نامه به شهید ثقه الاسلام آقای سعیدی

تاریخ: 1346/01/26

نامه به شهید ثقه الاسلام آقای سعیدی

بسمه تعالی
به عرض می رساند مرقوم شریف که حاکی از عواطف کریمه بود، موجب تشکر گردید. سلامت و توفیق جناب عالی را خواستار است. امید است ان شاءالله تعالی در محلی که تشریف دارید وجود موثری بوده و مورد استفاده عمومی قرار گیرید. آنچه مهم است آن است که انسان با هر منطقی که بتواند خدمت کند و ادای وظیفه نماید که پیش وجدان خود شرمنده نباشد، وصول به مقاصد و عدم آن بسته به اراده الهیه و به ما تکلیفی نیست. و آنچه مسلم است این جوله ها پایان دارد و خداوند تعالی حفظ کیان اسلام را خواهد فرمود. از خداوند تعالی حسن عاقبت را خواستار است و از جناب عالی امید دعای خیر دارم.
والسلام علیکم
روح الله الموسوی الخمینی