مصاحبه امام خمینی با خبرنگاران برزیلی، انگلیسی، تایلندی، ژاپنی، و آمریکائی

تاریخ: 1357/08/18

مصاحبه امام خمینی با خبرنگاران برزیلی، انگلیسی، تایلندی، ژاپنی، و آمریکائی

سؤال: حضرت آیت الله! پس از این ناراحتی ها و ناآرامی های اخیر دانشجویان و سپس روی کار آمدن یک دولت نظامی، آیا شما فکر می کنید اوضاع کنونی برای سرنگونی شاه است؟ و آیا توقیف آقای هویدا نخست وزیر اسبق، تغییری در اوضاع ایجاد کرده است؟ و بالاخره آیا شما هواداران خودتان را به یک مبارزه مسلحانه علیه شاه تشویق و توصیه خواهید نمود؟
جواب: دولت نظامی تاثیری در مسائل ایران ندارد بلکه در ازدیاد ناراحتی ها و اعتصابات و تظاهرات نقش اساسی دارد، لذا پس از تشکیل حکومت نظامی، مسائل بدین صورت که ملاحظه میکنید، تشدید شده است، چنانچه توقیف هویدا هم اثری ندارد، این هم یک مانوری است که خیال می کنند برای اسکات مردم، اینگونه امور تأثیر دارد. چیزی که بلا اشکال تأثیر فی الجمله دارد این است که خود شاه و سلسله او بروند و آنوقت یک آرامش نسبی حاصل خواهد شد. و اما روش ما در مبارزه عجالتاً همین است که هست و من امید این را دارم که همه مسائل را حل کند لکن اگر طول کشید و احتیاج افتاد، تجدید نظر خواهیم کرد.
سؤال: حضرت آیت الله! برای جانشینی رژیم کنونی، شما خواستار جمهوری اسلامی هستید، چنین دولتی آیا آزادی های دموکراتیک را برای همه مردم تضمین خواهد کرد؟ و در چنین دولتی نقش خود شما شخصاً چه خواهد بود؟ ضمناً در مورد آزادی های دموکراتیک می خواهیم بدانیم آیا کمونیست ها و مارکسیست ها آزادی اظهار عقیده و بیان خودشان را دارند یا نه؟
جواب: دولت اسلامی، یک دولت دموکراتیک به معنای واقعی است و برای همه اقلیت های مذهبی آزادی به طور کامل هست و هر کسی می تواند اظهار عقیده خودش را بکند و اسلام جواب همه عقائد را به عهده دارد و دولت اسلامی، تمام منطق ها را با منطق جواب خواهد داد. و اما من هیچ فعالیت در داخل خود دولت ندارم و به همین نحو که الان هستم، وقتی هم که دولت اسلامی تشکیل شود، نقش هدایت را دارم.

صحیفه نور جلد 3 صفحه 89


سؤال: سیاست خارجی جمهوری اسلامی، خصوصاً در رابطه با ابرقدرت ها چه خواهد بود؟
جواب: سیاست دولت اسلامی، حفظ استقلال، آزادی ملت و دولت و کشور و احترام متقابل بعد از استقلال تمام می باشد و فرقی بین ابرقدرت ها و غیر آنها نیست.
سؤال: شما نفوذ غرب بخصوص آمریکا را مذموم شمرده اید، این نفوذ چگونه می تواند محدود شود اگر ایران به این ترتیب کنونی به فنون و تکنولوژی غربی وابسته است و غرب هم احتیاج مبرمی به نفت خام شما دارد؟
جواب: حکومت اسلامی و خواست ملت ما برای همین است که نفوذ غرب و همه کشورها را در ایران از بین ببرد. وقتی یک ملت با تمام اقشار آن برای یک هدف قیام کردند، هیچ نفوذی نمی تواند خلاف آن را تحمیل کند. و اما قضیه نفت، ما بعد از اینکه استقلال خود را به دست آوردیم و نفت در اختیار ما قرار گرفت، می خواهیم بر حسب اختیار خودمان نفتمان به فروش رود و ارز گرفته و صرف مصالح کشور کنیم، ما از حیث فروش مضایقه ای نداریم لیکن نه مثل فروشی که الان انجام می گیرد.
سؤال: حضرت آیت الله! تا چه مدت انتظار خواهید کشید که شاه روی کار باشد و بعد دستور جهاد مسلحانه بدهید؟
جواب: تا وقتی مأیوس شوم از اینکه به ترتیبی که در پیش است، مقصود ما حاصل نشود.
سؤال: برای یکشنبه آینده در تهران دستور اعتصاب عمومی صادر شده است، آیا این آغاز یک مبارزه جدی با دولت نظامی کنونی در ایران است؟
جواب: مبارزه به همین شکلی که هست، همیشه جدی بوده منتهی نوسان داشته است، البته حکومت نظامی و دولت نظامی موجب ناآرامی مردم و بیشتر شدن این اعتصابات و تظاهرات شده است.
سؤال: نتیجه مذاکرات شما با آقای دکتر کریم سنجابی و جبهه ملی چه بوده است؟
جواب: مذاکرات به آن معنائی که گفته می شود توافق حاصل شده است، نبوده. من مسائلی را که مورد

صحیفه نور جلد 3 صفحه 90

نظرم بوده طرح کردم و آنها قبول کردند. من مسائلی را که همیشه خواست ملت است طرح می کنم، هر کس آن را پذیرفت به خواست ملت عمل کرده است. خواست ملت، رفتن شاه و استقرار حکومت اسلامی است، به تظاهرات بنگرید.