بیانات امام خمینی در دیدار با آیت الله صافی دبیر شورای نگهبان

تاریخ: 1366/10/23

بیانات امام خمینی در دیدار با آیت الله صافی دبیر شورای نگهبان

بسمه تعالی
در این دیدار امام امت با تشکر از زحمات شورای نگهبان فرمودند:
ولایت فقیه و حکم حکومتی از احکام اولیه است، نهاد شورای نگهبان همیشه مورد تأیید این جانب است و به هیچ وجه تضعیف نشده و نخواهد شد. این نهاد باید همیشه با بیداری و هوشیاری در خدمت به اسلام و مسلمین کوشا باشد.