پاسخ به سؤال آیت الله موسوی اردبیلی در مورد تعزیر

تاریخ: 1361/06/22

پاسخ به سؤال آیت الله موسوی اردبیلی در مورد تعزیر

بسمه تعالی
چون طرفین قضیه دارای اشکالاتی است و متصدی امور قضایی اکثراً شرایط شرعیه را ندارند جناب عالی با شورای محترم نگهبان در این امر مشورت نمایید که راه حلی که کمتر اشکال داشته باشد پیدا نمایید.
والسلام علیکم
روح الله الموسوی الخمینی