انتصاب سرتیپ صالحی‌ به‌ معاونت‌ نیروی‌ انسانی‌ ستاد کل‌ نیروهای‌ مسلح

تاریخ: 1380/10/22

انتصاب سرتیپ صالحی‌ به‌ معاونت‌ نیروی‌ انسانی‌ ستاد کل‌ نیروهای‌ مسلح

حضرت‌ آیت‌الله‌ خامنه‌ای‌ فرماندهی کل قوا طی‌ حکمی‌ امیرسرتیپ‌ عطاءاله‌ صالحی‌ را به‌ معاونت‌ نیروی‌ انسانی‌ ستاد کل‌ نیروهای‌ مسلح‌ منصوب‌ کردند.
متن‌ حکم‌ فرمانده‌ کل‌ قوا بدین‌ شرح‌ است‌:
بسم‌ الله‌ الرحمن‌ الرحیم‌
امیر سرتیپ‌ عطاءاله‌ صالحی‌
به‌ پیشنهاد رئیس‌ ستاد کل‌ نیروهای‌ مسلح‌ و نظر به‌ تواناییها و تجارب‌ و ایمان‌ و تعهدی‌ که‌ سوابق‌ ارزنده‌ی‌ شما گواه‌ آن‌ است‌، جنابعالی‌ را به‌ معاونت‌ نیروی‌ انسانی‌ ستاد کل‌ نیروهای‌ مسلح‌ منصوب‌ می‌کنم‌.
توفیق‌ شما را از خداوند متعال‌ مسئلت‌ می‌نمایم‌.
سیدعلی‌ خامنه‌ای‌
22/10/1380