مصاحبه امام خمینی با رادیو تلویزیون هلند

تاریخ: 1357/08/18

مصاحبه امام خمینی با رادیو تلویزیون هلند

سؤال: نام شما بر سر زبان جوانان ایران است. چگونه می خواهید این محبوبیت عجیب را تشخیص بدهید؟
جواب: آنها تشخیص دادند که ما همان مطالبی را تعقیب می کنیم که در نهاد آنها و آرزوی دیرینه آنهاست و ما را خدمتگزار خود می دانند، از این جهت به ما علاقه دارند کما اینکه من به آنان علاقه دارم.
سؤال: موقعیت کمونیست ها را در ایران چگونه ارزیابی می کنید؟ تا چه اندازه و علل ارزیابی؟ نظر شوروی درباره وضع فعلی چیست؟
جواب: کمونیست ها در ایران قدرتی ندارند. تقریباً همه ایرانیان مسلمان هستند و در این نهضت ثابت کردند که چقدر به اسلام علاقه دارند و حکومت اسلامی می خواهند. اما شوروی مانند سایر ابرقدرت ها پشتیبانی از شاه می کند و این ابرقدرتها با این پشتیبانی می خواهند شاه را حفظ کنند لکن دیر شده است و نمی توانند او را حفظ کنند. ملت، شاه را نمی خواهند، او باید برود.
سؤال: در وضع فعلی فرانسه، بعضی از وکلای مجلس راجع به اقامت شما در فرانسه از دولت سؤالاتی کرده و اظهار نگرانی نموده اند. آیا نظر حضرتعالی چیست؟
جواب: ما از دولت فرانسه که همیشه خود را از طرفداران حقوق بشر معرفی می کند، انتظار داریم همگام با ما نهضتی را که علیه ظلم و ستم شاه در ایران برپا شده است و هیچ مطلبی غیر از مطالب مشروعه اولیه حقوق بشر را خواستار نیست، تائید نماید و به پشتیبانی ما برخیزد و اگر آزادیخواه است، آزادیخواهی خود را به اثبات برساند. و از ملت فرانسه انتظار داریم که از ملت ایران دفاع نماید. ملتی که زیر پای ابرقدرت ها هر روز کشته و زخمی می دهد و باز

صحیفه نور جلد 3 صفحه 87

برای احقاق حقوق خود دست از مبارزات آزادیخواهانه خود برنداشته است.
سؤال: می توان گفت بعد از به وجود آمدن دولت جدید و زندانی کردن عده ای، مسأله و موقعیت جدیدی بوجود آمده است؟
جواب: ایران از مدتی پیش با حکومت نظامی اداره می شود و این کارهایی که شاه می کند مانورهائی است که تاثیری در نهضت ما ندارد و طرح هائی است که به تحریک شاه و اجانب عمل می شود ولی فایده ای برای شاه ندارد. شاه شدیداً مورد خشم ملت واقع شده است. دولت نظامی، وجود و عدمش یکسان است.
سؤال: آیا یک هماهنگی بین کلیه نیروهای مخالف در ایران امکان پذیر است؟
جواب: ما نیروی مختلفی نداریم. ملت ایران به تمام معنی بپای خاسته است که حق خودش را مطالبه کند و آنهایی که وابسته به شاه هستند و از او جیره خواری می کنند، آنها می شود مختلف باشند تا با یک سیاست هماهنگی پیدا کنند. ملت ایران یکپارچه است و هر شخصی که با خواست ملت ایران مخالفت کند خائن است.
سؤال: آیا شما آماده فرمان دادن حرکت مسلحانه علیه شاه هستید؟
جواب: ما امیدواریم بدون جنگ مسلحانه به پیروزی برسیم و شاه کنار برود و اگر چنانچه یک وقت اقتضا کرد، مبارزه مسلحانه را مورد بررسی قرار می دهیم.