پیام امام خمینی به ملت ایران درباره توطئه حمله به مؤسسات دولتی

تاریخ: 1357/10/23

پیام امام خمینی به ملت ایران درباره توطئه حمله به مؤسسات دولتی

بسم الله الرحمن الرحیم
برادران و دوستان من! ملت عزیز ایران! خبری موثق دریافت نمودم که لازم است شما را مطلع کنم. توطئه ای از خارج کشور و به دست نفع جویان در دست اجراء است که باید ملت ایران با کمال هوشیاری و شجاعت آن را خنثی کنند. می خواهند به مجرد رفتن شاه دسته هائی از مزدوران و اشرار را وادار کنند که به اسم ملت مسلمان حمله به ارتش و سربازها و شهربانی ها و دیگر موسسات دولتی و نظامی کنند و با تبلیغاتی که برای نیروهای نظامی و انتظامی کرده اند، به عنوان دفاع آنان را به قتل عام مردم بیدفاع وادار نمایند. بدخواهان که می خواهند برای چپاول بیشتر مال ملت مظلوم، شاه خائن را حفظ و یا برگردانند از یک سو در بین سربازان و نظامیان و سایر قوای انتظامی دست به اشاعه دروغ می زنند که ملت می خواهد همه شما را از بین ببرد و از سوی دیگر اشرار و اجیرانی را به اسم ملت وادار به هجوم به دستگاه های نظامی و انتظامی می کنند تا ملت را در مقابل نیروی ارتش و انتظامی قرار داده و نتیجه مطلوب خود را بگیرند.
من به ملت شریف و جمیع جناح های قوای نظامی و انتظامی به حکم تکلیف الهی و ملی هشدار می دهم که با بیداری و شجاعت اخلاقی یکی دیگر از آخرین توطئه ها را خنثی کنید. مردم موظفند به نیروهای انتظامی و ارتش با برادری و مهربانی رفتار کنند و اگر اشراری قصد حمله به آنان را داشتند از برادران خود دفاع کنند.
ارتش و سایر نیروهای انتظامی موظفند که با ملت به طور برادری رفتار کنند و اگر اشرار به آنان حمله کردند بدانند که این ملت نیست بلکه این عمل عمال اجانب و نفع طلبان است که می خواهند فساد کنند. برادران عزیز و شجاع من بدانند که با رفتن شاه پیروزی نهائی حاصل نشده است، متانت را از دست ندهند و با هوشیاری به مسائل روز و توطئه ها بنگرند. از خداوند تعالی پیروزی ملت مسلمان و انهدام اساس ستمکاری را خواهانم.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
روح الله الموسوی الخمینی