دیدار با وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و مسؤولین پزشکی کشور در سالروز بعثت رسول اکرم (ص)

تاریخ: 1366/01/08

با بعثت پیامبر اکرم انقلاباتی حاصل شد که قبل از او نبوده است

بسم الله الرحمن الرحیم
این عید سعید را که باید گفت بزرگترین اعیاد اسلامی است، من به همه مسلمین جهان و مستضعفین جهان تبریک عرض می کنم. قضیه بعثت، مسأله ای نیست که ما بتوانیم در اطراف او صحبتی بکنیم. ما همین قدر می دانیم که با بعثت پیغمبر اکرم انقلاباتی حاصل شد و چیزهایی در دنیا حاصل شد /به تدریج/ که قبل از او نبوده است. آن معارفی که به برکت بعثت رسول اکرم در عالم پخش شد کسانی که مطلعند که این معارف چی است و تا آن اندازه ای که ماها می توانیم ادارک بکنیم - می بینیم که از حد بشریت خارج است، اعجازی است فوق ادراک بشریت، از یک انسانی که در جاهلیت متولد شده است، در جاهلیت بزرگ شده است و یک آدمی بوده است که در یک محیطی پرورش یافته است که اسمی از این مسائل اصلاً نبوده در آن وقت. محیط آن جا اصلاً راجع به مسائل دنیا و به مسائل عرفان و فلسفه و سایر مسائل اصلاً آشنایی نداشتند و در تمام عمرش حضرت آن جا بوده، یک سفر مختصری کرده است که چند وقتی، یک چند روزی، سفر کرده و برگشته. آن وقت، وقتی که بعثت حاصل شد، انسان می بیند که یک مطالبی پیش آورده است که از حد بشریت خارج است. این اعجازی است که برای اهل نظر دلیل بر نبوت پیغمبر است والا ایشان به خودش نمی توانست این کار را بکند، نه تحصیلاتی داشت، حتی نوشتن را هم نمی دانست، مسائل، یک مسائل بزرگی است که ما نمی توانیم در اطرافش صحبت کنیم و کشف هم نشده است، برای خود ایشان است و کسانی که خاص الخالص ایشان هستند. مسائل اجتماعی در اسلام می دانید که هست، همه جور مسائل هست و به درجه اعلا هست که از عهده یک نفر آدمی که در آن محیط زندگی کرده است، و یا در هر محیطی یک نفر آدم بتواند این طور در دنیا همه چیز را بیابد که مطابق عقل حالا باشد و آینده، این یک امر اعجاز است، غیر از اعجاز چیز دیگر نمی تواند باشد.

فساددرآن وقت بودوحالاهم هست وتاآخرهم خواهدبود

ما هم باید از قضیه بعثت و آن برکات بعثت که حاصل شده است، با این که آنی که پیغمبر می خواست حاصل نشده است حالا و بعدها هم نخواهد حاصل شد، آن مسائلی که او می خواست که

صحیفه نور جلد 20 صفحه 79

می خواهد، مردم چه بشوند، نه در زمان خودشان شد و نه بعد شد، و گرچه بعضی آخوندهای درباری می گویند که فلانی گفته است که پیغمبر نتوانست بله! من عرض می کنم پیغمبر نتوانست، اگر توانسته بود تو آخوند درباری! حالا نبودی. همه می دانیم که در زمان پیغمبر وضع جوری بود که پیغمبر حتی احکامی که می خواست بگوید، تقیه می کرد حضرت، مسائلی که می خواست بگوید حضرت ملاحظه می کرد و موفق نشد پیغمبر به آن چیزی که می خواست، آن چیزی که دلخواهش بود /بعثت/ بعث کرد، همه چیز گفت، در رساندن مطلب هیچ قصوری نبود، اما در فهماندن مردم، آشنا کردن مردم به مسائل یک مسأله ای نبود که از عهده کسی برآید. (و لهذا می بینید فساد در آن وقت بود و حالا هم هست و تا آخر هم خواهد بود. بله، در زمان حضرت صاحب سلام الله علیه حکومت واحد می شود، قدرت حکومت... عدالت یک عدالت اجتماعی در همه عالم می آید اما نه این که انسان ها بشوند یک انسان دیگر، انسان ها همان ها هستند که یک دسته شان خوبند، یک دسته شان بد، منتها آنهایی که بد هستند دیگر نمی توانند که کارهای خلاف بکنند) در هر صورت مسأله بعثت مسأله ای نیست که ما حالا بتوانیم در اطرافش صحبت کنیم.

