. در این حکومت به طور قطع باید زمامداران امور دائماً با نمایندگان ملت در تصمیم گیری ها مشورت کنند و اگر نمایندگان موافقت نکنند، نمی توانند به تنهائی تصمیم گیرنده باشند. افرادی که به عنوان نمایندگان یا مسوؤلین دولت در جمهوری اسلامی انتخاب می شوند شرایطی دارند که با رعایت آن شرایط حقیقتاً نمایندگان واقعی مردم انتخاب می شوند، نه نمایندگان طبقه خاصی که به ضرر اکثریت ملت عمل کنند. خطوط اصلی در قانون اساسی این حکومت را اصول مسلم اسلام که در قرآن و سنت بیان شده تشکیل می دهد.
سؤال: مفهوم اقتصادی شما در رژیم اسلامی چیست؟ برای مثال در بخش بانکی آیا ربا از بین خواهد رفت؟ حق مالکیت را در رابطه با اصلاحات ارضی چطور می بینید؟
جواب: ربا در اسلام حرام است و به هیچ شکل در اقتصاد اسلامی وارد نباید بشود و مالکیت در اسلام پذیرفته شده است و لکن اسلام در چیزهائی که حق مالکیت به آنها تعلق می گیرد و نیز در شیوه و شرایط پیدا شدن این حق دستوراتی داده است که نظام اقتصادی اسلام را و نیز روابط اقتصادی در جامعه اسلامی را از روابط و نظام اقتصادی سرمایه داری امروز دنیا جدا

صحیفه نور جلد 4 صفحه 213

می کند و اگر این حدود و شرایط مراعات شود، جامعه نه مشکلات و نابرابری های دنیای سرمایه داری امروز را پیدا می کند و نه دولت اسلامی به بهانه های مختلف هر گونه آزادی را از انسان ها سلب می کند. در اینجا باید نظام اقتصادی اسلام را در مجموعه قوانین و مقررات اسلامی در کلیه زمینه ها و شؤون فردی و اجتماعی ملاحظه کرد. این مسلم است که از نظر اسلامی حل تمامی مشکلات و پیچیدگی ها در زندگی انسان ها تنها با تنظیم روابط اقتصادی به شکل خاص حل نمی شود و نخواهد شد، بلکه مشکلات را در کل یک نظام اسلامی باید حل کرد و از معنویت نباید غافل بود که کلید دردهاست. ما معتقدیم تنها مکتبی که می تواند جامعه را هدایت کند و پیش ببرد اسلام است و دنیا اگر بخواهد از زیر بار هزاران مشکلی که امروز با آن دست به گریبان است نجات پیدا کند و انسانی زندگی کند، انسان گونه باید به اسلام روی بیاورد.
سؤال: آیا حقیقت دارد که در مفهوم دولت، بین شما و آیت الله شریعتمداری اختلاف هست؟ به چه بخشی این اختلاف مربوط می شود؟ آیا لازم است که احتمالاً یک شورای علما (متشکل از آیت الله ها) تشکیل شود و دولت به همان شکل قدیمی خود باقی خواهد ماند؟
جواب: بیش از یک سال است که ملت ایران مکرراً خواسته های خود را حتی در برابر آتش مسلسل و توپ و تانک بیان کرده است. در رفراندم تاسوعا و عاشورا با اکثریتی که در تاریخ رای گیری های دنیا کم نظیر است، خواستار سرنگونی سلسله پهلوی و از بین رفتن رژیم سلطنتی و استقرار جمهوری اسلامی شده است. بنابراین در این خواست ها هر که تردید کند خود را از ملت جدا کرده است و بدیهی است که اگر شورائی از علما و دانشمندان اسلامی که آشنائی کامل به موازین و قواعد اسلامی دارند بر دولت جمهوری اسلامی نظارت نکنند، معیارهای اسلام ممکن است ولو به علت عدم توجه و آگاهی به آنها رعایت نشود.
سؤال: قوانین اسلامی که شما مایلید در ایران اجرا کنید شبیه عربستان سعودی و لیبی خواهند بود؟
جواب: آنچه را که ما به نام جمهوری اسلامی خواستار آن هستیم، فعلاً در هیچ جای جهان نظیرش را نمی بینیم.
سؤال: با کدام یک از جناح های مخالفین، خود را نزدیکتر می دانید؟
جواب: شعارها و خواسته های نهضت اسلامی ایران آنچنان مورد قبول اکثریت قاطع ملت است که

