اطلاعیه دفتر امام خمینی در مورد توبه سلمان رشدی (نویسنده کتاب آیات شیطانی)

تاریخ: 1367/11/29

اطلاعیه دفتر امام خمینی در مورد توبه سلمان رشدی (نویسنده کتاب آیات شیطانی)

بسمه تعالی
رسانه های گروهی استعماری خارجی به دروغ به مسؤولین نظام جمهوری اسلامی نسبت می دهند که اگر نویسنده کتاب آیات شیطانی توبه کند، حکم اعدام درباره او لغو می گردد. حضرت امام خمینی مدظله فرمودند: این موضوع صددرصد تکذیب می گردد. سلمان رشدی اگر توبه کند و زاهد زمان هم گردد، بر هر مسلمان واجب است با جان و مال، تمامی هم خود را به کار گیرد تا او را به درک واصل گرداند. حضرت امام اضافه کردند: اگر غیر مسلمانی از مکان او مطلع گردد و قدرت این را داشته باشد تا سریعتر از مسلمانان او را اعدام کند، بر مسلمانان واجب است آنچه را که در قبال این عمل می خواهد به عنوان جایزه و یا مزد عمل به او بپردازند.