مصاحبه امام خمینی با روزنامه لبنانی السفیر

تاریخ: 1357/09/02

مصاحبه امام خمینی با روزنامه لبنانی السفیر

سؤال: واشنگتن، انقلاب ایران را حرکتی بر ضد مدرنیزه کردن به حساب آورده و با آن مخالفت دارد، موضع شما در مورد فعالیت های آمریکا بر ضد انقلاب چیست؟
جواب: آمریکا با کودتای نظامی، مجدداً شاه را بر ایران تحمیل کرد و به نام مدرنیزه کردن مملکت، انقلاب آمریکائی شاه را به راه انداخت و دیدیم که نتیجه تمام این انقلاب به سود آمریکا و خرابی ایران بود. کشاورزی مملکت نابود شد و ایران بازار مصرف مواد غذائی آمریکا شد، مخازن زیرزمینی از نفت گرفته تا مس و سایر مخازن، همه به نفع آمریکا تاراج شده و می شود و در عوض سلاح هائی به ایران داده شد که به درد مملکت نمی خورد و زیان دیگرش هم تحمیل بیش از چهار هزار مستشار نظامی با هزینه های سرسام آور آن است که گذشته از اینکه ارتش ما را از حیثیت انداخته است، تمامی مقدرات کشور را هم به دست آنها سپرده است و به دست همین شاه، ایران را پایگاه نظامی آمریکا کرده و نیز با پول همین ملت، شاه را مامور و ژاندارم منطقه در خلیج کرده و اینها همه بخشی از ظلم هائی است که آمریکا به ملت ما کرده است، بنابراین چرا واشنگتن بر ضد انقلاب ملت ایران فعالیت نکند.
سؤال: آیا دخالت مستقیم آمریکا را بعید می دانید؟
جواب: هم اکنون هم چیزی کمتر از دخالت مستقیم نیست.
سؤال: جوهای بین المللی امپریالیستی دشمن با انقلاب وجود دارد انقلاب چگونه برای رویاروئی با این جوها عمل خواهد کرد؟ آیا شما برای دستیابی به کمک نیروهای مترقی و اسلامی در جهان، کوشش می کنید؟
جواب: دشمنان انقلاب اسلامی در امپریالیست ها خلاصه نمی شود، ولی اوضاع در سطح جهانی به نفع این نهضت است و به تدریج این انقلاب، هواداران خود را جذب و راه را برای

صحیفه نور جلد 3 صفحه 236

پیشرفت باز می کند.
سؤال: اکنون موضع اتحاد شوروی به عنوان دولت چیست؟
جواب: تاکنون دولت اتحاد شوروی بسیار بد عمل کرده است، آخر شوروی هم گاز ایران را می بلعد و آیا کسی بهتر از شاه را دارد؟ ما روی پای خود می ایستیم و مطمئناً پیروزیم.
سؤال: موضع فعالیت های ارتجاعی و در پیشاپیش آن سعودی، بر ضد انقلاب چیست؟
جواب: بدیهی است که نهضت مقدس اسلامی همچنان که رژیم شاه را در ایران به خطر انداخته و به نابودی می کشاند، همچنین رژیم های ارتجاعی در سایر کشورهای اسلامی را نیز تهدید می کند، از این رو طبیعی است که آنها از شاه حمایت کنند.
سؤال: آیا توقع آن را دارید که در جهان عرب و جهان اسلام، مشکلاتی برای انقلاب اسلامی ایران پدید آورند؟
جواب: دشمنان اسلام از هیچ کوششی برای نابودی این نهضت فروگذار نمی کنند و لیکن به یاری خدای تعالی، نهضت مقدس اسلامی راه خود را به سرعت باز می کند و پیش می رود.
سؤال: پیمان های خارجی که انقلاب کوشش دارد برقرار نماید چیست؟
جواب: ما هرگز داخل درهای بسته زندگی نمی کنیم ولی این درها را نیز برای استعمارگران باز نمی نمائیم که اکنون شاه چنین کرده است. روابط خارجی ما بر اساس حفظ آزادی، استقلال و حفظ مصالح و منافع اسلام و مسلمین است و بر این اساس، هر کشوری که مایل باشد، با احترام متقابل عمل می کنیم.
سؤال: شما نداهای متعددی برای ارتش داشته اید ولی ظاهراً ارتش هنوز وحدت خود را حفظ کرده است، آیا این درست است؟
جواب: طبق اخباری که به ما می رسد حوادثی در ارتش اتفاق افتاده و می افتد که نشانه بیداری آنهاست و ما مطمئنیم که دیر یا زود به ندای ملت پاسخ برادرانه خواهند داد.