مجاهده در راه خدا مراتب دارد، یکی از مراتبش این است که انسان برای خدا مداوا کند

من باید از شما آقایانی که حاضر هستید و کسانی که غیر حاضر هستند، از تمام اقشار ملت تشکر کنم که یک ملت نمونه هستید و امید است که این ملت نمونه اسباب این بشود که انقلاباتی در ایران، در دنیا پیدا بشود زیادتر از آنی که الان هست. از پزشکان من باید تشکر کنم و عرض کنم بهشان که خدای تبارک و تعالی مجاهدین در راه خودش را برایشان مقام بزرگ قائل است و مجاهد در راه خدا مراتب دارد. یکی از مراتبش هم این است که برای خدا انسان مداوا کند کسانی که مبتلا هستند، خصوصاً در این زمان و در این وقتی که ما واقع هستیم که انصافاً کارهای شما یک مجاهده در راه خداست منتها باید توجه کنید و مجاهده لله باشد، برای او باشد. وقتی برای او باشد، همیشگی می شود. چیزهایی که برای خداست، اینها دایم است همیشگی است. چیزهایی که برای طبیعت و ماده است، خود ماده و طبیعت از بین می رود، آنهایی که برای اوست آنها هم از بین می روند. شما پزشکان که الان باید گفت یکی از مجاهدین در راه خدا هستید، توجه بکنید که اغراضتان یک اغراض مادی نباشد، اغراض الهی باشد. اغراض الهی داشتید، مادی هم دنبالش هست، اما این مادی دیگر الهی شده است که دنبالش هست. اغراض مادی شدید، هر چه هم بگویید برای خدا، درست نخواهد شد. عمده این است که اغراض را همه قشرهای ملت دولت، مجلس همه غرض هاشان را غرض الهی کنند تا همه مسائل مسائل الهی بشود، آن وقت ما راه یافتیم به یک گوشه ای از آن چیزی که انبیا می خواستند.

