پاسخ به نامه یک نوجوان

تاریخ: 1377/05/22

پاسخ به نامه یک نوجوان

بسم الله الرحمن الرحیم
رهبر عزیزم، مرجع و مرادم حضرت آیت ا... خامنه‌ای با سلام احتراماً من نو جوانی 14 ساله و مقلد شما هستم که تازه به سن تکلیف رسیده‌ام،آرزوی دیدار شما را داشتم.
ولی تاکنون میسر نشد. اما بارها در عالم رویا دیده‌ام که پشت سر شما نماز می خوانم. از شما تقاضا دارم کلمه یا جمله‌ای که در هدایت من مؤثر باشد برایم بنویسید.
سپاسگزارم
نوجوانی درآرزوی دیدار رهبرش
بسمه تعالی
فرزندم صفای دوران کنونی عمر را قدر بدانید و در خود سازی علمی و روحی و جسمی خود کوشا باشید. به نماز اول وقت و با توجه، اهمیت بدهید.