در دیدار با گروهی از جوانان دختر و پسر فرانسوی علاقمند به اسلام

تاریخ: 1357/08/18

در دیدار با گروهی از جوانان دختر و پسر فرانسوی علاقمند به اسلام

مترجم: عده ای از جوانان فرانسوی هستند که به اسلام علاقه شدیدی پیدا کرده اند. در این دسته گلی که به شما تقدیم داشتند، می گویند که حضور شما باعث علاقه بیشتر به اسلام شده است.
امام خمینی: من امیدوارم که حکومت اسلامی در ایران تشکیل بشود و مزایایی که در حکومت اسلام هست بر بشر روشن بشود، تا بشریت بفهمد که این اسلام چه دینی است و روابط بین حکومت و ملت ها چه روابطی است و در طرح اجرای عدالت چه نحوی است و شخص اول مملکت با رعیت چه جور فرقی دارد در زندگی. اگر چنانچه بعضی از مزایای اسلام را بفهمند، امید این هست که همه رو به اسلام بیاورند، حکومت اسلام و شخص اول که خلیفه است بر مسلمین و به منزله سلطان است نسبت به مسلمین، زندگی عادیش از افراد طبقه سه پایین تر و با مردم، با همان طبقه فقرا هم درجه در زندگی هستند و عدالت اجتماعی و عدالتهایی که اجرا می کند اسلام... تمام طبقات، سابقه در بشر ندارد. حکومت اسلام مثل حکومتهای دیگر از قبیل سلاطین، از قبیل رؤسای جمهوری نیست. حاکم اسلام، حاکمی است که در بین مردم، در همان مسجد کوچک مدینه می آمد جلوس می کرد و آنهایی که مقدرات مملکت دستشان بود مثل سایر طبقات مردم، در مسجد اجتماع می کردند و طوری بود اجتماعشان که کسی که از خارج می آمد، نمی فهمید که کی رئیس مملکت است و کی صاحب منصب است و کی از فقرا است، لباس همان لباس فقرا و... فقرای، و در اجرای عدالت طوری بود که اگر چنانچه یک نفر از پایین ترین افراد ملت، بر شخص اول مملکت، بر سلطان، بر رعیت ادعایی داشت و پیش قاضی می رفت، قاضی شخص اول مملکت را احضار می کرد و او هم حاضر می شد و اگر چنانچه حکم بر خلاف او می کرد، تسلیم بود.
(و مع الاسف) اسلام بر بشر، حتی بر خود مسلمین، مزایای اسلام محفوظ و دست ستمکارها و نفت خوارها نگذاشته است که اسلام به آن طوری که هست، پیش مردم روشن بشود. اگر چنانچه اسلام به آن طوری که هست پیاده بشود و اجرا بشود، امید این را داریم که تمام بشر در تحت لوای اسلام بیرون بیاید، تمام مکتب ها شکست بخورد، (مع الاسف) نگذاشتند که اسلام را بشناسند مردم. گاهی اسلام را به صورت وصف ارتجاع تعبیر کردند و گاهی به خشونت تعبیر کردند و گاهی به اینکه چیزی که در هزار و چند سال پیش از این بوده است، حالا نمی تواند اداره کند. تمام اینها تبلیغات است و

صحیفه نور جلد 22 صفحه 142

شواهد زنده در متن اسلام است که این مسایل این طور نیست که مبلغین سایر ملل برای اسلام گفته اند، ما می خواهیم اسلام را لااقل حکومتش را، به یک نحوی که شباهت داشته باشد به اسلام اجرا بکنیم تا معنی دموکراسی را به آن طوری که هست بفهمند و بشر بداند که دموکراسی که در اسلام هست، با این دموکراسی معروف اصطلاحی که دولتها و رؤسای جمهوری و سلاطین ادعا می کنند، بسیار فرق دارد.
سوال: حضرت آیت الله! استدعا می کنم که در مورد قوانین الهی و دستورات الهی و طبیعت این دستورات یک توضیحاتی برای ما بدهید.
امام خمینی: قوانین الهی طوری نیست که بشود با این مجالس درباره آن ولو اجمالا توضیح داد، لکن نمونه کوچکی را اینجا من اظهار می کنم. قوانین اسلام یک قوانین است که برای اشخاص است، فرد فرد بشر، روابطی که هر فرد بشر با خدا دارد، روابطی که هر فرد بشر با پیغمبر اسلام دارد، با حکومت دارد، روابطی را که هر فرد با فرد دیگر باید داشته باشد، روابطی که هر فرد با غیر ملت خودش باید داشته باشد، کلیه روابطی که امکان دارد بین یک بشر با افراد دیگر بشر یا جوامع بشری باشد، در اسلام مطرح است و حکم دارد. این احکام، بسیاری راجع به روابط بشر با خداست. همان طور که حضرت مسیح - سلام الله علیه - آن طوری که حالا به حسب مذهب مسیح معلوم است، همین بعد از بشریت را تحت نظر آورده است، فقط روابط ما بین خدا و خالق را ملحوظ داشته است، در اسلام به طور کامل این مطلب حکم دارد، احکام بسیار زیاد دارد و علاوه بر این، روابط دیگری هست و احکام دیگری هست که این احکام راجع به افراد است و کیفیت از اولی که باز متولد نشده است یک فرد، یک احکام برای... تولد یک فرد صحیح، سالم و مهذب و در حالی که ازدواج حاصل می شود بین شوهر و زن و قبل از ازدواج برای انتخاب همسر و در زمان ازدواج و در زمان معاشرت زوجین باهم، در زمان حمل، در زمان شیر دادن بچه، زمانی که بچه در دامان مادر باید تربیت بشود، زمانی که پیش معلمهای اول تربیت بشود، تمام اینها در اسلام حکم دارد و برای تربیت یک بشر قوانین دارد و علاوه بر اینها مذهب اسلام مثل مذهب مسیح نیست که راجع به حکومت و راجع به اداره مملکت دستوری نداشته باشد، یا اگر داشته باشد به مسیحیین نرسیده باشد. اسلام حکومت دارد و حکومتش همان نحوی که حکومتهای دیگری هست و تشکیلات دارد لکن تشکیلاتی که تمامش بر مبنای عدالت است، روابط حکومت با رعیت، با اصناف رعیت، روابط رعیت با حکومت، روابط حکومت با مذاهب اقلیت، روابط مردم جامعه با اقلیت ها، روابط حکومت با حکومتهای دیگر روابط خود جامعه اسلامی با جوامع دیگر، تمام اینها قوانین دارد و من نمی توانم قوانین اسلام را این جا برای شما تشریح کنم، حتی اجمالش را. انشاء الله اگر چنانچه به شما خداوند توفیق عنایت کند و وارد اسلام بشوید، به تدریج این مسائل را هر کدام اهلش باشید خواهید فهمید.