پاسخ به پیشنهاد جانشین رئیس ستاد مشترک (سرتیب فلاحی) در مورد تعیین فرمانده و جانشین نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ: 1360/06/21

پاسخ به پیشنهاد جانشین رئیس ستاد مشترک (سرتیب فلاحی) در مورد تعیین فرمانده و جانشین نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران

بسمه تعالی
با تقدیر از خدمات سرهنگ خلبان ستاد جواد فکوری - ایده الله - و امید آنکه در آینده هم چون گذشته به خدمات خود ادامه دهد با مراتب فوق موافق می شود.
روح الله الموسوی الخمینی