بیانات امام خمینی در جمع گروهی از جوانان دختر و پسر فرانسوی علاقه مند به اسلام

تاریخ: 1357/08/18

بیانات امام خمینی در جمع گروهی از جوانان دختر و پسر فرانسوی علاقه مند به اسلام

بسم الله الرحمن الرحیم
با این دسته گلی که به حضورتان تقدیم داشتیم، احساس پر شور خودمان را منعکس کردیم که حضور شما در فرانسه باعث شده علاقه مان به اسلام تشدید شود، بخصوص با توجه به وضعیات خاصی که اینجا دیده ایم و علاقه مند شدیم که دسته جمعی سفری به ایران بکنیم و از نزدیک رابطه خاصی را که اسلام بین انسان و خدا مطرح می کند ببینیم.
امام: من امیدوارم که حکومت اسلامی در ایران تشکیل شود و مزایائی که در حکومت اسلام هست، بر بشر روشن گردد تا بشریت بفهمد که اولا اسلام چگونه است و روابط بین حکومت و ملت ها چه روابطی است و طرز اجرای عدالت به چه صورت است و شخص اول مملکت در زندگی با رعیت هیچ فرقی ندارد. اگر چنانچه بعضی از مزایای اسلام را مردم بفهمند، امید این هست که همه به اسلام رو بیاورند. در حکومت اسلام، شخص اول که خلیفه مسلمین است زندگی عادیش در عرض فقیرترین افراد و یا پائین تر از آن است و عدالت اجتماعی و برنامه هائی را که اسلام اجرا می کند به مصلحت تمام طبقات است، این نوع حکومت سابقه ندارد.
حاکم اسلام مثل حاکم های دیگر از قبیل سلاطین، یا رؤسای جمهوری نیست. حاکم اسلام، حاکمی است که در بین مردم، در همان مسجد کوچک مدینه می آمد و به حرفهای مردم گوش می کرد و آنهائی که مقدرات مملکت دستشان بود، مثل سایر طبقات مردم در مسجد اجتماع می کردند و اجتماعشان به صورتی بود که کسی که از خارج می آمد نمی فهمید که کی رئیس مملکت است و کی صاحب منصب است و چه کسانی مردم عادی هستند. لباس، همان لباس مردم، معاشرت، همان معاشرت مردم و برای اجرای عدالت طوری بود که اگر چنانچه یک نفر از پائین ترین افراد ملت، بر شخص اول مملکت، ادعائی داشت و پیش قاضی می رفت، قاضی شخص اول مملکت را احضار می کرد و او هم حاضر می شد و اگر چنانچه اسلام آنطوری که هست پیاده شود و اجرا گردد، امید آن را داریم که تمام بشر تحت لوای اسلام درآیند، تمام مکتب ها شکست بخورد و مع الاسف نگذاشتند مردم اسلام را بشناسند. برای مردم گاهی اسلام را به صورت و وصف ارتجاع تعبیر کرده اند و گاهی به خشونت تعبیر کرده اند و گاهی به اینکه چیزی که در هزار و چند سال پیش از این بوده است و حالا نمی تواند جامعه را اداره کند، تمام اینها تبلیغات سوء است و شواهد زنده ای در متن اسلام است که این

صحیفه نور جلد 3 صفحه 85

مسائل اینطور نیست که مبلغین سایر ملل برای اسلام گفته اند و ما می خواهیم اسلام را، لااقل حکومتش را به یک نحوی که به حکومت اسلام در صدر اسلام شباهت داشته باشد اجرا بکنیم تا شما معنی درست دموکراسی را به آن حدی که هست بفهمید و بشر بداند که دموکراسی که در اسلام است، با این دموکراسی معروف اصطلاحی که دولت ها و رؤسای جمهور و سلاطین ادعا می کنند، بسیار فرق دارد.