نامه امام خمینی خطاب به نخست وزیر و وزیران

تاریخ: 1367/03/23

نامه امام خمینی خطاب به نخست وزیر و وزیران

بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای نخست وزیر، آقایان وزرا ایدهم الله تعالی
مسأله ای را که لازم دیدم تذکر بدهم، این است که قوام نظام اسلامی ایران بر اتحاد در روش و حرکت در کلیت سیاست مورد قبول اسلام است. همگی باید سعی کنیم هر حرکتی اعم از سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی که انجام می دهیم، به آن کلیت صدمه نزند. ترسیم کلیت...از اصول اساسی قوانین اسلامی است که هدایت فرد و جامعه را بر عهده دارد.
هر مسؤولی و هر متعهد به نظامی باید سعی کند برای پیشبرد نظام در چهارچوب محدوده وظایفش عمل کند، که در غیر این صورت احتمال پاشیدگی نظام جمهوری است. لذا اگر هر وزیری دخالت در کار وزیر دیگر نماید که حتی دخالت او باعث رشد کار گردد، مورد قبول نیست، چرا که خروج از چهارچوب اختیارات ضررش بسیار بیشتر از رشد کار در نقطه ای دیگر است. روشن است که مشورت و هماهنگی و همکاری مورد بحث نیست.
این جانب گاهی به موضعگیری های وزرا و نمایندگان در خارج از محدوده وظایفشان برخورد می کنم که متعجب می شوم. از باب مسائل سیاست خارجی کشور بر عهده وزیر امور خارجه است. اگر آقایان اعتراضی دارند باید برادرانه در هیأت دولت مطرح کنند. اگر به اعتراض جواب قانع کننده ای داده شد، که چه بهتر و الا وزیر امور خارجه است که در چهارچوب سیاست ترسیمی از رهبری نظام و یا مجلس، تصمیم گیرنده است. این شیوه پسندیده ای نیست که هر وزیر و یا نماینده ای هر چه دلش خواست در مجامع عمومی بگوید.
آقایان وزرا! من به شما و به نمایندگان محترم نصیحت می کنم که سیاست های یکدیگر را تضعیف و یا تخریب نکنید، که اگر وحدت روش و حرکت در نظام نوپای اسلامی صدمه ببیند، نتایجی که دنیای استکبار از این برخوردها می گیرد، بسیار شکننده است. کاری نکنیم که دنیا فکر کند نظام اسلامی ایران با این اختلاف سلیقه ها و با این ابراز اختلاف ها هیچ گاه راه ثبات را نخواهد پیمود. خداوند به تمامی شما توفیق خدمت به بندگان خوب خود را... ارزانی دهد.
والسلام
روح الله الموسوی الخمینی