صحیفه نور جلد 20 صفحه 79


شما هم خودتان را عوض کنید و با مردم راه بروید

شما می بینید که ما الان مبتلا هستیم به چه چیزهایی در دنیا، باید من و شما ترک تعجب کنیم از این که تحول در همه چیز واقع شده الا در قصرهای این قدرتمندان، دنیا عوض شده است اینها باز خیال می کنند که دنیای صد سال، صد و پنجاه سال پیش است. اینها باز نفهمیده اند یا خودشان را به نفهمی می زنند که همه عالم عوض شده است، آفریقا عوض شده است، اروپا عوض شده است و همه آسیا عوض شده است، همه عوض شدند، همه عوض شدند الا این سردمداران که یا عوض نشده اند یا خودشان را می زنند به این که ما عوض نشده ایم. و اینها خیال می کنند که مثلاً ایران باز مثل زمان قاجار و زمان پهلوی است که اگر یک سفیری از آنها بخواهد یک کاری را بکند، اینها جرأت نکنند مقابلش حرف بزنند، اگر یک قضیه ای بخواهد واقع بشود، به مجرد این که سفیر فلان جا آمد گفت نه، تمام بشود. اینها نمی فهمند که مسأله این طور نیست و دنیا حالا این نیست؟ دنیا حالا این نیست که شما هر چه آن جا نشستید و گفتید، این عمل بشود. شما غایت امر بتوانید کلاه خودتان را نگه دارید، دنبال این نباشید که کلاه مردم را بردارید. اگر نفهمیدید تا حالا که دنیا چه خبر است، باید گفت که شما در رأس نفهم ها واقع هستید. و اگر می فهمید و خیال می کنید مردم دیگر نمی فهمند، این هم باز یک اشتباه بزرگ است که شما خیال می کنید مردم حالا، مردم زمان صد سال پیش از اینند، مردم زمان پنجاه سال پیش از اینند، نه، این طور نیست، تغییر کرده است، تحول حاصل شده است، دنیا به هم خورده است، انقلاب پیدا شده است در دنیا و شما سرتان را زیر برف کرده اید و همان حرف های سابق را می زنید. اگر در خلیج فارس چه بشود، تنگه هرمز چه باشد، ما چه می کنیم! شما خیال می کنید که حالا هم مثل سابق است که در خلیج فارس و در همه جا یک کلمه می گفتید تمام می شد قضیه. حالا نیست مسأله این طور، بفرمایید در خلیج ببینید چه خبر است. و لهذا یک روز می گویند که ما چه می کنیم، یک روز بر می گردند، یک روز می گویند نگفتیم این طور. در کاخ سفید مسائل یک مسائلی است که یکی شان می گوید که ما دخالت نظامی می کنیم، یکی شان می گوید ابداً همچو چیزی نبوده. اصلاً سر درگمند، نمی فهمند چه می کنند وباز هم نشناخته اند مردم را، نشناخته اند دنیا را، دنیا عوض شده است، شما هم باید خودتان را عوض کنید، افکارتان را عوض کنید. نمی شود حالا مثل سابق با دیکتاتوری یا به تبلیغ به هم زد اوضاع را، یک کلمه شما بگویید، خیال می کنند همه باید بگویند چشم، نمی گویند دیگر، مردم نیستند این طور حالا و باید شما هم خودتان را عوض کنید و با مردم راه بروید، خیال نکنید که همه مردم باید دست بسته در مقابل شما هیچ حرفی نزنند، امروز ایران ما این طور است که اگر چنانچه فرض کنید که یک رئیس جمهور آمریکا بیاید این جا، مردم عادی این جا حاضر برایشان نیستند بروند تماشایش کنند، این طور نیست که خیال کنید که اگر یک کسی بیاید، این جا چه خواهد شد، چه می شود اگر چه بشود. نخیر، این مسأله این نیست، مردم عوض شده اند، یک جور دیگری شده اند، اعتنایی به این مسائل ندارند. نه ما، افریقایی ها هم ندارند، سایر جاها هم ندارند، فقط شماها هستید! که چند نفری که یک مسائلی دستتان است و یک قدرت هایی دستتان است و خیال می کنید که اعمال

صحیفه نور جلد 20 صفحه 81

نمی خواهید بکنید، می خواهید بگویید که ما اعمال می کنیم و با همین کار تمام بشود، با این کار تمام نمی شود، اعمال هم بکنید نمی شود. شوروی فهمید که در افغانستان، با این که کشور افغانستان آنهایی که سر کار هستند با شوروی هستند و کمونیست در آن جا هست، معذلک این عده ای که مسلمان هستند در آن جا و اهل اسلام هستند همچو مجال را بر شوروی تنگ کرده اند که الان نمی داند چه جوری از این غائله بیرون برود. مثل ایران که دولتش و ملتش و همه با هم هستند، فقط یک چند نفر انگشت شمارند که تبع امریکا هستند، نمی فهمند که خودشان چه می گویند، یک چند نفر معدودی هستند که اینها برخلاف هستند و من عقیده ام هست که اینها هم بیایند و با مردم بشوند و خیال نکنند که حالا سابق است و امریکا هر کاری دلش بخواهد بکند که شما بترسید از امریکا.
من امیدوارم که خداوند توفیق بدهد به ملت های مظلوم دنیا که در مقابل ظلم ها بایستد و نترسند، گمان نکنند که اینها هر چه گفتند عمل می کنند، اینها نه، اینها می خواهند که با همان تبلیغات کار را انجام بدهند و از این تبلیغات هیچ وقت نترسید و کشور ایران که نمی ترسد، ببینید که ایستاده مقابل و افغانستان که ریختند درش و آن طور فساد را درست کردند این طور ایستاده است و آنها را مستاصل کرده و در لبنان بالاتر از آنها می بینید که چه کرده اند و دنیا عوض شده است و /شما/ مسلمین توجه کنند و مظلومین توجه کنند که /این/ باید خودشان را حفظ کنند و در مقابل ابرقدرت ها بایستند و امیدوارم خداوند همه را توفیق بدهد و به برکت این عید سعید انشاءالله خداوند پیروز کند شما را، مملکت ما را همان طوری که مستقل است به استقلال بیشتر برساند.
والسلام علیکم و رحمةالله