پاسخ به استفسار استاندار سمنان در رابطه با تأمین آب آشامیدنی مردم این استان از چشمه ها

تاریخ: 1368/02/01

پاسخ به استفسار استاندار سمنان در رابطه با تأمین آب آشامیدنی مردم این استان از چشمه ها

بسمه تعالی
علمای اعلام و روحانیون محترم و ائمه جمعه معظم مجازند از طرف این جانب در این باب اقدام کنند و به هر نحوی می توانند آن را انجام دهند.
موفقیت همگان را از خدای تعالی مسالت دارم.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته