انتصاب مسؤولان رسیدگی به اموال مجهول‌المالک‌

تاریخ: 1369/01/27

انتصاب مسؤولان رسیدگی به اموال مجهول‌المالک‌

بسم‌اللَّه‌الرّحمن‌الرّحیم‌


حضرات حجتی‌الاسلام والمسلمین آقایان مهدی کروبی و شیخ حسن صانعی(دامت افاضاتهما)


برای سامان بخشیدن و رسیدگی بیش‌ازپیش به اموال مجهول‌المالک و کلیه‌ی اموال موضوع حکم مورخ 6/02/68 حضرت امام خمینی(رضوان‌اللَّه‌تعالی‌علیه) لازم است تشکیلاتی زیر نظر شما آقایان متشکل از هفت نفر - به شرحی که خواهد آمد - با وظایف مشخص به عنوان هیأت امنا تشکیل گردد و آنان با معرفی ستاد اجرایی و مسؤول آن و پس از تأیید شما، بر برنامه‌ریزی و حسن اجرای استفاده از اموال مذکور اشراف بیابند. هیأت هفت‌نفره‌ی مذکور متشکل است از دو نفر با معرفی شما آقایان و یک نفر به معرفی رئیس قوّه‌ی قضاییه و دادستان انقلاب اسلامی تهران و حاکم شرع مخصوص این امر (حجةالاسلام نیری به عنوان حاکم شرع موضوع حکم مورخ 6/2/68 حضرت امام (قدّس‌سرّه)) به اضافه‌ی دونفر که از طرف این‌جانب تعیین خواهند شد. هیأت امنا جهت حسن جریان امور، آیین‌نامه‌یی تهیه و پس از تأیید شما آقایان، برای این‌جانب ارسال می‌دارند، تا تصویب شود.


توفیقات و تأییدات شما را از خداوند متعال خواستارم.


سیّد علی خامنه‌ای - 27/01/1369