خطاب به کارمندان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تاریخ: 1360/01/01

خطاب به کارمندان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

بسمه تعالی
ان شاءالله کارمندان وزرات ارشاد اسلامی موفق به عمل صالح باشند.
روح الله الموسوی الخمینی