اجازه مصرف سهم مبارک امام (ع) برای احداث مدارس آموزش و پرورش

تاریخ: 1365/04/26

اجازه مصرف سهم مبارک امام (ع) برای احداث مدارس آموزش و پرورش

بسمه تعالی
چنانچه قبلاً هم تذکر داده ام، مقصود این جانب این است که کسانی که مجازند مقداری از سهم مبارک امام (ع) را شخصاً در موارد مقرره شرعیه صرف کنند، از این مقدار مجاز می توانند به وزارت آموزش و پرورش کمک کنند تا وسایل آموزش و پرورش فرزندانشان بهتر فراهم شود.
امید است جناب آقای وزیر محترم آموزش و پرورش و سایر دست اندرکاران در این خدمت ارزنده موفق باشند.
روح الله الموسوی الخمینی