انتصاب حجت الاسلام آقای محمد حسینی کاشانی

تاریخ: 1358/01/01

انتصاب حجت الاسلام آقای محمد حسینی کاشانی

جناب مستطاب حجت الاسلام آقای سید محمد حسینی کاشانی دامت افاضاته
بدین وسیله جناب عالی به سمت قاضی شرع در دادگاه انقلاب اسلامی شهر کازرون منصوب می شوید که در دادگاه حضور به هم رسانیده و به پرونده ها رسیدگی نموده و احکام شرعیه را اجرا نمایید. و چنانچه افرادی مستوجب عفو مورخ نیمه شعبان می باشند آزاد نمایید. موفقیت جناب عالی را از خدای تعالی خواستارم.
روح الله الموسوی الخمینی