انتصاب مجدد حجج اسلام آقایان: لطف الله صافی، احمد جنتی و ابولقاسم خزعلی به عضویت شورای نگهبان

تاریخ: 1365/03/22

انتصاب مجدد حجج اسلام آقایان: لطف الله صافی، احمد جنتی و ابولقاسم خزعلی به عضویت شورای نگهبان

بسمه تعالی
با تشکر وافر از زحمات ارزنده حضرات فقهای محترم شورای نگهبان دامت برکاتهم، چون ادامه این خدمت بزرگ به اسلام و جمهوری اسلامی امری ضروری است و حضرات فقهای مذکور در متن، لیاقت و تعهدشان محرز است و در مدت طولانی این خدمت، آشنایی وافر به مسائل جاریه دارند، برای دوره جدید نیز خود حضرات حجج اسلام آقای حاج آقا لطف الله صافی و آقای حاج شیخ احمد جنتی و آقای حاج شیخ ابوالقاسم خزعلی ایدهم الله تعالی را به عضویت در شورای محترم نگهبان منصوب نمودم.
از خداوند تعالی مزید توفیق آنان در این خدمت را خواهانم.
روح الله الموسوی الخمینی