فرمان به حجت الاسلام آقای صادق خلخالی

تاریخ: 1357/12/05

فرمان به حجت الاسلام آقای صادق خلخالی

جناب حجت الاسلام آقای حاج شیخ صادق خلخالی دامت افاضاته
به جناب عالی مأموریت داده می شود تا در دادگاهی که برای محاکمه متهمین و زندانیان تشکیل می شود حضور به هم رسانده و پس از تمامیت مقدمات محاکمه با موازین شرعیه حکم شرعی صادر کنید.
روح الله الموسوی الخمینی