صحیفه نور جلد 3 صفحه 237


سؤال: آیا اعتقاد دارید که شاه، کارت اقلیت ها و طایفه گری را در ایران به کار خواهد گرفت تا توده های ایرانی را متشتت سازد؟
جواب: اولا بیش از 90 درصد مردم ایران مسلمان هستند و اقلیت ها در برابر یکپارچگی آنان نمی توانند اخلال کنند و ثانیاً چه کسی از ظلم شاه در امان بوده است که امروز به ندای او پاسخ بگوید، خواه مسلمان و یا غیر مسلمان.
سؤال: شایعاتی غربی وجود دارد مبنی بر اینکه انقلاب ایران بر نیروی روحی امام یعنی فرد تکیه دارد، آیا این درست است؟
جواب: اگر در گذشته نهضت ایران متکی به فرد یا گروه هائی بوده است، امروز این انقلاب از درون می جوشد و از فطرت آنان برمی خیزد، لذا ما معتقدیم با نبودن فرد خاصی نهضت خاموش نمی شود.
سؤال: در اذهان مردم، درباره برنامه انقلاب به عنوان یک انقلاب اسلامی، اشتباهی وجود دارد، مضامین فکری، اقتصادی و بین المللی انقلاب اسلامی ایران چیست؟
جواب: انقلاب اسلامی بر منای اصل توحید استوار است که محتوای این اصل در همه شؤون جامعه سایه می افکند. در اسلام، تنها معبود انسان و بلکه کل جهان، خداست که همه انسان ها باید برای او یعنی برای رضای او عمل کنند، هیچ چیز و هیچ کس را نپرستند. در جامعه ای که شخص پرستی ها و شخصیت پرستی ها، نفع پرستی ها، لذت پرستی ها و هر نوع پرستش محکوم می شود و فقط انسان ها دعوت شوند به پرستش خدا، در آن صورت همه روابط بین انسان ها، چه اقتصادی و یا غیر اقتصادی در داخل چنین جامعه ای و در رابطه این جامعه با خارج تغییر می کند و ضوابط عوض می شود، همه امتیازات لغو می شود، فقط تقوا و پاکی ملاک برتری است، زمامدار با پائین ترین فرد جامعه برابر است و ضوابط و معیارهای متعالی الهی و انسانی مبنای پیمان ها و یا قطع روابط است.
سؤال: آیا شعار رویاروئی مسلحانه با شاه، یک شعار واقعی و قابل تحقق است؟
جواب:برای ما در راه رسیدن به خواست های اسلامی، هیچ چیز غیر ممکن نیست.

صحیفه نور جلد 3 صفحه 238


سؤال: آیا خبر جدیدی در مورد امام صدر هست؟
جواب: اقداماتی شده است، امیدواریم سودمند باشد و ایشان که مورد علاقه من و نیز شیعیان بلکه مسلمین لبنان است، هر چه زودتر به وطن خویش برگشته و به کار خود مشغول شوند.
سؤال: آثار قراردادهای (کمپ دیوید) و خیانت سادات، بر انقلاب ایران چیست؟
جواب: قرارداد (کمپ دیوید) و یا هر اقدامی که موقعیت اسرائیل را محکمتر می کند، اصولاً نه تنها به ضرر فلسطینی ها و اعراب بلکه به ضرر همه کشورهای منطقه و در نتیجه تقویت همه نیروهای ارتجاعی منطقه است.
سؤال: آیا از طرف خود پیامی برای ملت عرب دارید؟
جواب: پیام من برای برادران عرب و مسلمان این است که بیائید اختلافات را کنار بگذارید و دست برادری به یکدیگر بدهید و همگام و هم پیمان با همه برادران مسلمان و غیر عرب، تنها اسلام را تکیه گاه خود قرار دهید. تنها با داشتن ذخائر مادی که از حساب افزون است و از همه آنها مهمتر ذخیره الهی و معنوی که اسلام است، می توانید قدرتی باشید که هرگز ابرقدرت ها هوس تسلط بر شما را نکنند و اینگونه شما را از چپ و راست مورد حمله قرار ندهند و همه چیزتان را غارت نکنند.
سؤال: نظر شما در مورد سرنوشت قدس چیست؟
جواب: قدس متعلق به مسلمین است و باید به آنان برگردد.