هشدار امام خمینی به ملت ایران در مورد به خطر افتادن اسلام و استقلال مملکت

تاریخ: 1343/01/18

تسلط اسرائیل بر بسیاری از شوون حساس مملکت.

بسم الله الرحمن الرحیم
و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون
من خوف داشتم که اگر در موضوع بیدادگری نسبت به حجة الاسلام آقای طالقانی و جناب آقای مهندس بازرگان و سایر دوستان کلمه ای بنویسم، موجب تشدید امر آنها شود و ده سال زندان به پانزده سال تبدیل گردد. اینک که حکم جائرانه دادگاه تجدید نظر صادر شد، ناچارم از اظهار تاسف از اوضاع ایران عموما و از اوضاع دادگاه خصوصاً.
به قدری خلاف قوانین و مقررات در دادگاه ها جریان دارد که موجب تأسف و تعجب است، محاکمات سری، حبس های قبل از ثبوت جرم، بی اعتنای به دفاع مظلومین.
اینجانب و اشخاص با وجدان و بادیانت متأسفیم از مظلومیت این اشخاص که به جرم دفاع از اسلام و قانون اساسی محکوم به حبس های طویل المدت شده و باید با حال پیری و نقاهت در زندان برای اطفاء شهوات دیگران به سر برند. رأی دهندگان باید منتظر سرنوشت سختی باشند.
تاسف بالاتر، تسلط اسرائیل و عمال اسرائیل است بر بسیاری از شؤون حساس مملکت و قبضه نمودن اقتصادیات آن به کمک دولت و عمال دستگاه جبار. اسرائیل با دول اسلامی در حال جنگ است و دولت ایران با کمال دوستی با او رفتار می کند و همه نحو وسایل تبلیغ و ورود کالاهای آن را فراهم می سازد.
من کراراً اعلام خطر کرده ام، خطر برای دیانت مقدسه، خطر برای استقلال مملکت، خطر برای اقتصاد کشور.
من از کلمه (الکفر ملة واحده) که از سازمان ها به دست و دهان ها افتاده متأسفم، این کلام بر خلاف نص کلام الله و برای پشتیبانی از اسرائیل و عمال اسرائیل است، مقدمه شناسائی اسرائیل است، برای پشتیبانی از عمال اسرائیل و فرقه ضاله منحرفه است. من متأسفم از اینکه در مملکت اسلامی، برخلاف قانون اساسی، اوراق ضاله مخالف با نص قرآن و ضروریات دین مقدس نشر می شود و دولت ها از آن پشتیبانی می کنند. کتاب انتقاد که بر رد قرآن مجید نوشته شده و طرح قانون

صحیفه نور جلد 1 صفحه 63

خانواده که بر رد قرآن مجید نوشته شده و طرح قانون خانواده که بر خلاف احکام ضروریه اسلام و خلاف نص کلام الله مجید طرح و منتشر می گردد و کسی نیست از دولت ها استیضاح کند.

هر کس از ظلم و ظالم بحث کرد در زندان است

من متأسفم از رفتار سازمان ها با مجالس تبلیغ احکام و عزاداری برسید مظلومان - علیه الصلوة والسلام - هر کسی به طور کلی از ظلم و ظالم بحث کرد، اکنون در زندان به سر می برد یا مدت ها به سر برده است. تمام مجالس در تحت فشار و صاحبان آنها در فشارهائی جانفرسا بوده و هستند. اشخاص متدین را به جرم آنکه در عاشورا دسته راه انداخته اند و شعار ضد اسرائیل با خود داشته اند، به حبس و زجر و شکنجه کشیدند و اکنون هم در حبس به سر می برند، با آنکه باکمال آرامش حرکت کردند.

ملت شیعه از اسرائیل متنفر و منزجر است

من به جمیع دول اسلام و مسلمین جهان در هر جا هستند اعلام می کنم که ملت عزیز شیعه از اسرائیل و عمال اسرائیل متنفرند و از دولت هائی که با اسرائیل سازش می کنند، متنفر و منزجرند. این ملت ایران نیست که با اسرائیل منفور در حال سازش است، ملت ایران از این گناه بزرگ بری است، این دولت ها هستند که به هیچ وجه مورد تایید ملت نیستند.
از خداوند تعالی عظمت اسلام و حفظ احکام اسلام را خواستار است.
روح الله الموسوی الخمینی