فرمان امام خمینی به حجت الاسلام آقای محمد علی انصاری

تاریخ: 1367/02/01

فرمان امام خمینی به حجت الاسلام آقای محمد علی انصاری

بسمه تعالی
جناب حجت الاسلام آقای حاج شیخ محمد علی انصاری دامت افاضاته
جناب عالی که فردی متدین و آگاه می باشید، به عنوان نماینده این جانب با دو نفر از طرف شورای محترم نگهبان و دو نفر از طرف وزیر محترم کشور موظف می باشید تا به موارد ذیل عمل نموده و کار انتخابات تهران را به پایان برسانید:
1 - آقایان باید تمام تلاش خود را بنمایند تا انتخابات مرحله دوم در روز قدس صورت گیرد و مجلس سوم در وقت مقرر تشکیل گردد.
2 - هیأت نظارت شورای محترم نگهبان موظف است که از ابتدا تعداد صندوق هایی را که از آنها شکایت شده است، مشخص نمایند.
3 - وزارت کشور موظف است تمامی صندوق های مورد شکایت را هم امروز به شورای محترم نگهبان منتقل گرداند.
4 - وزارت کشور می تواند افرادی را در موقع شمارش آرا بر سر صندوق ها بگمارد تا برای هیچ کس هیچ شبهه ای پیش نیاید.
5 - آرا نسبت به همه کاندیداها شمارش شود نه کاندیداهای خاص. مسؤولیت حفظ صندوق های منتقل شده با شورای نگهبان است. جناب عالی موظف می باشید تا مسائل را به این جانب گزارش نمایید تا قوه قضاییه یا هر کس که در راه پیشبرد کارها مانع ایجاد می کنند، قاطعانه برخورد نماید. خداوند همه را به راه راست هدایت فرماید و از کید شیطان نفس نجات دهد.
والسلام
روح الله الموسوی الخمینی