نامه به دانشجویان

تاریخ: 1344/01/01

نامه به دانشجویان

بسم الله الرحمن الرحیم
خدمت حضرات دانشجویان عزیز اسلامی ایدهم الله تعالی
تلگراف محترم واصل و موجب تشکر شد. چون تلگراف این جانب ممکن است نرسد - زیرا بسیاری از تلگرافات را نرسانده اند - به وسیله مکتوب مبادرت به جواب شد. امید است خداوند تعالی به همه مسلمین خصوصاً شما دانشجویان عزیز که سرمایه معنوی مملکت هستید، توفیق خدمت به اسلام و کشور اسلام عنایت فرماید و با کوشش و سعی همه دست اجانب را از این کشور قطع فرماید. شما جوانان محترم کوشش کنید روح ایمان به خدای تعالی را در خود و دیگران تقویت نمایید که در سایه آن از ممالک اسلامی بتوانید دفاع کنید و از این وضع رقت بار خود و برادران خود را نجات دهید.
والسلام علیکم
روح الله الموسوی الخمینی