دیدار با گروهی از برادران ارتش، سپاه پاسداران و کمیته های انقلاب اسلامی

تاریخ: 1365/08/18

در خارج باید بدانند که جمهوری اسلامی به کوری چشم ابرقدرت ها، تثبیت شده است

بسم الله الرحمن الرحیم
من از همه قوای مسلحه، چه ژاندارمری، چه ارتش، چه سپاه پاسداران، چه کمیته ها، چه بسیجی ها و سایرین باید تشکر کنم که با قدرت خود این جمهوری اسلامی را تثبیت کردند. و دشمنان ما چه در داخل و چه در خارج باید بدانند که جمهوری اسلامی به کوری چشم ابرقدرت ها و به کوری چشم امثال منافقین و مخالفین با جمهوری اسلامی، تثبیت شده است و خللی انشاءالله در او وارد نخواهد شد.
آنچه من می خواهم به آقایان عرض کنم این است که کراراً گفتم که شما پیروزید و کاری که شما انجام می دهید، کاری است الهی، کاری است که برای خداست و کوشش کنید قصد خودتان را خالص کنید برای خدا که چه کشته بشوید و چه بکشید، شما اهل نجات هستید ولی کوشش کنید که قصد شما الهی باشد و بحمدالله هست. و من هر وقت که چهره اینهایی که دارند رو به جبهه ها می روند ملاحظه می کنم واقعاً از خودم خجالت می کشم که اینها به چه مقامی رسیده اند، به چه پایه ای از عرفان، چه پایه ای از معرفت رسیده اند که این طور با هیجان، این طور برای خدا رو به جبهه ها می روند.
و دشمنان ما باید این معنا را بدانند که جمهوری اسلامی از این به بعد، بلکه از اولی که این جمهوری رو به رشد رفت، جوری تثبیت شده است و جوری در دنیا الان به حسب واقع نمایش داده شده است که وابستگی به هیچ کس ندارد، وابسته به ملت است، وابسته به قوای مسلحه است، اشخاص در این امور دخالت ندارند.این که هی هر روز شهرت می دهند که چه شده است چه شده است، فلانی سکته کرده، فلانی در بستر مرگ است، فلانی، خوب! باشد، البته مرگ برای همه هست، برای ما هم هست، اما این را بدانند که شادی نکنند برای این. این یک امری است که واقع می شود و شما خواهید دید انشاءالله که جمهوری اسلامی باقی است چه ما باشیم، چه اشخاص باشند، چه نباشند. همین ها بودند که شادی می کردند /که/ برای این که جمهوری را در یک جایی در آن مرکز منفجر کردند و هفتاد هشتاد نفر از دوستان ما را، از بزرگان را از بین بردند، شادی می کردند که جمهوری از بین رفت، تمام شد دیگر. دیدند که ابداً تمام نشد و مردم ریختند بدتر از اول، بالاتر از اول، ریختند در خیابان ها و چه

صحیفه نور جلد 20 صفحه 48

کردند.

جنگ یک تکلیف شرعی است که مردم ادا می کنند، من باشم ادا می کنند، نباشم هم ادا می کنند

حالا هم همین طور است، بیخود خودشان را معطل نکنند و همین طور اینهایی که در اطراف خلیج هستند بیخود خودشان را معطل نکنند و خودشان را فدای صدام نکنند، صدام رفتنی است، همین ممکن است که انشاءالله به همین زودی او برود و علی ای حال چه او رفتنی باشد چه نرفتنی باشد، ما یک تکلیف داریم ادا می کنیم، ملت ما، ارتش ما، سپاه ما و همه قوای مسلحه ما یک تکلیف ادا می کنند. این مثل این است که گفته بشود که اگر فلانی رفت و فلانی رفت، مردم نماز نمی خوانند، تکلیف است، به رفتن کسی مردم دست از نمازشان برنمی دارند، به رفتن کسی نمازشان را، حج شان را دست از آن برنمی دارند. و قضیه جنگ امروز برای همه ما اهمیتش بیشتر از فروع دین است. این طور نیست که جنگ مثل امر جنگی باشد که دیگران با دیگران می کنند. جنگی است که اسلام دارد می کند در مقابل کفر، اسلام دارد می کند در مقابل نفاق و این جنگ یک تکلیف شرعی است که مردم ادا می کنند، من باشم ادا می کنند، نباشم هم ادا می کنند.
و امیدوارم انشاءالله خداوند همه شما را توفیق بدهد، سلامت بدهد و همه کسانی که در این راه برای خدا به رحمت ایزدی پیوستند و شهید شدند، خداوند آنها را به رحمت خودش، به رحمت واسعه خودش غریق کند و در ضیافت خودش آنها را راه بدهد و کسان دیگری هم که معلول شدند یا مفقود شدند یا شاید صدمات دیگر برشان وارد شده، خداوند انشاءالله آنها را، هم صبر بدهد و هم شفا عنایت کند.
والسلام علیکم و رحمةالله