پاسخ امام خمینی به علماء اعلام همدان

تاریخ: 1342/02/16

پاسخ امام خمینی به علماء اعلام همدان

بسم الله الرحمن الرحیم
حضور شریف حضرات علماء اعلام و حجج اسلام و فقهاء عظام دامت برکاتهم و علت کلمتهم
تلگراف محترم مبنی بر تأسف و تأثر از فاجعه عظیمه وارد بر اسلام و مسلمین و اعلام پشتیبانی از حوزه مقدسه و مقاصد شرعیه که جمیع علمای اسلام و طبقات مسلمین در آن شریک هستند موجب تشکر گردید. بدیهی است با این شیوه که دستگاه جبار در پیش گرفته اگر مسلمین غفلت کنند و مراقبت شدید نکنند و کوشش در دفاع از حریم قرآن کریم و اسلام نکنند زمانی نگذرد که خدای نخواسته دستگاه ناپاک و عمال اجنبی از احکام ضروری اسلام تجاوز کرده به اساس اسلام مقدس ضربه وارد خواهند کرد. شواهدی در دست است که دستگاه جبار به حکم الزام و خباثت ذاتی در صدد هدم اساس است. حمله مسلحانه به مرکز فقاهت و هتک مراجع و فقهاء اسلام و حبس و زجر شاگردان مکتب اسلام و اهانت به قرآن کریم و سایر مقدسات مذهبی نمونه بارز آنست. اعلام به تساوی حقوق زن و مرد از هر جهت، الغاء اسلام و رجولیت از منتخب و منتخب و الغای اسلام و رجولیت از شرائط قضاة نمونه ظاهر دیگری است. سخت گیری کردن و اجحاف نمودن به حجاج بیت الله الحرام و در مقابل وسائل فراهم نمودن و تسهیل نمودن برای مسافرت چند هزار نفر عمال اسرائیل به لندن برای توطئه بر ضد اسلام و به آنها اسم مذهب گذاشتن (چنانچه از بعضی روزنامه ها که حتما تحت نظر سازمان های دولتی و به دیکته آنها است) یکی دیگر از نمونه های انحراف دستگاه جبار است. تخفیف در کرایه طیاره و به هر مسافری از فرقه ضاله پانصد دلار ارز دادن نمونه دیگری است. زمزمه تغییر خط که اخیرا بار دیگر آغاز شده و زمزمه های دیگر که ذکر آن اکنون صلاح نیست و تعبیرهای بسیار ننگینی که در نطق های مبتذلشان شده و می شود یکی دیگر از همان نمونه هاست. اینها و امثال اینها است که این جانب را به وحشت انداخته و برای من جای شبهه نیست که سکوت در مقابل دستگاه جبار علاوه بر هدم اسلام و مذهب تشیع، نابودی با ننگ است...
امروز مسلمین و خصوص علماء اعلام در مقابل خدای تبارک و تعالی مسئولیت بزرگی دارند. با سکوت ما نسل های آتیه الی الابد در معرض ضلالت و کفر هستند و مسوول آن ما هستیم. خطر اسرائیل و عمال ننگین آن اسلام و ایران را تهدید به زوال می کند، من برای چند روز زندگی با عار و ننگ ارزشی قائل نیستم و از علماء اعلام و سایر طبقات مسلمین انتظار دارم که با تشریک مساعی

صحیفه نور جلد 1 صفحه 51

قرآن و اسلام را از خطری که در پیش است نجات دهند و از خداوند متعال عظمت اسلام و مسلمین و علمای اسلام را خواستارم.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته
روح الله الموسوی الخمینی