صحیفه نور جلد 4 صفحه 214

هیچ جناحی که به جز این خواسته ها چیزی مخالف آنها بگوید در میان ملت جائی ندارد. نهضت ملت ایران حدود و چهار چوب های حزبی را درهم شکسته است و به صورت یک حزب در آمده است و آن حزب ملت مسلمان ایران یعنی حزب اسلام و حزب الله است. در مبارزات ایران کسی جرأت نمی کند از ملت دور باشد، من هم یکی از افراد ملت هستم.
سؤال: ماده پنج قرارداد ایران و روس به دولت روسیه حق می دهد که در صورت تهدید به سرزمین روسیه، آنها می توانند ارتش خود را به ایران روانه کنند، نظر شما چیست؟ به خاطر این نا اطمینانی آیا شاه می تواند از این امر به عنوان یک بهانه استفاده کرده و مخالفان را تحت این عنوان که دستاویز روس ها قرار گرفته اند، از بین ببرد؟ نظر شما درباره این ماده در رابطه با استقلال ایران چیست؟
جواب: جمهوری اسلامی در کلیه قراردادها از اساس تجدید نظر می کند زیرا قراردادهای گذشته با حکومتی بوده است که متکی به آراء ملت نبوده و در این قراردادها خود را موظف به حفظ منافع و مصالح ملت ایران نمی دیده است. همین شاه بود که تا دیروز همیشه از سیاست مستقل ملی دم می زد و می گفت ما از آنچنان قدرتی برخورداریم که هیچ دولت خارجی نمی تواند کمترین دخالتی در ایران بکند و حالا امروز مدعی است که روس ها در ایران نفوذ کرده اند و حتی نوکران او احمقانه ادعا می کنند که صدها هزار نفر که در تبریز شعار مرگ بر شاه می دادند خارجیانی هستند که به طور قاچاق از آن طرف مرز وارد شده اند!! چون امروز همه ملت ها فهمیده اند که این ملت نبوده است که حمایت از شاه می کرده بلکه این ابرقدرت ها بوده اند که برای منافع خودشان از شاه حمایت می کرده اند و معنی سیاست مستقل ملی شاه، این بوده است که او سیاستی مستقل و جدا از ملت ایران داشته است و دارد. دیگر این این بهانه جوئی ها نفعی به حال شاه نخواهد داشت و او و حامیانش خوب فهمیده اند که با این بهانه ها نمی توانند مخالفانشان یعنی تمامی ملت ایران را سرکوب کنند.
سؤال: موضع شما در برابر کارتر که از شاه حمایت می کند چیست؟ و عقیده شما درباره نفوذ روس ها در ایران چیست؟
جواب: دشمن شماره یک ملت ایران کارتر و دیگر همفکران او در دولت آمریکاست والا همه می دانند که شاه متکی به آنهاست و بدون حمایت آنها چیزی نیست ولی این وظیفه ملت آمریکاست که رئیس جمهوری خود را استیضاح کنند که چرا تا این حد از یک آدمکش حمایت می کند و حیثیت ملی شان را بر باد می دهد و آتش خشم ایرانی را نسبت به آنها شعله ور

صحیفه نور جلد 4 صفحه 215

می کند. و اما وضع روس ها ایران اجازه نفوذ به هیچ کس و هیچ قدرتی را نمی دهد انشاء الله.
سؤال: بنا به نوشته روزنامه لوموند به تاریخ 3 و 4 دسامبر 78، مقامات ایرانی اظهار کرده اند که آیت الله خمینی امسال 25 میلیون دلار دریافت کرده است و این پول ها صرف تعمیر مساجد و امامزاده ها و مدارس و یتیم خانه ها و موسسات می شود، آیا حقیقت دارد؟ اگر حقیقت دارد، آیا مسخره نیست که در واقع این دولت ایران است که با کمک مالی خود به شما باعث پیدایش شورش در ایران می شود؟ در غیر این صورت طی شانزده سال تبعیدتان امکانات دیگری برای ادامه فعالیت هایتان داشته اید؟
جواب: این مطالب از اساس دروغ است و اساساً جعل، افترا، تحریف و قلب حقایق، و در منطق شاه و دار و دسته اش از مهمترین پایه های سیاستشان می باشد.
سؤال: حقیقت قضیه! با عراق چه بود که شما آنجا را ترک کردید؟ چرا شما فرانسه را انتخاب نمودید؟ و موضع شما در مقابل رئیس جمهوری فرانسه بعد از تذکر 21 نوامبر مبتنی بر اینکه فرانسه نمی تواند سرزمینی باشد که از آنجا بتوان مردم را به خشونت دعوت کرد چیست؟ و اگر دولت فرانسه به شما اجازه اقامت ندهد، مقصد بعدی شما کجاست؟
جواب: دولت عراق زیر فشار شاه فعالیت های مرا در جهت خدمت به اسلام و مسلمین نمی توانست تحمل کند و لذا ناچار به ترک آن کشور شدم و عازم کویت شدم و با اینکه ویزای کویتی داشتم مانع از ورود به خاک کویت شدند. ناچار به فرانسه آمدم تا در اینجا تصمیم به اقامت در یک کشور اسلامی را بگیرم و هرگاه در مدت اقامت موقتی خودم در فرانسه احساس محدودیت در انجام وظائفم بکنم، خاک فرانسه را ترک خواهم کرد و مهم نیست که کجا باشم، زمین خدا وسیع است.
سؤال: نتیجه ملاقات شما با پادشاه اردن چه بوده است؟
جواب: چنین ملاقاتی انجام نشده است.
سؤال: اگر شاه استعفا بدهد و شما به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران انتخاب شوید، آیا این وظیفه را قبول خواهید نمود؟ آیا ممکن است جنگی بین گروه های نسبتاً مهم مثل طرفداران شریعتمداری، سنجابی یا ارتش به دلیل اختلاف اهداف و جاه طلبی در گیرد؟

صحیفه نور جلد 4 صفحه 216


جواب: من شخصاً چنین مقامی را نمی پذیرم و من به هوشیاری و نیز یکپارچگی ملت آنچنان امیدوارم که به خواست خدای تعالی هیچ گونه جنگ داخلی بوجود نخواهد آمد.
سؤال: رابطه شما با آیت الله منتظری چگونه است؟ آیا وی به عنوان یکی از مخالفین رژیم، برای پیوستن به شما به فرانسه خواهد آمد.
جواب: من ایشان را سالیان درازی است که می شناسم. ایشان امروز از علماء بزرگ ایران و مورد احترام مردم مسلمان است.
سؤال: فعالیت های شما در تبعید نشان داده است که شما بیشتر یک رهبر سیاسی هستید تا یک رهبر مذهبی.
جواب: این حرف ها که دین از سیاست جداست و امثال این حرف ها در منطق اسلام نیست. فعالیت سیاسی یکی از وظائف مذهبی مسلمانان است.
سؤال: بهترین آرزویتان برای ایران چیست؟
جواب: بزرگترین آرزوی من این است که مردم ایران از چنگال ظلم نجات پیدا کنند و صاحب کشوری باشند آزاد و مستقل، دارای نظامی اسلامی که در آن حقوق انسان ها آنچنان که اسلام دستور داده است رعایت شود و در راه پیشرفت و ترقی و سعادت انسانی، سرمشق برای همه ملت ها باشند.
سؤال: بهترین خاطرات شما در مدت زندگی در تبعید چه بوده است؟ امام در جواب این سؤال سکوت کردند.